Medicina

Klinička praksa II – Prva pomoć – Rezultati ispita

Klinička praksa II – Prva pomoć – 3. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- 1.dio – 2.rok- objavljeno na sajt, 19.04.2019.

Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 08-09 h u SHMP( ponedeljak i utorak).

NAPOMENA: Na osnovu tačnih odgovora formirana je ocjena ( 60% za prolaznost), ali u konačnom zbiru ( drugi dio gradiva, praktična nastava, prisustvo na predavanju i vježbama) na kraju godine će se po bolonjskom principu bodovanja sabirati svi bodovi i formiraće se na osnovu tih bodova odgovarajuća, konačna ocjena, koja se upisuje u indeks.

                                                                                                                   NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

1. dio

TEST

2. dio

TEST

Vježbe

prisustvo

Predavanja

prisustvo

Vježbe

ispit

Zbir bodova

Konačna ocjena

1.

Boško Trifunović

9(19b.)

           

2.

Miloš Malešević

8(16b.)

           

3.

Nataša Zeljković

10(20b.)

           

4.

Savan Obradović

8(17b.)

           

5.

Ognjen Radonjić

8(16b.)

           

6.

Nataša Plavšić

10(20b.)

           

7.

Marija Bulajić

10(21b.)

           

8.

Stefan Mišković

10(20b.)

           

9.

Stefan Božić

10(21b.)

           

10.

Savina Vojvodić

6(12b.)

           

11.

Jovana Blagojević

9(18b.)

           

12.

Tijana Tepić

8(17b.)

           

13.

Aleksandra Marković

5(10b.)

           

14.

Amar Prlja

5(10b.)

           

15.

Katarina Mišić

8(16b.)

           

16.

Margita Janjanin

8(16b.)

           

17.

Vladimir Kozomara

8(17b.)

           

18.

Tamara Vrebac

9(19b.)

           

19.

Julijo Raič

9(19b.)

           

20.

Jovana Rajak

9( 18b.)

           
 

21.

Anđela Arar

9(19b.)

           

22.

Milijana Popović

8(16b.)

           

23.

Anja Glavaš

9(18b.)

           

24.

Ivana Gajić

8(16b.)

           

25.

Munibe Bašanović

7(15b.)

           

26.

Nedim Mušeta

9(18b.)

           

27.

Milutin Ćelić

8(17b.)

           

 

28.

Ivana Dobrijević

8(17b.)

 

 

         

 

29.

 

Jovana Latinović

 

8(17b.)

 

         

 

30.

Marijana Smiljić

8(17b.)

 

         

31.

Marija Mićić

8(16b.)

 

         

32.

Radivoje Stjepanović

8(16b.)

 

         

33.

Dunja Beatović

6(12b.)

 

         
     

 

         

 

1.

 

Nikola Dodoš

 

8(34b.) cijelo gradivo

 

   

Položio praktični

(8)

   

 

2.

 

Selma Ćatić

 

10(38b.)cijelo gradivo

 

   

 

Nije položila praktični

   

 

3.

 

Snežana Glamočić

 

10(40b.) cijelo gradivo

 

   

Položila praktični

(10)

   

Log in