Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati praktičnog ispita iz farmakologije

 1. Bojić Slađana –
 2. Bajić Dragana +
 3. Maličević Uglješa+
 4. Kostić Aleksandra+
 5. Pekez Tijana +
 6. Grujić Dragana-
 7. Perišić Ivana+
 8. Merdžić Aneta-
 9. Živković Leonaora-
 10. Karij Josipa-
 11. Bates Marko-
 12. Jerinić Jovana+
 13. Davogić Sanja+
 14. Milošević Milica+
 15. Gagula Nikola+
 16. Tošić Sanja+
 17. Milanović Sanja+
 18. Vulić Saša+
 19. Vesić Nikolina +
 20. Bera Dajana+
 21. Blagojević Dargana+
 22. Đerman Mileva+
 23. Mataruga Dario+
 24. Ivić Marija-
 25. Ćehajić Amir-
 26. Vještica Milan-
 27. Kežić Nataša-
 28. Tepavčević Ana-
 29. Stojanović Snježana-
 30. Adamović Dragana-
 31. Mataruga Dejan-
 32. Zeljković Marko-
 33. Manojlović Irina-
 34. Serdar Dajana-
Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.