Medicina

Pedijatrija: Obavjest za studente V godine Medicine

Zbog zauzetosti predmetnih nastavnika, predavanja iz Pedijatrije počinju 28.10. u ponedjeljak prema rasporedu, a vježbe 4.11. 2019. godine u terminima koji je predviđen rasporedom.

 

Nadoknada nastave će se izvršiti u toku semestra.

Log in