Medicina

Medicinska biohemija-potpisi i termini I kolokvijuma

Medicinski fakultet

Katedra za medicinsku biohemiju

 

I kolokvijum iz medicinske biohemije će biti održan 28.02. 2020. godine u 11 časova u amfiteatru MF. Popravni termin prvog kolokvijuma će biti 07.03.2020. godine u 11 časova u amfitetaru MF. 

Izlazak na kolokvijum je obavezan! 

Indekse za potpis potrebno je dostaviti dan ranije, u četvrtak 27.02., u laboratoriju MF od 08-16h, kod laborantice Tanje. 

 

 

Banja Luka, 29.01.2020.                                                                                                       Katedra

Log in