Farmacija

Rezultati ispita - Farmakologija i farmakoterapija

Rezultati ispita - Farmakologija i farmakoterapija (45)

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - II septembarski rok

Prezime: Ime: Upišite broj indeksa: Studijski program Odsijek Potvrda izlaska   Potvrda izlaska Potvrda izlaska SAMO na: Datum polaganja pismenog dijela ispita i broj bodova: Datum polaganja praktičnog dijela ispita: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 17.9.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 19.9.2019. NPL
                           
                           
Amidžić Igor 7295/15 BP M Test Rp         14    
Ana Đurić 404/98 SPP S Test   Usmeni            
Bečič Raisa 6848/12 BP M   Rp Usmeni            
Bokan Marijana 6340/09 BP M   Rp Usmeni   Jul 2019. godine. 25 bodova        
Bošnjak Milica 7246/15 BP M       Usmeni Jun, 2019,25 bodova Jul, 2019      
Bukovica Savo 6845/12 BP M Test Rp Usmeni       11    
Burzić Adnan 7074/14 BP M Test                
Calic Tatjana 6800/2012 BP M Test Rp Usmeni       33    
Čanković Marko 7149/14 BP M   Rp Usmeni            
Cekic Denis 6932/13 BP M     Usmeni Usmeni 6.2019,25 bodova 5.9.2019      
Ćosić Olivera 7299/15 BP M Test                
Čovičković Sonja 6820/12 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019, 25 bodova        
Čovičković Sonja 6820/12 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019, 25 bodova        
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F Test Rp         29    
Davidović Jovana 1460/12 BP S     Usmeni Usmeni   5.9.2019      
Dervić Rašida 7109/14 BP M   Rp Usmeni   09.2019. 26 bodova        
Dević Rade 6843/12 BP M   Rp Usmeni   jun 2019. (25)        
Dobraš Dejana 1272/13 BP F Test Rp Usmeni       19    
Dodik Radisa 7333 BP M Test Rp Usmeni       16    
Đokić Dušanka 7383/2015 BP M Test                
Egić Jelena 6384 BP M Test           12    
El-Sabeh Sara 1648/2015 BP S   Rp     1.parcijalni 20/30 bodova polozeno u januaru 2019 2.parcijalni 25/30 bodova položeno u junu 2019        
Erak Jelena 7205/2015 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019. (32 boda)        
Garača Marija 6141/07 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019. 25        
Gengo Branko 7376/2015 BP M Test Rp Usmeni       19    
Grbić Jovana 6842/12 BP M Test           17    
Grujic Dragana 861/08 BP F       Usmeni April 2019, 33 Jun, 2019      
Grujic Milica 6974/13 BP M Test                
Ivančević Jovana 6720/11 BP M Test Rp Usmeni       16    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M Test Rp Usmeni       14    
Jolić Dajana 6987/13 BP M   Rp Usmeni            
Josipovic Tijana 6823/12 BP M Test Rp Usmeni       16    
Karakas Sinisa 514/16 BP ZNJ       Usmeni          
Karanović Dragan 6698 BP M Test           14    
Karij Josipa 1652/2015 BP S       Usmeni   7.2019      
Kitić Slađan 503/16 BP ZNJ       Usmeni          
Kostic Aleksandra 1277/13 BP F       Usmeni februar 2019. 29 bodova april 2019      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F       Usmeni 18.06.2019 , 33 boda jul, 2019      
Kozlica Nedim 7122/14 BP M Test           11    
Lalić Tamara 6665/11 BP M   Rp Usmeni   09.2019.(25)        
Letic Jovana 7339/15 BP M Test           10    
Lovšin Sonja 6828/12 BP M Test Rp Usmeni       17    
Luzija Natasa 6059/06 SPP M       Usmeni          
Makarić Nemanja 6950/13 BP M Test Rp Usmeni       16    
Malkoč Adna 6903/13 BP M   Rp Usmeni   Januar 2019, 27 bodova        
Manojlovic Irina 1297/13 BP F       Usmeni April 2019, 25 bodova. Septembar 2019      
Markovic Tatjana 6834 BP M Test Rp         13    
Martić Martin 7491 BP M Test                
Mataruga Dario 6727/11 BP M     Usmeni Usmeni Septembar 2019, 30 Septembar 2019      
Mataruga Dejan 6726/11 BP M   Rp Usmeni   April, 25        
Matić Jovana 6618/11 BP M       Usmeni Jun 2019 Jul 2019      
Merdzic Jakupovic Aneta 1426/11 BP S     Usmeni Usmeni   Septembar 2019      
Mićanović Milena 1239/12 BP F   Rp Usmeni   septembar I 2019. 25 bodova        
Mijatović Goran 6775 BP M       Usmeni januar 2019. 36 bodova januar 2019.      
Milanović Vesna 7309/15 BP M Test Rp         25    
Milanović Dušan 7499/16 BP M   Rp Usmeni   9/2019-26        
Milic Aleksandra 1249/2012 BP F       Usmeni Jun 2019 Jul 2019      
Milic Dragana 5962/06 SPP M Test           13    
Milinkovic Natasa 1657 BP S   Rp              
Misic Dragan 18/F-R/2018 BP ZNJ       Usmeni          
Mitrović Tanja 1270/13 BP F Test Rp Usmeni       30    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M Test           15    
Pekez Andjela 7407/16 BP M Test Rp         25    
Perendija Žana 6724/11 BP M Test           11    
Pezerović Nataša 1639/15 BP S   Rp              
Popović Tade 7465/16 BP M Test Rp Usmeni       27    
Radman Marko 7281/15 BP M   Rp Usmeni   9, 2019, 25        
Regojević Darko 7276/15 BP M Test Rp Usmeni       18    
ristic dejana 726/06 SPP F Test           5    
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ     Usmeni Usmeni          
Savić Ružica 1677/15 BP S   Rp     Prvi test (februar 2019) 20 bodova; drugi test (jun 2019) 26 bodova.        
Serdar Dajana 1300/13 BP F     Usmeni Usmeni April 2019, 25 bod Jul 2019      
Simic Zeljka 110/14 BP ZNJ     Usmeni Usmeni          
Škaro Ružica 6924/13 BP M       Usmeni Januar, 2019.; 25 Jun, 2019.      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M Test Rp Usmeni       25    
Stanetic Ena 7118/14 BP M Test Rp Usmeni       28    
Stevandic Danilo 7280/15 BP M   Rp Usmeni   Jul , 26 /      
Stijaković Maja 7294/15 BP M Test Rp Usmeni       25    
Stojanović Darko 7208/2015 BP M Test Rp              
Štrbac Danilo 1174/2011 BP F Test Rp         12    
Strika Ljiljana 7091/14 BP M Test           18    
Sučić Ivo 7207/2015 BP M       Usmeni 6/2019, 25 bodova 9/2019      
Tepavcevic Ana 6481 BP M       Usmeni April 2019 25 Jul 2019      
Tepavcevic Ana 6481 BP M       Usmeni April2019, 25bodova Jul 2019      
Topic Svjetlana 746/02 SPP S   Rp              
Topić Slađana 1141/11 BP F Test Rp Usmeni       25    
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F   Rp Usmeni   Septembar,2019. 25 bodova        
Vržina Goran 6808 BP M Test               29 (8)
Vučen Natalija 7229/15 BP M     Usmeni Usmeni jun, 2019, 25 bodova jul, 2019.      
Vučković Helena 1691/15 BP S   Rp              
Vukman Ana 7108 BP M Test               23 (6)
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test                
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test                
Zelenika Ante 1610/14. BP S   Rp              
Zeljković Ivana 6764 /12 BP M Test                
Žmirić Marija 6209/08 BP M       Usmeni Jun, 2019.godine, 35 bodova Jul, 2019.godine      

ISPIT IZ FARMAKOLOGIJE SU POLOŽILI STUDENTI SA 25 I VIŠE BODOVA.

 

Pročitaj više...

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE I NPL

Prezime: Ime: Broj indeksa: Plan i program Odsijek:   REZULTATI - PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.9.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 5.9.2019. NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA, BROJ BODOVA (OCJENA)
Amidžić Igor 7295/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 14    
Bajric Sanda 6519 Bolonjskom programu Medicina        
Bečić Raisa 6848/12 Bolonjskom programu Medicina        
Bokan Marijana 6340/09 Bolonjskom programu Medicina        
Bukovica Savo 6845/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 6    
Čalić Tatjana 6800/2012 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 16    
Čanković Marko 7149/14 Bolonjskom programu Medicina        
Cekic Denis 6932/13 Bolonjskom programu Medicina        
Čovičković Sonja 6820/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Davidović Jovana 1460 Bolonjskom programu Stomatologija        
Dević Rade 6843/12 Bolonjskom programu Medicina        
Dervić  Rašida 17109/14       26    
Dobraš Dejana 1272/13 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 17    
Dodik Radisa 7333/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 9    
Erak Jelena 7205/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 32    
Galić Ružica 1697/16 Bolonjskom programu Stomatologija        
Garača Marija 6141/07 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Gengo Branko 7376/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 13    
Ivančević Jovana 6720/11 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Ivetic Nevena 6922 Bolonjskom programu Medicina        
Jacimovic Nenad 7384/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Janjetović Bojan 7225/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 13    
Jolić  Dajana 6987/13 Bolonjskom programu Medicina        
Kisin Marina 7274/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Kljujić Stefan 7081 Bolonjskom programu Medicina        
Komlen Dejana 1650/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Kurcela Jadranka 1662/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Lalić Tamara         25    
Lovšin  Sonja 6828/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Makarić Nemanja 6950/13 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 17    
Manojlovic Irina 1297/13 Bolonjskom programu Farmacija        
markovic tatjana 6834 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 10    
Mataruga Dejan 6726/11 Bolonjskom programu Medicina        
Mataruga Dario 6727/11 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 30    
Merdzic Aneta 1426 Bolonjskom programu Stomatologija        
Mićanović Milena 1239/12 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 25    
Milanović  Dušan  7499/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 26    
Milekic Maja 1089/06 Starom planu i programu Stomatologija        
Miličević Jovan 7391/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Miljatovic Djordje 5876/05 Starom planu i programu Medicina Pismeni dio ispita      
Mitrović Dejana         7    
Papić Mario 981 Bolonjskom programu Farmacija        
Petković Mladen 1655/2015 Bolonjskom programu Stomatologija        
Popović Tade 7465/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Rađenović Katarina 7127/14 Bolonjskom programu Medicina        
Radman Marko 7281/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Regojević Darko 7276/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 12    
Salkičević Nora 1665/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Smiljanić Gospana         15    
Stanetic Ena 7118/14 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Stevandic Danilo 7280/15 Bolonjskom programu Medicina        
Stijaković Maja 7294/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 12    
Sučić Ivo 7207/2015 Bolonjskom programu Medicina        
Toroman Tanja 1582/14 Bolonjskom programu Stomatologija        
Udovičić Nikolina 1324/13 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 25    
Vještica Milan 7136/2014 Bolonjskom programu Medicina        
Vučković Helena 1691/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Živković Leonora 1614/14 Bolonjskom programu Stomatologija        
                 
                 
Kličić Almedina               22 (6)
Zrnić Milica               27 (8)
Radman Marko               23 (6)
                 
Pročitaj više...

Rezultati praktičnog dijela ispita iz farmakologije

Adamović Dragana 6699/11 Medicina Praktični dio ispita +
Arežina Jelena 5831/05 Medicina Praktični dio ispita +
Bajric  Sanda 6519 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Banović Vladimir 6912/2013 Medicina Praktični dio ispita +
Bečić  Raisa 6848/12 Medicina Praktični dio ispita -
Bokan Marijana 6340/2009 Medicina Praktični dio ispita -
Bošnjak Milica 7246/15 Medicina Praktični dio ispita +
Botić  Tijana 1512/13 Stomatologija Praktični dio ispita +
Čanković Marko 7149/14 Medicina Praktični dio ispita -
Ćehajić Amir 7055/2014 Medicina Praktični dio ispita +
Cekic Denis 6932/13 Medicina Praktični dio ispita -
Čovičković  Sonja  6820/12 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Davidović Jovana 1460 Stomatologija Praktični dio ispita -
Dević Rade 6843/12 Medicina Praktični dio ispita -
Đurić Ana 404/98 Stomatologija Praktični dio ispita -
Džinić Lejla 6872/13 Medicina Praktični dio ispita +
Galić Ružica 1697/16 Stomatologija Praktični dio ispita -
Garača Marija 6141/07 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Ivanović Vladan 1708/2016 Stomatologija Praktični dio ispita +
Ivetic Nevena 6922 Medicina Praktični dio ispita -
Jakovljević Ðorđe 7111/14 Medicina Praktični dio ispita +
Jolić Dajana 6987/13 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Karij Josipa 1652/15 Stomatologija Praktični dio ispita +
Kecman Irena 795/07 Farmacija Praktični dio ispita +
Kljujić Stefan 7081 Medicina Praktični dio ispita +
Kovacevic Dajana 1322/13 Farmacija Praktični dio ispita +
Kovačević Dragana 7177/14 Medicina Praktični dio ispita +
Kurcela  Jadranka 1662/15 Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Manojlovic Irina 1297/13 Farmacija Praktični dio ispita -
Marko Zeljkovic 7338/15 Medicina Praktični dio ispita +
Mataruga Dario 6727/11 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Mataruga Dejan 6726/11 Medicina Praktični dio ispita -
Matić Jovana 6618/11 Medicina Praktični dio ispita +
Merdanić Ajla 6913/13 Medicina Praktični dio ispita +
Merdzic Aneta 1426 Stomatologija Praktični dio ispita -
Milic Aleksandra 1249/2012 Farmacija Praktični dio ispita +
Pantic Borjana 6697/2011 Medicina Praktični dio ispita +
Papić Mario 981/09 Farmacija Praktični dio ispita -
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Prelić Snežana 7078/14 Medicina Praktični dio ispita +
Radmanović Vanja 7061/14 Medicina Praktični dio ispita +
Rajkovaca Luka 7017/13 Medicina Praktični dio ispita +
Šarić Sanja 7251/15 Medicina Praktični dio ispita +
Serdar Dajana 1300/13 Farmacija Praktični dio ispita +
Stevandic Danilo 7280/15 Medicina Praktični dio ispita -
Tepavcevic Ana 6481 Medicina Praktični dio ispita +
Tešanović Stefan 7025/13 Medicina Praktični dio ispita +
Tripić Darija 1638/15 Stomatologija Praktični dio ispita +
Vještica Milan 7136/2014 Medicina Praktični dio ispita -
Vučen Natalija 7229/15 Medicina Praktični dio ispita +
Vučković Helena 1691/15 Stomatologija Praktični dio ispita -
Vulevic Bojana 567/04 Farmacija Praktični dio ispita +
Živković Leonora 1614/14 Stomatologija Praktični dio ispita -
Žmirić Marija 6209/08 Medicina Praktični dio ispita +
Генго Бранко 7376/2015 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Džinić Lejla   Medicina Praktični dio ispita +
Zeljković Marko     Praktični dio ispita +
Pročitaj više...

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE

  REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA
Prezime Ime Broj bodova Datum polaganja
       
Arežina Jelena 33 2.7.2019
Bokan Marijana 25 2.7.2019
Čovičković Sonja 12 2.7.2019
Garača Marija 22 2.7.2019
Gengo Branko 14 2.7.2019
Kljujić Stefan 33 2.7.2019
Kovačević  Borislav 6 2.7.2019
Lalić Tamara 11 2.7.2019
Lovšin Sonja 14 2.7.2019
Marković  Tatjana 6 2.7.2019
Stevadnić  Danilo 26 2.7.2019
Vuković Josip 13 2.7.2019
       
Test su položili studenti sa 25 i više bodova.
Pročitaj više...

Rezultati praktičnog ispita iz farmakologije - junski rok

JUNSKI ISPITNI ROK - PRAKTIČNI ISPIT
Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: U ovom ispitnom roku potvrđujete izlazak na: POLOŽIO/LA (+/-)
Adamović Dragana 6699/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Arsenić Danijel 1705/16 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Bates Marko 1593/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Batković Nataša   Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Blaženović Sanja 6841/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Bojic Sladjana 1159/11 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Ćehajić Amir 7055/2014 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Dujaković Ivana 1706/16 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Dzepina Ana 7088 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Džinić Lejla 6872/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Grujić Dragana 861 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Ivetic Nevena 6922 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Ivić Marija 7067/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Jakovljević Đorđe 7111/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Jovanić Maja 7148/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Karij Josipa 1652/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Kežić Nataša   Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Kvočka Biljana 1580/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Manojlovic Irina 1297/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Marić Stefan 7035/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Merdzic Aneta 1426 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Milic Aleksandra 1249/2012 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Narić Sanja 1176/2011 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Nosovic Andjela 1063/10 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Pantić Borjana 6697/2011 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Papić Mario 981/09 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Prelić Snežana 7078/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Radić Ljiljana 1336/14 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Radmanović Vanja 7061/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Radovic Zeljka 6988/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Rajkovaca Luka 7017/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Samac Radenka   Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Serdar Dajana 1300/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Stojanović Snježana 6629/2011 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Šarić Sanja 7251/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Škaro Ružica 6924/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Tepavcevic Ana 6481/10 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Tripić Darija 1638/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Vučen Natalija 7229/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Zeljkovic Marko 7338/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Živković Leonora 1614/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Dević Radenka   Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Pročitaj više...

Rezultati praktičnog ispita iz farmakologije

 1. Bojić Slađana –
 2. Bajić Dragana +
 3. Maličević Uglješa+
 4. Kostić Aleksandra+
 5. Pekez Tijana +
 6. Grujić Dragana-
 7. Perišić Ivana+
 8. Merdžić Aneta-
 9. Živković Leonaora-
 10. Karij Josipa-
 11. Bates Marko-
 12. Jerinić Jovana+
 13. Davogić Sanja+
 14. Milošević Milica+
 15. Gagula Nikola+
 16. Tošić Sanja+
 17. Milanović Sanja+
 18. Vulić Saša+
 19. Vesić Nikolina +
 20. Bera Dajana+
 21. Blagojević Dargana+
 22. Đerman Mileva+
 23. Mataruga Dario+
 24. Ivić Marija-
 25. Ćehajić Amir-
 26. Vještica Milan-
 27. Kežić Nataša-
 28. Tepavčević Ana-
 29. Stojanović Snježana-
 30. Adamović Dragana-
 31. Mataruga Dejan-
 32. Zeljković Marko-
 33. Manojlović Irina-
 34. Serdar Dajana-
Pročitaj više...

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE

Katedra za farmakologiju i toksikologiju  
Medicinski fakultet  
Univerzitet u Banjoj Luci  
   
   
Adamović Dragana 26
Blaženović Sanja 25
Bojić Slađana 31
Bokan Marijana 14
Ćehajić Amir 25
Davogić Sanja 25
Dervić Rašida 12
Gagula Nikola 25
Garača Marija 9
Grujić Dragana 33
Ivić Marija 25
Josipović Tijana 11
Kežić Nataša 26
Kovačević Borislav 12
Kovačević Dajana 18
Kovačević Dragana 27
Manojlović Irina 25
Mataruga Dejan 25
Milanović Sanja 37
Milošević Milica 25
Nosović Anđela 25
Pantić Borjana 14
Papić Mario 17
Pena Tijana 36
Prelić Snežana 16
Radmanović Vanja 15
Radović Željka 25
Rajkovača Luka 17
Samac Radenka 34
Šarić Sanja 18
Serdar Dajana 25
Stojanović Snježana 25
Tepavčević Ana 25
Tešanović Stefan 18
Tošić Sanja 25
Vještica Milan 25
Vulić Saša 25
Zeljković Marko 25

Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova.

Pročitaj više...

REZULTATI PRAKTIČNOG ISPITA - 18.02.2019. godine

MEDICINSKI FAKULTET                                                                                                                              18.02.2019

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

REZULTATI PRAKTIČNOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE

MEDICINA

Bera Dajana                       -

Bilić Šime                            -

Divljak Nikolina                +

Dujaković Dragana          +

Dujaković Nikola              +

Đerman Mileva                -

Jerinić Jovana                   -

Maličević Uglješa            -

Mataruga Dario                               -

Mijatović Slavica              +

Popadić Marijana            +

Stojiljković Teodora       +

Škaro Ružica                      -

Trivić Branimir                   +

Vesić Nikolina                   -

FARMACIJA

Bajić Dragana                    -

Janjić Radovan                 +

Knežević Nikolina            +

Kresojević Dajana           +

Križanac Elena                  +

Lakić Kristina                     +

Mamuza Ivana                 +

Narić Sanja                         -

Preselj Srđan                    +

STOMATOLOGIJA

Bates Marko                     -

Jukanović Inga                  +

Pavlović-Mitrović Boris -

Živković Leonora             -

Pročitaj više...

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE I NPL

16.2.2019

Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

REZULTATI TESTA IZ FARMAKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE ODRŽANOG 15.2.2019. GODINE

 1. Nikolina Knežević.     42
 2. Ivana Mamuza          35
 3. Dragana Blagojević   33
 4. Aleksandra Kostić      29
 5. Sanja Narić                29
 6. Srđan Preselj            25
 7. Amir Ćehajić              20
 8. Nikola Gagula            20
 9. Dajana Serdar           20
 10. Dragana Adamović    20
 11. Slađana Bojić             20
 12. Snježana Stojanović  19
 13. Dragana Grujić           18
 14. Ivana Zeljković           17
 15. Ajla Merdanić             16
 16. Jelena Arežina           16
 17. Dejan Mataruga         15
 18. Marijana Bokan          14
 19. Nedim Kozlica            14
 20. Dajana Kovačević       13
 21. Aleksandra Milić         13
 22. Irina Manojlović          12
 23. Saša Vulić                  12
 24. Aleksandra Sušić       11
 25. Tijana Josipović           9
 26. Đorđe Miljatović           6
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova.
 
 
Rezultati testa iz predmeta Nacionalna politika lijekova su slijedeći:
 1. Sanja Vulin                 30
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in