Medicina

Infektologija-obavještenje za polaganje ispita

NOVI TERMINI ISPITA IZ INFEKTIVNIH BOLESTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. za SVA TRI STUDIJSKA PROGRAMA

Aprilski ispitni rok:08.06.2020. POLAGANJE TESTA U 12h U Amfiteatru na Ginekologiji.

Prijaviti se za izlazak na test kao i na usmeni dio ispita na tel. 34 24 73 kod sekretara katedre do 4.6.2020.

Junsko-julski ispitni rok: 15.06.2020. i 01.07.2020.

15.06.2020. POLAGANJE TESTA U 12h U Amfiteatru na Ginekologiji.

Prijaviti se za izlazak na test kao i na usmeni dio ispita na tel. 34 24 73 kod sekretara katedre do 10.6.2020.

 

Augustovski ispitni rok: 17.08.2020. (naknadno termin testa)

Septembarski ispitni rokovi: 04.09.2020. i 18.09.2020.   (naknadno termin testa)

Oktobarski ispitni rok: 02.10.2020. i 16.10.2020.   (naknadno termin testa)

 

Šef Katedre:

Prof. Dr Antonija Verhaz

Log in