Medicina

Резултати испита Социјална медицина V година Медицине

  12.02.2019. Социјална медицина  
Редни број Број индекса Презиме Име писмени дио
1. 6294/2008 Шкоро Грацијела 8
2. 6713/2011 Видовић Татјана 10
3. 6884/2013 Ђукић Драгана 8
4. 6915/2013 Радић Милана 9
5. 7070/2014 Врањеш Никола 10
6. 7082/2014 Кнежевић Александар 7
7. 7090/2014 Укмар Соња 10
8. 7119/2014 Калаба Дајана 10
9. 7099/2014 Трбојевић Соња 10
10. 7071//2014 Костић Бојана 10
  12.02.2019. Социјална медицина  
Редни број Број индекса Презиме Име писмени дио
1. 6294/2008 Шкоро Грацијела 8
2. 6713/2011 Видовић Татјана 10
3. 6884/2013 Ђукић Драгана 8
4. 6915/2013 Радић Милана 9
5. 7070/2014 Врањеш Никола 10
6. 7082/2014 Кнежевић Александар 7
7. 7090/2014 Укмар Соња 10
8. 7119/2014 Калаба Дајана 10
9. 7099/2014 Трбојевић Соња 10
10. 7071//2014 Костић Бојана 10

Log in