Medicina

REZULTATI ISPITA iz Fizikalne medicine i rehabilitacije za studente Odsjeka MEDICINA , oktobarski rok , 2.10.2019.

REZULTATI ISPITA iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija za studente

Odsjeka MEDICINA , I oktobarski rok , 02.10.2019.

Redni broj

Prezime i ime

Zaključna ocjena

     

1

Čalić Tatjana

8 (vrlodobar)

2

Dervić Rašida

8 (vrlodobar)

3

Erak Jelena

9 (odličan)

4

Garača Marija

7 (dobar)

5

Ivić Marija

10 (izuzetan)

6

Jakovljević Đorđe

9 (odličan)

7

Jerinić Jovana

9 (odličan)

8

Jolić Dajana

8 (vrlodobar)

9

Kljujić Stefan

7 (dobar)

10

Mijatović Goran

8 (vrlodobar)

11

Milanović Sanja

8 (vrlodobar)

12

Stanetić Ena

6 (dovoljan)

13

Stevandić Danilo

10 (izuzetan)

14

Stojaković Zorka

10 (izuzetan)

15

Sučić Ivo

7 (dobar)

Upis ocjena će se obaviti u petak 11.10.2019. u 13 h  u (starom) Dekanatu MF.

  Prof. dr Slavica Jandrić

                                                                                                                           Oktobar, 2019.

Log in