Medicina

Rezultati Testa 1

Rezultati pismenog ispita- TEST 1- iz interne medicine, održanog 02.09.2019.

1. Katarina Rađenović, 13 bodova

2. Stanetić Ena, 13 bodova

3. Novkinić Belma, 11 bodova

4. Ljiljana strika, 15 bodova

5. Tijana Josipović 5 bodova

6. Slijepčević daniel, 12 bodova

7. Nikola Bilbija, 14 bodova

Log in