Medicina

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - II septembarski rok

Prezime: Ime: Upišite broj indeksa: Studijski program Odsijek Potvrda izlaska   Potvrda izlaska Potvrda izlaska SAMO na: Datum polaganja pismenog dijela ispita i broj bodova: Datum polaganja praktičnog dijela ispita: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 17.9.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 19.9.2019. NPL
                           
                           
Amidžić Igor 7295/15 BP M Test Rp         14    
Ana Đurić 404/98 SPP S Test   Usmeni            
Bečič Raisa 6848/12 BP M   Rp Usmeni            
Bokan Marijana 6340/09 BP M   Rp Usmeni   Jul 2019. godine. 25 bodova        
Bošnjak Milica 7246/15 BP M       Usmeni Jun, 2019,25 bodova Jul, 2019      
Bukovica Savo 6845/12 BP M Test Rp Usmeni       11    
Burzić Adnan 7074/14 BP M Test                
Calic Tatjana 6800/2012 BP M Test Rp Usmeni       33    
Čanković Marko 7149/14 BP M   Rp Usmeni            
Cekic Denis 6932/13 BP M     Usmeni Usmeni 6.2019,25 bodova 5.9.2019      
Ćosić Olivera 7299/15 BP M Test                
Čovičković Sonja 6820/12 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019, 25 bodova        
Čovičković Sonja 6820/12 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019, 25 bodova        
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F Test Rp         29    
Davidović Jovana 1460/12 BP S     Usmeni Usmeni   5.9.2019      
Dervić Rašida 7109/14 BP M   Rp Usmeni   09.2019. 26 bodova        
Dević Rade 6843/12 BP M   Rp Usmeni   jun 2019. (25)        
Dobraš Dejana 1272/13 BP F Test Rp Usmeni       19    
Dodik Radisa 7333 BP M Test Rp Usmeni       16    
Đokić Dušanka 7383/2015 BP M Test                
Egić Jelena 6384 BP M Test           12    
El-Sabeh Sara 1648/2015 BP S   Rp     1.parcijalni 20/30 bodova polozeno u januaru 2019 2.parcijalni 25/30 bodova položeno u junu 2019        
Erak Jelena 7205/2015 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019. (32 boda)        
Garača Marija 6141/07 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019. 25        
Gengo Branko 7376/2015 BP M Test Rp Usmeni       19    
Grbić Jovana 6842/12 BP M Test           17    
Grujic Dragana 861/08 BP F       Usmeni April 2019, 33 Jun, 2019      
Grujic Milica 6974/13 BP M Test                
Ivančević Jovana 6720/11 BP M Test Rp Usmeni       16    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M Test Rp Usmeni       14    
Jolić Dajana 6987/13 BP M   Rp Usmeni            
Josipovic Tijana 6823/12 BP M Test Rp Usmeni       16    
Karakas Sinisa 514/16 BP ZNJ       Usmeni          
Karanović Dragan 6698 BP M Test           14    
Karij Josipa 1652/2015 BP S       Usmeni   7.2019      
Kitić Slađan 503/16 BP ZNJ       Usmeni          
Kostic Aleksandra 1277/13 BP F       Usmeni februar 2019. 29 bodova april 2019      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F       Usmeni 18.06.2019 , 33 boda jul, 2019      
Kozlica Nedim 7122/14 BP M Test           11    
Lalić Tamara 6665/11 BP M   Rp Usmeni   09.2019.(25)        
Letic Jovana 7339/15 BP M Test           10    
Lovšin Sonja 6828/12 BP M Test Rp Usmeni       17    
Luzija Natasa 6059/06 SPP M       Usmeni          
Makarić Nemanja 6950/13 BP M Test Rp Usmeni       16    
Malkoč Adna 6903/13 BP M   Rp Usmeni   Januar 2019, 27 bodova        
Manojlovic Irina 1297/13 BP F       Usmeni April 2019, 25 bodova. Septembar 2019      
Markovic Tatjana 6834 BP M Test Rp         13    
Martić Martin 7491 BP M Test                
Mataruga Dario 6727/11 BP M     Usmeni Usmeni Septembar 2019, 30 Septembar 2019      
Mataruga Dejan 6726/11 BP M   Rp Usmeni   April, 25        
Matić Jovana 6618/11 BP M       Usmeni Jun 2019 Jul 2019      
Merdzic Jakupovic Aneta 1426/11 BP S     Usmeni Usmeni   Septembar 2019      
Mićanović Milena 1239/12 BP F   Rp Usmeni   septembar I 2019. 25 bodova        
Mijatović Goran 6775 BP M       Usmeni januar 2019. 36 bodova januar 2019.      
Milanović Vesna 7309/15 BP M Test Rp         25    
Milanović Dušan 7499/16 BP M   Rp Usmeni   9/2019-26        
Milic Aleksandra 1249/2012 BP F       Usmeni Jun 2019 Jul 2019      
Milic Dragana 5962/06 SPP M Test           13    
Milinkovic Natasa 1657 BP S   Rp              
Misic Dragan 18/F-R/2018 BP ZNJ       Usmeni          
Mitrović Tanja 1270/13 BP F Test Rp Usmeni       30    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M Test           15    
Pekez Andjela 7407/16 BP M Test Rp         25    
Perendija Žana 6724/11 BP M Test           11    
Pezerović Nataša 1639/15 BP S   Rp              
Popović Tade 7465/16 BP M Test Rp Usmeni       27    
Radman Marko 7281/15 BP M   Rp Usmeni   9, 2019, 25        
Regojević Darko 7276/15 BP M Test Rp Usmeni       18    
ristic dejana 726/06 SPP F Test           5    
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ     Usmeni Usmeni          
Savić Ružica 1677/15 BP S   Rp     Prvi test (februar 2019) 20 bodova; drugi test (jun 2019) 26 bodova.        
Serdar Dajana 1300/13 BP F     Usmeni Usmeni April 2019, 25 bod Jul 2019      
Simic Zeljka 110/14 BP ZNJ     Usmeni Usmeni          
Škaro Ružica 6924/13 BP M       Usmeni Januar, 2019.; 25 Jun, 2019.      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M Test Rp Usmeni       25    
Stanetic Ena 7118/14 BP M Test Rp Usmeni       28    
Stevandic Danilo 7280/15 BP M   Rp Usmeni   Jul , 26 /      
Stijaković Maja 7294/15 BP M Test Rp Usmeni       25    
Stojanović Darko 7208/2015 BP M Test Rp              
Štrbac Danilo 1174/2011 BP F Test Rp         12    
Strika Ljiljana 7091/14 BP M Test           18    
Sučić Ivo 7207/2015 BP M       Usmeni 6/2019, 25 bodova 9/2019      
Tepavcevic Ana 6481 BP M       Usmeni April 2019 25 Jul 2019      
Tepavcevic Ana 6481 BP M       Usmeni April2019, 25bodova Jul 2019      
Topic Svjetlana 746/02 SPP S   Rp              
Topić Slađana 1141/11 BP F Test Rp Usmeni       25    
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F   Rp Usmeni   Septembar,2019. 25 bodova        
Vržina Goran 6808 BP M Test               29 (8)
Vučen Natalija 7229/15 BP M     Usmeni Usmeni jun, 2019, 25 bodova jul, 2019.      
Vučković Helena 1691/15 BP S   Rp              
Vukman Ana 7108 BP M Test               23 (6)
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test                
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test                
Zelenika Ante 1610/14. BP S   Rp              
Zeljković Ivana 6764 /12 BP M Test                
Žmirić Marija 6209/08 BP M       Usmeni Jun, 2019.godine, 35 bodova Jul, 2019.godine      

ISPIT IZ FARMAKOLOGIJE SU POLOŽILI STUDENTI SA 25 I VIŠE BODOVA.

 

Log in