Medicina

Oavještenje o oktobarskom ispitnom roku iz patološke fiziologije

Patološka fiziologija

                                                           OBAVJEŠTENJE

                                                  ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK

  • INDEKSE I PRIJAVE DONIJETI KOD LAORANTA U UTORAK,01.10.2019. OD 11,00-13,00 ČAS.
  • PREDISPITNE VJEŽBE ĆE BITI U UTORAK,01.10.2019. OD 10,00-11,00 ČAS.
  • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI DIO ISPITA ĆE BITI U SRIJEDU,02.10.2019. U 9,00 ČAS.

Banja Luka,24.09.2019                                                                                          ŠEF KATEDRE

                                                                                                                         Prof.dr Nela Rašeta Simović

Log in