Medicina

Porodična medicina - klinički staž 2019/20 - kod za učenje na daljinu

Poštovane kolege,

obavještavam vas da se predmet "Porodična medicina - KLINIČKI STAŽ" može pronaći na platformi Google classroom / učionica pod ovim kodom scrrg7u.

U okviru ovog predmeta u Google classroom u narednom periodu ćete moći pronaći tematske jedinice koje se obrađuju u XII semestru u toku praktične nastave.

Katedra porodične medicine

Log in