Medicina

REZULTATI KONTINUIRANE PROVJERE ZNANJA - I PARCIJALNI DIO ISPITA - SESTRINSTVO I BABIŠTVO

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i          
kliničku farmakologiju              
                 
                 
REZULTATI KONTINUIRANE PROVJERE ZNANJA - I PARCIJALNI DIO ISPITA - SESTRINSTVO I BABIŠTVO
                 
Aleksić Ivana   1          
Anđelić Anja   12          
Bešić Lejla   13          
Bojić Petra   22          
Božić Predrag   12          
Ćatić Nemanja   12          
Ćulibrk Nikolina   18          
Dodev  Katarina   12          
Dragnić Anastasija 11          
Garić Gorana   9          
Grmaš Jelena   26          
Grujić Damjana   13          
Kačar Gordana   23          
Kljajić Milana   4          
Macanović Tanja   21          
Milić Katarina   7          
Momković Slađana   18          
Pajić  Nataša   18          
Preradović Ivona   13          
Ristić Joka   8          
Savanović Milijana   10          
Stojanović Nikola   13          
Šešić Đorđe   11          
Turić Adenisa   26          
Vidović  Jelena   15          
Zurovac Nikolina   19          
Parcijalni ispit su položili studenti sa 18 i više bodova na testu.      
                 
                 

Log in