Medicina

internamedicinakatedra

internamedicinakatedra

Вјежбе

Katedra za internu medicinu

29.05.2020 god.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

 

 

Predmet: Organizovanje prektičnog dijela nastave , putem Google-classrom

Poštovani studenti ,

obzirom na  situaciju  izazvanu Kovid 19 u Amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , održan je 28.05.2020 god u 13:00 sastanak dekana   Medicinskog fakulteta, prof.dr Ranka   Škrbića i šefova svih   katedri kliničkih predmeta , kome su  prisutvovali rektor Univerziteta u Banjoj Luci , prof. dr Radosav Gajanin i  generalni direktor UKC RS , prof.dr Vlado Džajić.

Tema sastanka je bila način organizovanja prektičnog dijela nastave iz kliničkih predmeta u ljetnom semestru 2020 god., obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju .

Svim šefovima katedri kliničkih predmeta je preporučeno  da praktični dio nastave organizuju putem  Google –classrom Platforme sa  prikazima kliničkih slučajeva iz prakse, a   u skladu sa specifičnostima pojednih predmeta.

 

Vježbe se trebaju nadoknaditi u periodu od 01. juna do 20.juna 2020 god.

U   skladu sa preporukom Dekana Medicinskog fakulteta praktična nastava na Katedri za internu medicinu će biti organizovana putem Google -classrom gdje je kreiran poseban dio za pratktični dio nastave ( vježbe )

 

Stoga vas molim da kontinurano pratite praktični dio nastave koji će biti postavljen od strane nastavnika i saradnika na predmetima koji  se  odvijaju  u  sklopu  Katedre za  internu medicinu .

1.Interna  medicina - Studijski program Medicina ,četvrta  godina  studija , VIII  semestar

Priključilo se  praćenju   teoretskog dijela nastave 140 studenta -(Kod 2 duvxmm)

Studeniti  su  raspoređeni po   planu i programu na početku školske  godine   u  10 grupa  za

izvođenje  vježbi .

  1. Interna  medicina  -Studijski  program  Stomatologija, treća  godina  studija , VI  semestar ,

Prati  nastavu 33  sudenta ( Kod 2jutp4b)

Studenti  su raspoređeni u 3  grupe za izvođenje  vježbi .

 

  1. Klinička propedevtika  - Studijski program Medicina ,treća  godina studija ,VI semestar,

Prati  nastavu 92  studenta (Kod  mdd5omu )

Studeniti  su  raspoređeni  u  9  grupa za izvođenje  vježbi .

 

  1. Klinički staž-Studijski program Medicina , šesta godina studija, XII semestar .

 

Studenti su raspoređenji u 19 grupa za izvođenje kliničkog staža .

  1. Zdravstvena  njega   starih  (  gerijatrija ) - Studijski program  Zdravstvene  njege ,

Treća  godina  studija , VI semestar., Prati nastavu 13 studenata

(Kod  gof4spn) 

Studenti  su  raspoređeni u  2  grupe za izvođenja  vježbi .(vježbe vode asisitenti zdrav. njege )

6.Zdravstvena  njega internističkih  bolesnika i  interna  medicina  -Studijski program 

Zdravstvena  njega , druga  godina  studija, IV  semestar Prati nastavu 14 studenata .

(Kod ptk wws7)

Studenti  su  raspoređeni u 2  grupe za izvođenja  vježbi. (vježbe vode asisitenti zdrav. njege )

Želim vam uspješan rad !

Srdačan pozdrav !

Prof.dr  Snježana Popović-Pejičić 

Šef  katedre  za  internu  medicinu 

Opširnije...

Вјежбе

Katedra za internu medicinu

29.05.2020 god.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

 

 

Predmet: Organizovanje prektičnog dijela nastave , putem Google-classrom

Poštovani studenti ,

obzirom na  situaciju  izazvanu Kovid 19 u Amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , održan je 28.05.2020 god u 13:00 sastanak dekana   Medicinskog fakulteta, prof.dr Ranka   Škrbića i šefova svih   katedri kliničkih predmeta , kome su  prisutvovali rektor Univerziteta u Banjoj Luci , prof. dr Radosav Gajanin i  generalni direktor UKC RS , prof.dr Vlado Džajić.

Tema sastanka je bila način organizovanja prаktičnog dijela nastave iz kliničkih predmeta u ljetnom semestru 2020 god., obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju .

Svim šefovima katedri kliničkih predmeta je preporučeno  da praktični dio nastave organizuju putem  Google –classrom Platforme sa  prikazima kliničkih slučajeva iz prakse, a   u skladu sa specifičnostima pojednih predmeta.

 

Vježbe se trebaju nadoknaditi u periodu od 01. juna do 20.juna 2020 god.

U   skladu sa preporukom Dekana Medicinskog fakulteta praktična nastava na Katedri za internu medicinu će biti organizovana putem Google -classrom gdje je kreiran poseban dio za pratktični dio nastave ( vježbe )

 

Stoga vas molim da kontinurano pratite praktični dio nastave koji će biti postavljen od strane nastavnika i saradnika na predmetima koji  se  odvijaju  u  sklopu  Katedre za  internu medicinu .

1.Interna  medicina - Studijski program Medicina ,četvrta  godina  studija , VIII  semestar

Priključilo se  praćenju   teoretskog dijela nastave 140 studenta -(Kod 2 duvxmm)

Studeniti  su  raspoređeni po   planu i programu na početku školske  godine   u  10 grupa  za

izvođenje  vježbi .

  1. Interna  medicina  -Studijski  program  Stomatologija, treća  godina  studija , VI  semestar ,

Prati  nastavu 33  sudenta ( Kod 2jutp4b)

Studenti  su raspoređeni u 3  grupe za izvođenje  vježbi .

 

  1. Klinička propedevtika  - Studijski program Medicina ,treća  godina studija ,VI semestar,

Prati  nastavu 92  studenta (Kod  mdd5omu )

Studeniti  su  raspoređeni  u  9  grupa za izvođenje  vježbi .

 

  1. Klinički staž-Studijski program Medicina , šesta godina studija, XII semestar .

 

Studenti su raspoređenji u 19 grupa za izvođenje kliničkog staža .

  1. Zdravstvena  njega   starih  (  gerijatrija ) - Studijski program  Zdravstvene  njege ,

Treća  godina  studija , VI semestar., Prati nastavu 13 studenata

(Kod  gof4spn) 

Studenti  su  raspoređeni u  2  grupe za izvođenja  vježbi .(vježbe vode asisitenti zdrav. njege )

6.Zdravstvena  njega internističkih  bolesnika i  interna  medicina  -Studijski program 

Zdravstvena  njega , druga  godina  studija, IV  semestar Prati nastavu 14 studenata .

(Kod ptk wws7)

Studenti  su  raspoređeni u 2  grupe za izvođenja  vježbi. (vježbe vode asisitenti zdrav. njege )

Želim vam uspješan rad !

Srdačan pozdrav !

Prof.dr  Snježana Popović-Pejičić 

Šef  katedre  za  internu  medicinu 

Opširnije...

Termini ispita iz interne medicine

NOVI TERMINI ISPITA IZ INTERNE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. za studente STOMATOLOGIJE

Aprilski ispitni rok: 15.06.2020.

Junsko-julski ispitni rok: 29.06.2020. i 13.07.2020.

Avgustovski ispitni rok: 24.08.2020.

Septembarski ispitni rokovi: 07.09.2020. i 21.09.2020.

Oktobarski ispitni rok: 05.10.2020. i 19.10,2020

Izvlačenje komisija se obavlja u prostoriji Kampusa Univerziteta u Banjoj Luci prema datim terminima u 9h.

Prijave se predaju u Studentsku službu do petka prethodne sedmice.

Šef Katedre:

Prof. Dr Snježana Popović Pejičić

Opširnije...

Termini ispita iz interne medicine

NOVI TERMINI ISPITA IZ INTERNE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. za studente MEDICINE

Aprilski ispitni rok: 15.06.2020.

Junsko-julski ispitni rok: 29.06.2020. i 13.07.2020.

Avgustovski ispitni rok: 24.08.2020.

Septembarski ispitni rokovi: 07.09.2020. i 21.09.2020.

Oktobarski ispitni rok: 05.10.2020. i 19.10,2020

Izvlačenje komisija se obavlja u prostoriji Kampusa Univerziteta u Banjoj Luci prema datim terminima u 9h.

Prijave se predaju u Studentsku službu do petka prethodne sedmice.

Šef Katedre:

Prof. Dr Snježana Popović Pejičić

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Log in