Medicina

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE I NPL

Prezime: Ime: Broj indeksa: Plan i program Odsijek:   REZULTATI - PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.9.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 5.9.2019. NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA, BROJ BODOVA (OCJENA)
Amidžić Igor 7295/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 14    
Bajric Sanda 6519 Bolonjskom programu Medicina        
Bečić Raisa 6848/12 Bolonjskom programu Medicina        
Bokan Marijana 6340/09 Bolonjskom programu Medicina        
Bukovica Savo 6845/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 6    
Čalić Tatjana 6800/2012 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 16    
Čanković Marko 7149/14 Bolonjskom programu Medicina        
Cekic Denis 6932/13 Bolonjskom programu Medicina        
Čovičković Sonja 6820/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Davidović Jovana 1460 Bolonjskom programu Stomatologija        
Dević Rade 6843/12 Bolonjskom programu Medicina        
Dervić  Rašida 17109/14       26    
Dobraš Dejana 1272/13 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 17    
Dodik Radisa 7333/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 9    
Erak Jelena 7205/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 32    
Galić Ružica 1697/16 Bolonjskom programu Stomatologija        
Garača Marija 6141/07 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Gengo Branko 7376/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 13    
Ivančević Jovana 6720/11 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Ivetic Nevena 6922 Bolonjskom programu Medicina        
Jacimovic Nenad 7384/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Janjetović Bojan 7225/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 13    
Jolić  Dajana 6987/13 Bolonjskom programu Medicina        
Kisin Marina 7274/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Kljujić Stefan 7081 Bolonjskom programu Medicina        
Komlen Dejana 1650/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Kurcela Jadranka 1662/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Lalić Tamara         25    
Lovšin  Sonja 6828/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Makarić Nemanja 6950/13 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 17    
Manojlovic Irina 1297/13 Bolonjskom programu Farmacija        
markovic tatjana 6834 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 10    
Mataruga Dejan 6726/11 Bolonjskom programu Medicina        
Mataruga Dario 6727/11 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 30    
Merdzic Aneta 1426 Bolonjskom programu Stomatologija        
Mićanović Milena 1239/12 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 25    
Milanović  Dušan  7499/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 26    
Milekic Maja 1089/06 Starom planu i programu Stomatologija        
Miličević Jovan 7391/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Miljatovic Djordje 5876/05 Starom planu i programu Medicina Pismeni dio ispita      
Mitrović Dejana         7    
Papić Mario 981 Bolonjskom programu Farmacija        
Petković Mladen 1655/2015 Bolonjskom programu Stomatologija        
Popović Tade 7465/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Rađenović Katarina 7127/14 Bolonjskom programu Medicina        
Radman Marko 7281/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Regojević Darko 7276/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 12    
Salkičević Nora 1665/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Smiljanić Gospana         15    
Stanetic Ena 7118/14 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Stevandic Danilo 7280/15 Bolonjskom programu Medicina        
Stijaković Maja 7294/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 12    
Sučić Ivo 7207/2015 Bolonjskom programu Medicina        
Toroman Tanja 1582/14 Bolonjskom programu Stomatologija        
Udovičić Nikolina 1324/13 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 25    
Vještica Milan 7136/2014 Bolonjskom programu Medicina        
Vučković Helena 1691/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Živković Leonora 1614/14 Bolonjskom programu Stomatologija        
                 
                 
Kličić Almedina               22 (6)
Zrnić Milica               27 (8)
Radman Marko               23 (6)
                 

Log in