Medicina

dalmossiki

dalmossiki

Veb sajt::

Katedra za urgentnu medicinu - korekcije nakon uvida u testove

Prva godina, Predmet Klinička praksa I -  poništavaju ocjenu:

 1. Angela Kalaba
 2. Tanja Pavlović
 3. Teodora Dejanović
 4. Petar Dujković

Korekcija ocjene nakon uvida u test : Dejana Galić ( umjesto 79 b. Ima 83 boda)- konačna ocjena 9 ( devet)

Druga godina, Predmet Klinička praksa II –Prva pomoć – poništavaju ocjenu:

 1. Nedeljko Vidović
 2. Nikolina Samac
 3. Dejan Vukojević

Korekcija ocjene: Jovana Radanović ( umjesto ocjene 9 ), konačna ocjena 10 ( deset)

Korekcija imene i prezimena ( zbog nečitkog rukopisa) : umjesto Andrej Šoštar, treba biti Andrej Šatara.

Opširnije...

Katedra za urgentnu medicinu - korekcije nakon uvida u testove

Prva godina, Predmet Klinička praksa I -  poništavaju ocjenu:

 1. Angela Kalaba
 2. Tanja Pavlović
 3. Teodora Dejanović
 4. Petar Dujković

Korekcija ocjene nakon uvida u test : Dejana Galić ( umjesto 79 b. Ima 83 boda)- konačna ocjena 9 ( devet)

Druga godina, Predmet Klinička praksa II –Prva pomoć – poništavaju ocjenu:

 1. Nedeljko Vidović
 2. Nikolina Samac
 3. Dejan Vukojević

Korekcija ocjene: Jovana Radanović ( umjesto ocjene 9 ), konačna ocjena 10 ( deset)

Korekcija imene i prezimena ( zbog nečitkog rukopisa) : umjesto Andrej Šoštar, treba biti Andrej Šatara.

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Log in