Medicina

Obavještenje stdidentima KOD za predmet patološka anatomija

Poštovane kolege studenti,

na ovaj način želim da vas obavjestim da je kod predmeta PATOLOŠKA ANATOMIJA : acilrf3

Svi materijali za nastavu će biti okačeni na ovaj način. Pitanja možete postavljati svim nastavnicima i saradnicima direktno za odgovarajuću temu  ili putem e maila. 

Na ovaj način želim da vam poručim da redovno učite nastavne jedinice. Ako je potrebno objašnjenje za neke od entiteta za koje niste sigurni, molim da kontaktirate nastavnika koji je i postavio odgovarajuću tematsku jedinicu. Možete svakako pitati i bilo koga od nastavnika ili saradnika pute e maila. 

S poštovanjem,

prof. dr R. Gajanin

Log in