Medicina

Klinička praksa II – Prva pomoć – Rezultati ispita

Klinička praksa II – Prva pomoć – 3. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- objavljeno na sajt, 19.06.2019.

 

NAPOMENA: U konačnom zbiru ( prvi i drugi dio gradiva, praktična nastava- ispit, prisustvo na predavanju i vježbama .) na kraju godine se po bolonjskom principu bodovanja sabiraju svi bodovi i formira se završna ocjena, koja se upisuje u indeks.

  • Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 10-11 h u SHMP.
  • Pojedini studente trebaju da se jave profesoru zbog nejasnoće oko ocjenjivanja ( prenose ispit ili nemaju uslov za upis ocjene)
  • Neka imena i prezimena su nečitka na testovima,te molim da se studenti jave ukoliko ima korekcija.
  • Poništena ocjena podrazumijeva usmeno polaganje iz cijelog gradiva u narednom ispitnom roku.

T1- Test 1, T2- Test 2, PI –praktični ispit, PP –prisustvo predavanju, PV- prisustvo vježbama.

                                                                                                                  

NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

T 1

 

T 2

 

PI

 

PP

 

 

PV

 

Zbir bodova

 

Završna ocjena

 

1.

Gorana Radaković

10(21)

10(20)

20,8

6,5

5

61,5+20,8+6,5+5=93,8

10(deset)

2.

Jovana Cvijanović

10(21)

10(20)

15,2

5,5

6

61,5+15,2+5,5+6=88,2

9(devet)

3.

Srđan Kovačević

10(20,5)

10(20)

24

4

6

60,75+34+4+6=94,75

10(deset)

4.

Dajana Božić

10(20,5)

10(20)

17,6

4,5

4

60,75+17,6+4,5+4=86,85

9(devet)

5.

Luka Simatović

10(20,5)

10(20)

19,2

5,5

5

60,75+19,2+5,5+5=90,45

9(devet)

6.

Jelena Đekić

10(21)

10(20)

23,2

5

5

61,5+23,2+5+5=94,7

10(deset)

7.

Zerina Žlibanović

10(21)

10(20)

23,2

4,5

5

61,5+23,2+4,5+5=94,2

10(deset)

8.

Ajla Mraković

9(18,5)

9(18)

20

2,5

6

54,75+20+2,5+6=83,25

9(devet)

9.

Sanja Bilanović

10(20,5)

9(18)

20,8

4,5

6

57,75+20,8+4,5+6=89,05

9(devet)

10.

Jelena Roljić

10(20,5)

10(21)

23,2

6,5

6

62,25+23,2+6,5+6=97,95

10(deset)

11.

Olivera Nukić

10(20,5)

10(21)

18,4

6,5

4

62,25+18,4+6,5+4=91,15

10(deset)

12.

Nikolina Stupar

9(19,5)

7(14)

23,6

6,5

6

50,25+23,6+6,5+6=86,35

9(devet)

13.

Danijela Prodić

10(21)

10(21)

20,8

5

6

63+20,8+5+6=94,8

10(deset)

14.

Nikola Daničić

9(19,5)

/

0

0,5

2

/

 

15.

Slavica Vrančić

10(20,5)

10(20)

21,6

2,5

4

60,75+21,6+2,5+4=88,85

9(devet)

16.

Andrea Vidović

10(20,5)

10(21)

20,8

4,5

5

62,25+20,8+4,5+5=92,55

10(deset)

17.

Esad Dedić

9(19,5)

7(14)

21,6

4,5

6

50,25+21,6+4,5+6=82,35

9(devet)

18.

Miodrag Božić

10(20,5)

6(12)

19,2

6,5

5

48,75+19,2+6,5+5=79,45

8( osam)

19.

Duško Kojić

10(20,5)

9(18)

24

5,5

5

57,75+24+5,5+5=92,25

10(deset)

 

20.

Rajna Latinović

10(21)

10(21)

18,4

4

6

63+18,4+18,4+4+6=91,4

10(deset)

21.

Vasilija Gajić

10(20,5)

/

/

3,5

1

   

22.

Dijana Bakal

10(20,5)

10(21)

19,2

4,5

5

62,25+19,2+4,5+5=90,95

9( devet)

23.

Nataša Avramović

10(20,5)

9(19)

16,8

5

6

59,25+16,8+5+6=87,05

9( devet)

24.

Mihailo Samardžija

10(20,5)

9(19)

18,4

2,5

4

59,25+18,4+2,5+4=84,15

9(devet)

25.

Helena Dujmović

10(20,5)

8(17)

20

4,5

6

56,25+20+4,5+6=86,75

9(devet)

26.

Ema Markek

10(20,5)

8(17)

20

1

4

56,25+20+1+4=81,25

9(devet)

27.

Andrea Ševo

9(19,5)

7(15)

21,6

6,5

6

51,75+21,6+6.5+6=85,85

9(devet)

28.

Leonardo Jukić

9(19)

5(10)

18,4

3,5

4

Nije položio 2.dio

 

29.

Una Novitović

10(20,5)

10(20)

24

5

5

60,75+24+5+5=94,75

10(deset)

30.

Andrea Milosavac

10(20,5)

10(20)

24

4

6

60,75+24+4+6=94,75

10(deset)

31.

Vladan Gačić

10(20,5)

10(20)

23,2

5

6

60,75+23,2+5+6=94,95

10(deset)

32.

Maja Vanovac

10(20,5)

8(17)

21,6

5,5

6

56,25+21,5+5,5+6=89,25

9(devet)

33.

Dajana Panić

10(20,5)

10(20)

21,6

6,5

6

60,75+21,6+6,5+6=94,85

10(deset)

34.

Vedrana Šajinović

9(19,5)

10(20)

19,5

6

5

59,25+19,5+6+5=89,75

9(devet)

35.

Vanja Golić

10(20,5)

10(20)

21,6

2

3

60,75+21,6+2+3=87,35

9(devet)

36.

Dajana Marjanović

10(20,5)

9(18)

24

5,5

6

57,75+24+5,5+6=93,25

10(deset)

37.

Jelena Miljković

10(20,5)

8(16)

24

5,5

6

56,25+24+5,5+6=91,75

10(deset)

38.

Jovana Filipović

10(20,5)

/

22,4

6,5

6

   

39.

Dejana Raulić

10(20,5)

9(19)

23,2

7

6

59,4+23,2+7+6=95,6

10(deset)

40.

Danijela Zeljković

10(20,5)

8(16)

20,8

5,5

5

54,75+20,8+5,5+5=86,05

9(devet)

41.

Snježana Đurić

10(20,5)

10(20)

21,6

6

6

60,75+21,6+6+6=94,35

10(deset)

42.

Amna Džanić

10(20,5)

10(20)

18,4

5

5

60,75+18,4+5+5=89,15

9(devet)

43.

Hanna Hadžijusufović

10(20,5)

9(18)

20

6

6

57,75+20+6+6=89,75

9(devet)

44.

Klaudija Antunović

10(20,5)

8(16)

20,8

3,5

5

54,75+20,8+3,5+5=84,05

9(devet)

45.

Ivana Čukić

10(20,5)

8(17)

21,6

5,5

6

56,25+21,6+5,5+6=89,35

9(devet)

46.

Milica Ćetojević

9(19,5)

8 (17)

22,8

6,5

6

54,75+22,8+6,5+6=90,05

9(devet)

47.

Jusuf Mulalić

10(20,5)

9(18)

16,8

1

4

57,75+16,8+1+4=79,55

8(osam)

48.

Pavle Janjić

10(20,5)

6(13)

21,6

1,5

6

50,25+21,6+1,5+6=79,35

8(osam)

 

                                            

49.

Jovana Radonić

9(19,5)

10(20)

23,2

6

6

59,25+23,2+6+6=94,45

10(deset)

50.

 Valentina Krnetić

7(15,5)

/

17,6

4

6

   

51.

Amel Terzić

7(14)

9(18)

20,4

1,5

5

48+20,4+1,5+5=74,9

8(osam)

52.

Dženis Čaušević

7(14)

9(18)

20,4

5,5

5

48+20,4+5,5+5=78,9

8(osam)

53.

Marina Miškić

9(18,5)

/

23,2

5

6

   

 

54.

 

Bogdan Bogdanović

7(14)

 

5(20 )-cijelo gradivo

 

14,4

 

0

 

0

Nema ga na spisku predavanja , a bio samo na 2 vježbe?javiti se prof.

 

5(pet)

55.

Anđela Ćelić

9(19)

7(14)

17,6

5,5

6

49,5+17,6+5,5+6=78,6

8(osam)

56.

Aleksandar Grbić

6(27b.)svo gradivo

18,4

0

0

42,5+18,4+0+0=60,9

6(šest)

57.

Aleksandar Đuza

9(18)

9(19)

24

0

6

55,5+24+0+6=85,5

9( devet)

58.

Zorica Janković

9(19)

10(21)

24

5,5

5

60+24+5,5+5=94,5

10(deset)

59.

Nemanja Gogić

8(16)

9(18)

20,8

5,5

 

51+20,8+5,5+5=82,3

9(devet)

60.

Srđan Štrkić

9(18,5)

/

21,6

6,5

6

   

61.

 

Anja Glavaš- javiti se prof.

1.dio 8/17b.

1.dio 2x 9(18)

 

7(15)

 

21,6

 

5

 

6

 

 

 

 

62.

Slobodanka Grahovac

7(15)

10(20)

20,8

2

6

52,5+20,8+2+6=81,3

9(devet)

63.

Zorana Kajtez

9(19)

10(20)

22,4

4

6

58,5+22,4+4+6=90,9

9(devet)

64.

Nataša Dobraš

9(18)

10(21)

22,4

5,5

5

58,5+22,4+5,5+5=91,4

10(deset)

65.

Maja Čulić

9(19,5)

9(19)

23

5,5

5

57,75+23,2+5,5+5=91,45

10(deset)

66.

Ognjen Radonjić

8(16b.)

10(21)

18,4

0,5

6

55,5+18,4+0,5+6=80,4

8( osam)

 

67.

Katarina Kovačević, br indeksa 7618/17- javiti se prof.

7(15,5)

/

20,8

4,5

6

   

68.

Katarina Kovačević – javiti se prof.

/

 

16,8

4,5

5

   

69.

Boško Trifunović

9(19b.)

/

23,2

6

5

   

70.

Miloš Malešević

8(16b.)

10(21)

23,2

5

6

55,5+23,2+5+6=89,7

9(devet)

71.

Nataša Zeljković

10(20b.)

9(19)

24

5,5

6

58,5+24+5,5+6=94

10(deset)

72.

Goran Obradović

8(17b.)

10(20)

21,6

5,5

6

55,5+21.6+5,5+6=88,6

9( devet)

 

73.

Nataša Plavšić

10(20b.)

10(21)

23,2

6

6

61,5+23,2+6+6=96,7

10(deset)

74.

Marija Bulajić

10(21b.)

10(21)

23,2

6

6

63+23,2+6+6=98,2

10(deset)

75.

Stefan Mišković

10(20b.)

9(19)

23,2

4

4

58,5+23,2+4+4=89,7

9(devet)

76.

Stefan Božić

10(21b.)

10(21)

22,4

5,5

6

63+22,4+5,5+6=96,9

10(deset

77.

Savina Vojvodić

6(12b.)

/

23,2

1

6

   

78.

Jovana Blagojević

9(18b.)

9(18)

21,6

0

4

54+21,6+0+4=79,6

8(osam)

79.

Tijana Tepić

8(17b.)

/

21,6

3

6

   

80.

Aleksandra Marković

8(32)svo gradivo

18,4

4

6

50,4+18,4+4+6=78,8

8(osam)

81.

Amar Prlja

5(10b.)

/

/

2

2

   

82.

Katarina Mišić

8(16b.)

10(21)

21,6

0

4

55,5+21,6+0+4=81,1

9(devet)

83.

Margita Janjanin

8(16b.)

9(18)

20

0

3

51+20+0+3=74

8(osam)

84.

Vladimir Kozomara

8(17b.)

9(19)

14,4

2,5

6

54+14,4+2,5+6=76,9

8(osam)

85.

Tamara Vrebac

9(19b.)

10(20)

24

5,5

5

58,5+24+5,5+5=93

10(deset)

86.

Julijo Raič

9(19b.)

10(20)

20

1

6

58,5+20+1+6=85,5

9(devet)

87.

Jovana Rajak

9( 18b.)

9(18)

20,8

4,5

6

54+20,8+4,5+6=85,3

9(devet)

 

88.

Anđela Arar

9(19b.)

10(20)

21,6

   

58,5+21,6+3+4=87,1

9(devet)

89.

Milijana Popović

8(16b.)

9(19)

21,6

5

6

52,5+21,6+5+6=85,1

9(devet)

90.

Anja Glavaš

9(18b.)

/

21,6

5

6

   

91.

Ivana Gajić

8(16b.)

/

22,4

3,5

6

   

92.

Munibe Bašanović

7(15b.)

10(20)

23,2

2,5

4

52,5+23,2+2,5+4=82,2

9( devet)

93.

Nedim Mušeta

9(18b.)

/

22,4

4,5

6

   

94.

Milutin Ćelić

8(17b.)

/

18,8

5,5

5

   

 

95.

Ivana Dobrijević

8(17b.)

 

10(21)

23,2

5,5

6

57+23,2+5,5+6=91,7

10(deset)

 

96.

 

Jovana Latinović

 

8(17b.)

10(20)

16,8

3,5

6

55,5+16,8+3,5+6=81,8

9(devet)

 

97.

Marijana Smiljić

8(17b.)

/

22,4

6

5

   

98.

Marija Mićić

8(16b.)

10(21)

22,4

0

5

55,5+22,4+0+5=82,9

9(devet)

99.

Radivoje Stjepanović

8(16b.)

7(15)

18,4

4

5

46,5+18,4+4+5=73,9

8(osam)

100.

Dunja Beatović

6(12b.)

10(20)

16,8

1,5

6

48+16,8+1,5+6=72,3

8(osam)

101.

Gabrijel Željko

6 (27b.) svo gradivo

16

0,5

3

42,5+16+0,5+3=62

7(sedam)

 

102.

Ljilja Cvijetić ( prenos )

7

(sedam)

9 ( devet)

+

/

/

 

8( osam)

 

103.

Jovana Savanović

( prenos-upis ocjene)

8(osam)

10(deset)

+

/

 

/

 

9( devet)

104.

Nikola Aćimović

/

/

20

0,5

4

 

/

               

105.

Martina Andrić

/

15,2

1

0

   

106.

Jasmin Hodžić

/

18,4

6

4

   

107.

Monika Gotovac

/

20,8

0

6

   

108.

Helena Dujmović

/

20

4,5

6

   

109.

Ana Barbarić

/

20,8

2

6

   

110.

Valentina Rašljić

/

20

1,5

4

   

111.

Mila Komosar

/

22,4

4,5

6

   

112.

Đorđe Tontić

/

/

3,5

2

   

113.

Tijana Erak

/

21,6

2,5

5

   

114.

Jovan Kalamanda

/

/

0,5

1

   

115.

Dajana Smiljanić

/

22,4

0

3

   

116.

Jovan Ramović

/

21,6

6

6

   

117.

Emir Softić

 

19,2

3,5

6

   

118.

Ajla Midžić

/

16,8

2,5

5

   

119.

Ružica Milovanović

/

17,6

3,5

6

   

120.

Aleksandar Lazarević

5(20b.) svo

gradivo

14,4

0

5

Nije položio test - cijelo gradivo

 

121.

Aida Selmanović

8(33 b.)

?

?

?

Javiti se profesoru

 

122.

Aleksandra Gašić

9(36b.)

?

?

?

Javiti se profesoru

 

123.

Jelena Grbić

8(34 b.)

19,2

?

?

Javiti se profesoru

 

Log in