Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati Testa 2 junski rok

U prilogu su rezultatu testa 2 iz intrne medicine održanog 13.06.2018. god. 

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.