Medicina

Rezultati pismenog dijela ispita iz farmakologije održanog 2.7.2019.

ZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA
Prezime Ime Broj bodova Datum polaganja
       
Arežina Jelena 33 2.7.2019
Bokan Marijana 25 2.7.2019
Čovičković Sonja 12 2.7.2019
Garača Marija 22 2.7.2019
Gengo Branko 14 2.7.2019
Kljujić Stefan 33 2.7.2019
Kovačević  Borislav 6 2.7.2019
Lalić Tamara 11 2.7.2019
Lovšin Sonja 14 2.7.2019
Marković  Tatjana 6 2.7.2019
Stevadnić  Danilo 26 2.7.2019
Vuković Josip 13 2.7.2019
       
Test su položili studenti sa 25 i više bodova.

Log in