Medicina

Kliničke prakse II - Prva pomoć- 12.07.2019.

Drugi dio gradiva:

 1. Jovana Filipović – 20/21 = deset( 10)
 2. Milutin Ćelić – 20/21 = deset ( 10)
 3. Katarina Kovačević, br. indeksa 7635/17, 3/21 = pet(5)
 4. Marijana Smiljić -18/21 = devet( 9)
 5. Nikola Daničić – 17/21= osam ( 8)
 6. Tijana Tepić -19/21= devet ( 9)
 7. Boško Trifunović -17/21= osam ( 8)
 8. Ivana Gajić- 18/21= devet ( 9)
 9. Leonardo Jukić – 19/21= devet ( 9)

Cijelo gradivo:

 1. Hodžić Jasmin - 28/40= sedam ( 7)
 2. Kenan Hasić -  35/40 = osam ( 8)
 3. Vladimir Jokanović – 29/40 = sedam (7)
 4. Emir Softić – 36/40 =devet( 9)
 5. Branka Jukić – 28/40 = sedam(7)
 6. Jovan Ramović – 32/40 =osam( 8)
 7. Ana Barbarić -32/40= osam ( 8)
 8. Ajla Hamulić -34/40=osam(8)
 9. Sandra Janković – 39/40 = deset( 10)
 10. Jovana Cvjetković -21/40=pet (5)
 11. Zorana Popovac – 28/40 =sedam( 7)
 12. Slađana Deronjić – 28/40= sedam ( 7)
 13. Kosana Deronjić – 35/40 =osam ( 8)

Napomena: uvid u ocjenu je u narednih 48 h od dana objavljivanja rezultata ispita, tj. u ponedeljak i u utorak od 08-09 h u SHMP. Nakon toga je formiranje završne ocjene u procentima ( T1+T2+PI+PP+PV), a u srijedu od 08 -10 h je upis ocjene u prijavu i indeks.

Log in