Medicina

Rezultati ispita iz Fizikalne medicine i rehabilitacije za studente odsjeka Medicina

REZULTATI ISPITA iz Fizikalne medicine i rehabilitacije za studente

Odsjeka MEDICINA , I septembarski rok , 04.09.2019.

Redni broj

Prezime i ime

Zaključna ocjena

1

Arežina Jelena

8 (vrlodobar)

2

Bilbija Nikola

7 (dobar)

3

Blagojević Dragana

7 (dobar)

4

Čivčić Milica

9 (odličan)

5

Dautović Kenan

9 (odličan)

6

Džepina Ana

9 (odličan)

7

Jovetić Sara

10 (izuzetan)

8

Matić Stefan

8 (vrlodobar)

9

Muminović Lejla

8 (vrlodobar)

10

Popadić Marijana

9 (odličan)

11

Radmanović Vanja

7 (dobar)

12

Sladojević Daniel

6 (dovoljan)

13

Stojanović Dragana

9 (odličan)

14

Stojanović Snježana

8 (vrlodobar)

15

Vulić Saša

10 (izuzetan)

Upis ocjena će se obaviti u srijedu 18.09.2019. u 9 h  u (starom) Dekanatu MF.

Prof. dr Slavica Jandrić

                                                                                                                   

Log in