Logo
Odštampajte ovu stranicu

Raspored grupa za studente V godine, za vježbe iz predmeta Pedijatrija

U prilogu je izmjenen raspored grupa za studente V godine, IX semestra za vježbe iz predmeta Pedijatrija.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.