Medicina

Medicinska biohemija- Izmjena termina praktičnog ispita u februarskom ispitnom roku

Univerzitet u Banjoj Luci

Medicinski fakultet

 

Praktični ispit iz medicinske biohemije u februarskom ispitnom roku će biti održan u srijedu, 12.02.2020., u 13h u amfiteatru MF. 

Obavezno prijaviti ispit na e-student. 

 

Banja Luka, 06.02.2020.                                                   Katedra za medicinsku biohemiju

Log in