Medicina

REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FARMAKOLOGIJE, 18.6.2019. GODINE

REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FARMAKOLOGIJE, 18.6.2019. GODINE
           
NAPOMENA: Položili su studenti sa 25 bodova i više!
           
           
R. BR. IME I PREZIME STUDENTA BROJ BODOVA      
1. Bojana Vulević 44      
2. Nataša Batković 43      
3. Luka Rajkovača 36      
4. Stefan Marić 35      
5. Ana Džepina 35      
6. Marija Žmirić 35      
7. Snežana Prelić 33      
8. Ljiljana Radić 33      
9. Dajana Kovačević 33      
10. Đorđe Jakovljević 33      
11. Irena Kecman 33      
12. Vanja Radmanović 31      
13. Lejla Džinić 30      
14. Vladimir Banović 30      
15. Aleksandra Milić 28      
16. Sanda Bajrić 27      
17. Borjana Pantić 27      
18. Sanja Šarić 27      
19. Mario Prpić 25      
20. Stefan Tešanović 25      
21. Katarina Rađenović 25      
22. Marko Čanković 25      
23. Ajla Merdanić 25      
24. Nevena Ivetić 25      
25. Milica Bošnjak 25      
26. Dajana Jolić 25      
27. Jovana Matić 25      
28. Neda Erceg 25      
29. Miroslava Štrbac 25      
30. Denis Čekić 25      
31. Natalija Vučen 25      
32. Maja Jovanić 25      
33. Ivo Sučić 25      
34. Rade Dević 25      
35. Darko Regojević 19      
36. Stefan Kljujić 19      
37. Nenad Jaćimović 18      
38. Jelena Arežina 18      
39. Branko Gengo 18      
40. Marijana Bokan 17      
41. Jovana Ivančević 17      
42. Dušanka Đokić 16      
43. Danilo Stevandić 15      
44. Rašida Dervić 14      
45. Tijana Josipović 11      
46. Marija Garača 11      
47. Jelena Đurić 11      
48. Sonja Čovičković 10      
49. David Frljić 9      
50. Ena Stanetić 9      
51. Ljiljana Strika 7      
52. Borislav Kovačević 6      
53. Dragan Karanović 5      
54. Sanja Lovšin 3      
55. Tatjana Marković 2      

Log in