Medicina

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- za odsjek Fizioterapija rezultati ispita iz OZNJFT od 14.02.2020.

REZULTATI ISPITA iz Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji

 za studente Odsjeka FIZIOTERAPIJA , januarsko-februarski rok I i II, 14.02.2020.

Redni broj

Prezime i ime

Zaključna ocjena

     

1

Bosnić Aleksandra

9 (odličan)

2

Branković Đorđe

9 (odličan)

3

Cvijanović Saša

9 (odličan)

4

Ćorović Dijana

9 (odličan)

5

Delić Nevena

9 (odličan)

6

Glamočak Nataša

9 (odličan)

7

Knežević Ivana

10 (izuzetan)

8

Kutić Vladana

6 (dovoljan)

9

Kunić Kristina

9 (odličan)

10

Mihajlović Anđela

10 (izuzetan)

11

Mihajlović Sergej

7 (dobar)

12

Milošević Jovana

7 (dobar)

13

Miljević Jelena

8 (vrlodobar)

14

Mitrović Ana

10 (izuzetan)

15

Mitrović Ivana

7 (dobar)

16

Mrđa Kristina

8 (vrlodobar)

17

Nerić Jovana

6 (dovoljan)*

18

Ostojić Tamara

9 (odličan)

19

Pereula Igor

6 (dovoljan)

20

Perić Kristina

8 (vrlodobar)

21

Smoljanović Petar

7 (dobar)

22

Stanivuk Tea

8 (vrlodobar)

23

Starčević Nikola

8 (vrlodobar)

24

Šarić Ana

8 (vrlodobar)

25

Ševa Tamara

8 (vrlodobar)

26

Šormaz Stevo

7 (dobar)

27

Todorović Marina

10 (izuzetan)

28

Vinčić Nemanja

8 (vrlodobar)

29

Vrhovac Milica

10 (izuzetan)

Upis ocjena će se obaviti u srijedu 11.03.2020. u 11h  u (starom) Dekanatu MF.

  Prof. dr Slavica Jandrić

                                                                                                                                Februar, 2020.

Log in