Medicina

Априлски испитни рок 2020- Медицина V година

Катедра Социјалне медицине

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ

 Медицина- V година

V година Медицине-предмет: Социјална медицина

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

14. АПРИЛ 2020. година у 15:00 (тест)  амфитеатар ЈЗУ Института за јавно здравство

16. АПРИЛ 2020. година у 10:00 (забршни испит) у Кабинету за Социјалну

               медицину Медицинског  факултета Универзитета Бања Лука

Log in