Logo
Odštampajte ovu stranicu

Raspored polaganja usmenog ispita iz farmakologije i kliničke farmakologije- doc Stojaković

Ponedeljak 8.7. 2019. u 11 h

Dobrijević Marija

Laloš Marijana

Marjanović Kićo

Narić Svetlana

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.