Medicina

Klinička praksa II - Rezultati ispita

Klinička praksa II – Prva pomoć – 3. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- 1.dio – 2.rok- objavljeno na sajt, 14.02.2019.

 

NAPOMENA: Na osnovu tačnih odgovora formirana je ocjena ( 60% za prolaznost), ali u konačnom zbiru ( drugi dio gradiva, praktična nastava, prisustvo na predavanju i vježbama ..) na kraju godine će se po bolonjskom principu bodovanja sabirati svi bodovi i formiraće se na osnovu tih bodova odgovarajuća, konačna ocjena koja se upisuje u indeks. Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 08-09 h u SHMP( petak i ponedeljak).

                                                                                                                  NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

1. dio

TEST

2. dio

TEST

Vježbe

prisustvo

Predavanja

prisustvo

Vježbe

ispit

Zbir bodova

Konačna ocjena

1.

Jovana Radonić

9(19,5)

           

2.

Valentina Krnetić

7(15,5)

           

3.

Amel Terzić

7(14)

           

4.

Dženis Čaušević

7(14)

           

5.

Marina Miškić

9(18,5)

           

6.

Bogdan Bogdanović

7(14)

           

7.

Anđela Čelić

9(19)

           

8.

Aleksandar Grbić

7(14)

           

9.

Aleksandar Đuza

9(18)

           

10.

Zorica Janković

9(19)

           

11.

Nemanja Gogić

8(16)

           

12.

Srđan Štrkić

9(18,5)

           

13.

Anja Glavaš

8(17)

           

14.

Slobodanka Grahovac

7(15)

           

15.

Zorana Kajtez

9(19)

           

16.

Nataša Dobraš

9(18)

           

17.

Maja Čulić

9(19,5)

           

18.

Nataša Plavšić

5(10)

           

19.

Ognjen Radonjić

5(10,5)

           
 

20.

Katarina Kovačević

7(15,5)

           

 

21.

 

Maja Prostran

1.dio gradiva   ranije položila

 

8(16)

         

Log in