Medicina

Klinička prakse II- uvid u test

 

Aleksandar Grbić

6(27b.)polagao cijelo  gradivo- prenos ocjene

18,4

2

0

42,5+18,4+2+0=62,9

7(sedam)

Log in