Medicina

Rezultati pismenog dijela ispita

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA    
Prezime Ime Broj bodova Datum polaganja    
           
Arežina Jelena 33 2.7.2019    
Bokan Marijana 25 2.7.2019    
Čovičković Sonja 12 2.7.2019    
Garača Marija 22 2.7.2019    
Gengo Branko 14 2.7.2019    
Kljujić Stefan 33 2.7.2019    
Kovačević  Borislav 6 2.7.2019    
Lalić Tamara 11 2.7.2019    
Lovšin Sonja 14 2.7.2019    
Marković  Tatjana 6 2.7.2019    
Stevadnić  Danilo 26 2.7.2019    
Vuković Josip 13 2.7.2019

 

         
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova.

Log in