Medicina

RASPORED POLAGANJA ISPITA - JUNSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

O B A V J E Š T E NJ E

RASPORED POLAGANJA ISPITA

Prof. Šatara

24.6.2019 u 9h

Brenjo Vesna

Vulić Saša

Jerinić Jovana

Mijailović Slađana

25.6.2019 u 9h

Bates Marko

Bajić Dragana

Grujić Dragana

Knežević Nikolina

26.6.2019 u 9h

Kresojević Dajana

Perišić Ivana

Radić Ljiljana

Ispit kod prof. Lane Nežić je 26.6.2019. godine u 9h u sali nove zgrade Dekanata.

                                                                                              Mr pharm. Ana Golić Jelić

                                                                                        Viši asistent

Log in