Medicina

Oglasna tabla - klinička praksa I

Oglasna tabla - klinička praksa I (29)

Katedra za urgentnu medicinu, korekcije ispita

Nakon februarskog roka slijedeći studenti su prijavili da poništavaju ispit iz predmeta:

KLINIČKA PRAKSA I- 1. godina -1.semestar- prva polovina gradiva

 1. Maja Grubač – poništava ocjenu (6)
 2. Magdalena Knežević – poništava ocjenu (8)
 3. Dejana Galić – poništava ocjenu (6)
 4. Angelina Radiša – poništava ocjenu (6)

KLINIČKA PRAKSA II – Prva pomoć – 2.godina -3. semestar- prva polovina gradiva 

 1. Denis Hotilovac – poništava ocjenu (7)- drugi put
 2. Milica Nerić – poništava ocjenu (7)
 3. Marko Bratić - poništava ocjenu (7)
 4. Korekcija u imenu i prezimenu – umjesto Marković Nikola, treba da stoji Alaković Nikola

URGENTNA MEDICINA – 6. God.- XI semestar

 1. Nikola Lazarević – poništava ocjenu ( 8)

                                                                                         14.02.2020.  Šef Katedre za urgentnu medicinu

                                                                                                           Prof.dr Nada Banjac

Pročitaj više...

Klinička praksa I - Rezultati ispita

Klinička praksa I – 1. semestar

Rezultati ispita -1 dio, objavljeno na sajt  10.02.2020.

 

NAPOMENA:

Bodovi: Test 1, Test 2, PP- prisustvo predavanju , PV- prisustvo vježbama, PI- praktični ispit

Uvid u test je od 09-10h u SHMP, a poništavanje ispita je 48h od dana objavljivanja na sajtu.

                                                                                                       NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

 

No.

 

Student

 

1.dio

TEST

 

2. dio

TEST

 

PP

 

PV

 

PI

 

Zbir bodova

 

Konačna ocjena

 

 

1.

Klara Matešić

14,5b.(6)

         

 

 

2.

David Ivanić

5,5b.(5)

         

 

 

3.

Angelina Radiša

14,5b.(6)

         

 

 

4.

Đurđica Savić

11b.(5)

         

 

 

5.

Maida Bečić

14b.(6)

         

 

 

6.

Jovan Janković

14b.(6)

         

 

 

7.

Anda Šabanac

8,5b.(5)

         

 

 

8.

Jelisaveta Tomović

16b.(7)

         

 

 

9.

Fata Nadarević

9,5b.(5)

         

 

 

 

10.

Kristina Kalinić

18,5b.(8)

         

 

 

11.

Luka Ćećez

16b.(7)

         

 

 

12.

Tijana Žižić

19,5b.(9)

         

 

 

13.

Milana Vuković

14b.(6)

         

 

 

14.

Magdalena Knežević

18b.(8)

         

 

 

15.

Vladanka Tomić

16b.(7)

         

 

 

16.

Anabela Blagojević

10b.(5)

         

 

 

17.

 

Maja Todorović

17b.(8)

         

 

18.

 

Milica Obradović

9b.(5)

           

 

19.

 

Nemanja Javor

14b.(6)

         

 

 

 

 

20.

Maja Nenadić

18,5b.(8)

         

 

 

21.

Sara Vukojević

6,5b.(5)

         

 

 

22.

Maja Grubač

14b.(6)

         

 

 

23.

Jelena Keleman

7,5b.(5)

         

 

 

24.

Teodora Savić

15b.(7)

         

 

 

25.

 

Jovana Savić

14b.(6)

         

 

 

26.

Tea Savić

12b.(5)

         

 

 

27.

Dejana Galić

14,5b. (6)

         

 

 

28.

Anja Dubočanin

10,5b.(5)

         

 

 

29.

Lea Čereković

8b.(5)

         

 

 

30.

Vanja Trivunović

10,5b.(5)

         

 

 

31.

Ana Marijan

16b.(7)

         

 

 

32.

Viktor Popović

5,5b.(5)

         

 

 

33.

Jovana Dvizac

7b.( 5)

         

 

 

34.

Filip Radonjić

9,5b.(5)

         

 

Pročitaj više...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE NAKON JANUARSKOG ROKA -KOREKCIJE I PONIŠTAVANJE OCJENE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE NAKON JANUARSKOG ROKA -2020.god.

 • KOREKCIJE I PONIŠTAVANJE OCJENE –

Klinička praksa I - 1. godina:

Poništava ocjenu ( 6) - student Katarina Talić

Korekcija ocjene - student Ovčina Sajra, umjesto 20b.( 10), treba da stoji 20 b.- ocjena (9)

Klinička praksa II-Prva pomoć - 2.godina:

Poništavaju ocjene slijedeći studenti:

 1. Topić Ivan (7)
 2. Crnomarković Tamara (7)
 3. Alaković Nikola (8)
 4. Dragojević Ana (7)
 5. Milanović Kristina ( 6)
 6. Samac Nikolina (6)
 7. Radanović Jovana (6)
 8. Pantelić Jovana (8)
 9. Vuković Jovana (6)
 10. Avdagić Mirza (7)
 11. Mijatović Silvana (8)
 12. Hotilovac Denis ( 8)

Urgentna medicina – 6. godina – nema ispravki

Dentalna medicina- Prva pomoć- 1. godina – nema ispravki

                                                                     29.01.2020. Šef Katedre za urgentnu medicinu

                                                                                     Prof.dr sci med. Nada Banjac

Pročitaj više...

Klinička praksa I – rezultati ispita

Klinička praksa I – 1. semestar

Rezultati ispita -1 dio, objavljeno na sajt 27.01.2020.

 

NAPOMENA:

Bodovi: Test 1, Test 2, PP- prisustvo predavanju , PV- prisustvo vježbama, PI- praktični ispit

Uvid u test je od 09-10h u SHMP, a poništavanje ispita je 48h od dana objavljivanja na sajtu.

                                                                                                       NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

 

No.

 

Student

 

1.dio

TEST

 

2. dio

TEST

 

PP

 

PV

 

PI

 

Zbir bodova

 

Konačna ocjena

 

 

1.

 

Mijić Aleksandra

21b.(10)

         

 

 

2.

Dabić Dajana

19b.(9)

         

 

 

3.

Trifković Jelena

19,5b.(9)

         

 

 

4.

Babić Marina

20b.(9)

         

 

 

5.

Pavlović Tanja

21,5b.(10)

         

 

 

6.

Vulić Sofija

21b.(10)

         

 

 

7.

Dujković Petar

21,5b.(10)

         

 

 

8.

Ninković Tamara

21,5b.(10)

         

 

 

9.

Šipka Adrijana

21b.(10)

         

 

 

 

10.

Pilipović Đorđe

21,5b.(10)

         

 

 

11.

Koščica Nina

16b.(7)

         

 

 

12.

Sebai Zuher

19b.(9)

         

 

 

13.

Mandić Una

21,5b.(10)

         

 

 

14.

Omanović Amina

20,5b.(9)

         

 

 

15.

Krezić Stjepan

20b.(9)

         

 

 

16.

Milanović Darija

20b.(9)

         

 

 

17.

 

Dejanović   Teodora

17b.(8)

         

 

 

18.

Pašić Šejla

21b.(10)

           

 

19.

 

Bera Anđela

20b.(9)

         

 

 

 

20.

Aljetić Milica

20,5b.(9)

         

 

 

21.

Milanović Jovana

20b.(9)

         

 

 

22.

Kapular Mateja

20b.(9)

         

 

 

23.

Ružičić Bojan

20,5b.(9)

         

 

 

24.

Tomaš Danijel

18,5b.(8)

         

 

 

25.

 

Grbić Marija

20,5b.(9)

         

 

 

26.

Turkić Ada

20,5b.(9)

         

 

 

27.

Vadić Ivona

20,5b. (9)

         

 

 

28.

Stojanović Miloš

20,5b.(9)

         

 

 

29.

Kojčinović David

19,5b.(9)

         

 

 

30.

Vujat Bojan

17,5b.(8)

         

 

 

31.

Ćelić Kristijan

19b.(9)

         

 

 

32.

Popović Sergej

17,5b.(8)

         

 

 

33.

Sarić Nikolina

18b.( 8)

         

 

 

34.

Bojić Vuk

21b.(10)

         

 

 

35.

Dubov Vanja

20,5b.(9)

         

 

 

36.

Sulema Sara

21,5b.(10)

         

 

 

37.

Jusić Doris

19,5b.(9)

         

 

 

38.

Danilović Tijana

21,5b.(10)

         

 

 

39.

Konta Antea

20b.(9)

         

 

 

40.

Babić Jovana

17b.(8)

         

 

 

41.

Rusan Maja

18b.(8)

         

 

 

42.

Mihajlović Stefan

21b.(10)

         

 

 

43.

Mišić Jelena

19b.(9)

         

 

 

44.

 

Mešić Ajla

20,5b.(9)

         

 

 

45.

Kuvalja Nemanja

19,5b.(9)

         

 

 

 

46.

Zmijanjac Sofija

21b.(10)

         

 

 

47.

Radosavljević Jovana

20b.(9)

         

 

 

48.

Sladojević Ivana

21b.(10)

         

 

 

49.

Ekić Ajla

21,5b.(10)

         

 

 

50.

Knežević Valentina

21b. ( 10)

         

 

 

51.

Kurtović Elma

21b.(10)

         

 

 

52.

Kamenko Ivana

21b.(10)

         

 

 

53.

Sučić Rudolf

19,5b.(9)

         

 

 

54.

Damjanović Marina

21b.(10)

         

 

 

55.

Kovačević Sofija

14b.(6)

         

 

 

56.

Barović Anja

19,5b.(9)

         

 

 

57.

Nešić Azra

22b.(10)

         

 

 

58.

Plavšić Nemanja

21b.(10)

         

 

 

59.

Vujčić Elena

20b.(9)

         

 

 

60.

Lazić Valerija

19,5b.(9)

         

 

 

61.

Katić Tanja

20b.(9)

         

 

 

62.

 

Stokić David

21b.(10)

         

 

 

63.

 

Talić Katarina

14b.(6)

         

 

 

64.

Šljivić Kristina

20,5b.(9)

         

 

 

65.

Čavar Teo

21b.(10)

         

 

 

66.

Unčanin Nina

21b.(10)

         

 

 

67.

Kostić Jelena

14,5b.(6)

         

 

 

68.

Lazendić Lana

19b.(9)

         

 

 

69.

Vujmilović Eneja

20b.(9)

         

 

 

70.

Ovčina Sajra

20b.(10)

         

 

71.

 

Đukić Aleksandra

20,5b.(9)

         

 

 

 

72.

 

Selman Dino

18,5b.(8)

         

 

 

73.

 

Sakan Miloš

18b.(8)

         

 

                 

 

74.

Milanović Stefan

18b.(8)

         

 

 

75.

Jović Suzana

18b.(8)

         

 

 

76.

Budimčić Sara

18b.(8)

         

 

 

77.

Čupić Helena

20,5b.(9)

         

 

 

78.

Đurić Kristina

20,5b.(9)

         

 

 

79.

Stanić Sergej

21b.(10)

         

 

 

80.

Jovičić Matija

20,5b.(9)

         

 

 

81.

 

Kajkut Jelena

20b.(9)

         

 

 

 

82.

Dervić Zerina

22b.(10)

         

 

 

 

83.

Čečavac Vladan

21b.(10)

         

 

 

84.

Habijanec Mariana

21b.(10)

         

 

 

85.

Rakić Jovana

20b.(9)

         

 

 

86.

Marić Marija

21b.(10)

         

 

 

87.

Bojić   Stanko

20b.(9)

         

 

 

88.

Milić Sunčica

20,5b.(9)

         

 

 

89.

Hadžić Ajša

21b.(10)

         

 

 

90.

 

Janković Nina

20b.(9)

         

 

 

91.

Sekulić Teodora

20b.(9)

         

 

 

92.

 

 

Grubiša Nikola

18,5b.(8)

         

 

 

 

93.

Stijak Dajana

16,5b.(7)

         

 

 

94.

Cocić Rade

18,5b.(8)

         

 

 

95.

Matuško Sara

19b.(9)

         

 

 

96.

Pejić Saša

19,5b.(9)

         

 

 

97.

Ćetojević Dijana

18b.(8)

         

 

 

98.

 

Stojičević Sonja

19,5b.(9)

         

 

 

99.

Macanović   Vedrana

16b.(7)

         

 

 

100

Studen Damjan

17b.(8)

         

 

 

101

Džatić Tamara

20b.(9)

         

 

 

102

Stojić Ivona

16b.(7)

       

 

 

                 

 

103

Vukša Marija

18,5b.(8)

         

 

 

104

Radić Jovan

18b.(8)

           

 

               

 

105

Mihaljević Lucija

18,5b.(8)

         

 

 

106

Zgonjanin Žarko

19b.(9)

         

 

 

107

Ružić Petar

18b.(8)

         

 

 

108

Stanković Darko

19b.(9)

         

 

 

109

Topić Milica

18,5b.(8)

         

 

 

110

 

Stojkovuić Anja

20b.(9)

         

 

111

Žuljević Ivona

 

19b.(9)

 

 

 

 

 

 

 

112

Vučić Maja

17,5B. (8)

         

 

 

113

Knezović Josipa

20b.(9)

         

 

 

114

Zukić Ena

18,5b.(8)

         

 

 

115

Matijević Iva

18,5b.(8)

         

 

                     

 

Pročitaj više...

Rokovi za školsku 2019/20

Ispitni rokovi – ŠK. 2019./2020.god.

Januarsko- februarski; aprilski, junsko-julski rokovi

Klinička praksa I

22.01. u 09:00 h ; 07.02. u 09:00h; 15.04. u 09:00h; 12.06.u 11:00h; 02.07.u 11:00h

Klinička praksa II

 

22.01.u 10:30h; 07.02.u 10:30h; 15.04.u 10:30h; 09.06.u 17:00h; 08.07.u 17:00h

Urgentna medicina

 

24.01.u 09:00h; 12.02.u 09:00h; 17.04.u 09:00h; 11.06.u 09:00h; 09.07.u 09:00h

Dentalna medicina- PP

23.01.u 09:00h; 07.02.u 14.00h; 17.04.u 14:00h; 10.06.u 14:00h; 10.07. u 14:00h

Septembarsko-oktobarski rokovi

Klinička praksa I

02.09.u 09:00h; 23.09.u 09:00h; 07.10.u 09:00h

Klinička praksa II

03.09.u 09:00h; 24.09.u 09.00h; 05.10.u 09:00h

Urgentna medicina

01.09.u 09.00h; 16.09.u 09:00h; 01.10.u 09:00h

Dentalna medicina- PP

02.09.u 09:00h; 14.09.u 09:00h; 07.10.u 09:00h

Napomena:

Termini su određeni u okviru propisanih ispitnih rokova, ali je moguće da se satnica koriguje zbog eventualne zauzetosti amfiteatra. Shodno tome će se provjeriti raspoloživost amfiteatra prije svakog ispitnog roka.Ukoliko bude promjena predstavnici studenata će biti na vrijeme obaviješteni.

Šef Katedre za urgentnu medicinu

Prof.dr sci med. Nada Banjac

Pročitaj više...

Klinička praksa I – 2. semestar Rezultati ispita - 2018/2019.- završna ocjena

Klinička praksa I – 2. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- završna ocjena - objavljeno na sajt , 15.07.2019.

NAPOMENA: Na osnovu prisustva predavanju, prisustva vježbama, pismenog ispita iz prvog i drugog dijela gradiva, te ocjene iz praktičnog dijela, formirana je konačna ocjena po zbiru bodova bolonjskog sistema. Studenti koji su polagali 11.06.2019. godine i kojima je zaključena ocjena su označeni crvenom bojom.

Bodovi: Test 1, Test 2, PP- prisustvo predavanju , PV- prisustvo vježbama, PI- praktični ispit

 

                                                                                                       NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

 

No.

 

Student

 

1.dio

TEST

 

2. dio

TEST

 

PP

 

PV

 

PI

 

Zbir bodova

 

Konačna ocjena

 

 

1.

 

Jovljević Rade

9 (19,5)

10(20)

6,5

6

21,6

59,25+7+6+21,6=93,85

 

10 (93,35)

 

2.

 

Jaćimović Nikolina

6 (12,5)

10(21)

7

6

23,2

50,25+7+6+23,2=86,45

 

9( 86,45)

 

3.

 

Alaković Nikola

10(20,5)

10(20)

7

6

23,2

60,75+7+ 6 +23,2=

 

10 (96,95)

 

4.

 

Knežević Ivana

 

8 (17,5)

10(21)

7

6

22,4

57,75+7+6+22,4=93,15

 

10 (93,15)

 

5.

 

Antonić Maja

8 (16,5)

6(14)

6,5

5

20,8

45,75+6,5+5+20,8=78,05

 

8 (78,5)

 

6.

 

Vlajić Ivana

8 (17,5)

9(18)

6,5

6

21,6

53,25+6,5+6+21,6=87,35

 

8 (87,35)

 

7.

 

Katanić Jovana

10(21)

6(12)

7

6

23,2

49,5+7+6+23,2=85,7

 

9 (85,7)

 

8.

 

Nikolić Isidora

8 (17,5)

6(13)

5,5

6

22,4

45,75+5,5+6+22,4=79,65

 

8 (79,65)

 

9.

 

Milošević Lidija

9 (18,5)

10(21)

7

6

23,2

59,25+7+6+23,2= 95,45

 

10 (95,45)

 

 

10.

 

 

Mihajlović Maja

9(19,5)

10(20)

7

6

24

59,25+7+6+24=96,25

 

 

10 (96,25)

 

11.

 

Ćorković Leonardo

9 (18)

10(20)

6

4

22,4

57+6+4+22,4=89,4

 

9 (89,4)

 

12.

 

Ivanić Marija

10(20)

9(19)

6,5

6

24

58,5+6,5+6+24=95

 

10 (95)

 

13.

 

Lakić Luka

8 (16)

/

4,5

0

   

 

 

14.

 

Marjanović Nemanja

9 (18,5)

9(19)

7

6

22,4

56,25+7+6+22,4=91,65

 

10 (91,65)

 

15.

 

Matić Andrea

10(20,5)

10(20)

7

6

23,2

60,75+7+6+23,2=96,95

 

10 (96,95)

 

16.

 

Pantelić Jovana

10(20)

9(19)

7

6

23,2

58,5+7+6+23,2=94,7

 

10(deset)

 

17.

 

 

Vučić Đorđe

 

 

10 (21)

9(19)

6,5

5

21,6

60+6,5+5+21,6=94,1

 

10 (94,1)

 

18.

 

Pantelić Jelena

10(20)

/

7

6

24

   

 

 

19.

 

 

Topić Sara

9(18,5)

8(17)

7

6

20,8

53,25+7+6+20,8=87,05

9 (87,5)

 

 

20.

 

Radanović Jovana

10(20,5)

9(19)

   

24

59,25+7+6+24=96,25

 

10 (96,25)

 

21.

 

Mijović Sofija

8 (17)

10(21)

6,5

6

21,6

57+6,5+6+21,6=91,1

 

10 (91,1)

 

22.

 

Matijaš Anđela

10(20,5)

10(20)

7

6

23,2

60,75+7+6+23,2=96,95

 

10 (96,95)

 

23.

 

Milanović Kristina

 

8 (16)

10(21)

7

6

20,8

55,5+7+6+20,8=89,3

 

9 (89,3)

 

24.

 

Zeljković  Željka

 

 

9 ( 18)

9(19)

7

5

21,6

55,5+7+5+21,6=89,1

 

9 (89,1)

 

25.

 

 

Čenagdžija Vanja

7(14,5)

9(19)

7

6

24

50,25+7+6+24=87,25

 

9 (87,25)

 

26.

 

Borojević Aleksandra

9 (18)

10(20)

7

6

24

57+7+6+24=94

 

10 (94)

 

27.

 

Vujanović Anja

9 (18,5)

10(21)

7

4

20,8

57,75+7+4+20,8=89,55

 

9 (89,55)

 

28.

 

Kaurin Nataša

8 (17)

10(20)

6,5

6

22,4

55,5+6,5+6+22,4=90,4

 

9 (90,4)

 

29.

 

Rakić Maja

10(20)

10(21)

7

6

24

61,5+7+6+24=98,5

 

10 (98,5)

 

30.

 

Aničić Marina

10(20,5)

10(21)

7

6

24

62,25+7+6+24=

 

10 (99,25)

 

31.

 

Šikljan Marina

9 (19)

9(19)

7

6

21,6

57+7+6+21,6=91,6

 

10 (91,6)

 

32.

 

Ignjić Nikolina

10 (21)

9(19)

7

6

24

60+7+6+24=97

 

10 (97)

 

33.

 

Avdagić Mirza

10(20)

10(21)

7

6

22,4

61,5+7+6+22,4=96,4

 

10 (96,4)

 

34.

 

Dragojević Ana

9(19,5)

8(16)

6,5

5

23,2

53,25+6,5+5+23,2=87,95

 

9 (87,95)

 

35.

 

Vidović Nedeljko

9(18)

9(18)

7

5

22,4

54+7+5+22,4=88,4

 

9 (88,4)

 

36.

 

Miljić Željka

9(18,5)

10(21)

6,5

5

22,4

59,25+6,5+5+22,4=93,15

 

10(93,15)

 

37.

 

Tešanović Dejan

9 (19,5)

10(20)

7

5

22,4

59,25+7+5+22,4=93,65

 

10( 93,65)

 

38.

 

Kuridža Milica

9(18,5)

10(20)

7

6

22,4

57,75+7+6+22,4=93,15

 

10(93,15)

 

39.

 

Škrbić Jovana

10(20)

10(21)

6,5

6

23,2

61,5+6,5+6+23,2=97,2

 

10( 97,2)

 

40.

 

Popović Katarina

9(19)

10(20)

7

6

19,2

58,5+7+6+19,2=90,7

 

9 (90,7)

 

41.

 

Vujković Ognjen

10(20,5)

9(19)

6,5

5

20,8

59,25+6,5+5+20,8=91,55

 

10( 91,55)

 

42.

 

Đajić Rajna

10(20)

10(21)

6,5

6

17,6

61,5+6,5+6+17,6=91,6

 

10(91,6)

 

43.

 

Ćerketa Dajana

10(20,5)

10(21)

7

5

16,8

62,25+7+5+16,8=91,05

 

10(91,05)

 

 

44.

 

 

Zgonjanin Andreja

9( 19)

9(19)

7

4

24

57+7+4+24=92

 

 

10(deset)

 

45.

 

Jović Nataša

T1+T2=37

=9

7

6

23,2

58,2+7+6+23,2=94,4

 

10(deset)

 

46.

 

Knežević Milica

8(17,5)

10(20)

7

6

22,4

56,25+7+6+22,4=91,65

 

10( 01,65)

 

47.

 

Lukić  Danijel

7(15,5)

6(13)

7

5

20,8

42,75+7+5+20,8=75,55

 

8( 75,55)

 

48.

 

Kočić Milan

8(17,5)

9(19)

6,5

6

22,4

54,75+6,5+6+22,4=89,65

 

9(89,65)

 

49.

 

Ćorić Dajana

10(21)

10(21)

7

6

24

63+7+6+24=100

 

10(100)

 

50.

 

Samac Nikolina

10(20)

7(15)

7

6

24

52,5+7+6+24=89,5

 

9( 89,5)

 

51.

 

Gavranović Maja

8(17,5)

6(12)

7

6

21,6

44,25+7+6+21,6=78,85

 

8(78,85)

 

52.

 

Lojpur Dajana

9(18,5)

9(18)

7

6

22,4

54,75+7+6+22,4=90,15

 

9(90,15)

 

53.

 

Lovaković Mirjam

7(15)

7(15)

7

5

20

45+7+5+20=77

 

8 (77)

 

54.

 

Suvajac Anđela

9(18,5)

10(21)

6

6

24

59,25+6+6+24=95,25

 

10(deset)

 

55.

 

Pucar Sandra

10(20,5)

9(18)

6,5

5

23,2

57,75+6,5+5+23,2=92,45

 

10(92,45)

 

56.

 

Podnar Franjo Matej

8(16)

/

7

?

   

 

 

57.

 

Krajnović Aleksandar

9(18,5)

8(17)

0,5

5

20,8

53,25+0,5+5+20,8=79,55

 

8(79,5)

 

58.

 

Skrobonja Ivana

10(20)

/

5,5

1

   

 

 

59.

 

Jezičić Iva

 

9(18)

10(21)

7

5

21,6

58,5+7+5+21,6=92,1

 

10(92,1)

 

60.

 

Simić Dragana

10(21)

10(20)

7

6

20,8

61,5+7+6+20,8=95,3

 

10(95,3)

 

61.

 

Čuljak Suzana

9(18,5)

10(20)

6,5

6

18,4

57,75+6,5+6+18,4=88,65

 

9 (88,65)

 

62.

 

Mišić Milica

10(20)

10(21)

7

6

24

61,5+7+6+24=98,5

 

10(98,5)

 

63.

 

 

Marinković Sara

 

10(20,5)

10(20)

7

6

24

60,75+7+6+24=97,75

 

10(97,75)

 

64.

 

Vukojević Dejan

9(18,5)

10(20)

7

5

17,6

57,75+7+5+17,6=87,35

 

9( 87,35)

 

65.

 

Bratić Marko

9(19)

8(16)

6,5

6

24

52,5+6,5+6+24=89

 

9( 89)

 

66.

 

Predojević Dušica

10(20)

9(19)

7

5

21,6

58,5+7+5+21,6=92,1

 

10 (92,1)

 

67.

 

Pašagić Emir

10(20)

9(19)

6,5

6

22,4

58,5+6,5+6+22,4=93,4

 

10(93,4)

 

68.

 

Pašić Igor

10(20)

8(17)

6

5

24

55,5+6+5+24=90,5

 

9 (90,5)

 

69.

 

Mirić Jovana

9(18,5)

10(21)

7

6

21,6

57,75+7+6+21,6=92,35

 

10(92,35)

 

70.

 

Jovičić Srđan

10(20)

10(20)

7

6

24

60+7+6+24=97

 

10 (97)

 

71.

 

Pivašević Teodora

9(19,5)

8(17)

6,5

6

23,2

54,75+6,5+6+23,2=90,45

 

9 (90,45)

 

 

72.

 

 

 

Nerić Milica

8(17,5)

10(20)

6,5

6

23,2

56,25+6,5+6+23,2=91,95

 

 

10 (91,95)

 

73.

 

Zubović Ivana

9(19)

9(18)

6,5

6

23,2

55,5+6,5+6+23,2=91,2

 

10 (91,2)

                 

 

74.

 

Stefan Komosar

9(18)

9(18)

7

6

22,4

54+7+6+22,4=89,4

 

9( 89,4)

 

75.

 

Jelena Paspalj

10(20)

9(18)

7

6

15,2

57+7+6+15,2=85,2

 

9(devet)

 

76.

 

Angela Kalaba

9(18,5)

/

5

?

   

 

 

77.

 

Aleksandra Sadžak

9(19)

10(20)

6

6

20,8

58,5+6+6+20,8=91,3

 

10(deset)

 

78.

 

Denis Hotilovac

8(17,5)

10(20)

7

6

24

56,25+7+6+24=93,25

 

10 (93,25)

 

79.

 

Lejla Šupuk

6(24) sve gradivo

7

5

20,8

37.8+7+5+20,8=70,6

 

7 ( 70,6)

 

80.

 

Luka Panić

10(20)

/

7

5

   

 

 

81.

 

 

Magdalena Savić

 

10(20)

9(19)

7

5

24

58,5+7+5+24=94,5

 

10 (94,5)

 

 

82.

 

 

Ivan Topić

10(20,5)

10(21)

7

4

21,6

62,25+7+4+24=97,25

 

 

10 (97,25)

 

 

83.

 

 

Marija Miodragović

9(19)

9(19)

6,5

5

24

57+6,5+5+24=92,5

 

 

10( 92,5)

 

84.

 

Anđela Todorović

8(17,5)

10(20)

7

6

24

56,25+7+6+24=93,25

 

10 (93,25)

 

85.

 

Tamara Ličina

10(20)

10(20)

6.5

6

22,4

60+6,5+6+22,4=94,9

 

10( 94,9

 

86.

 

Nikolina Perković

8(17,5)

10(20)

6,5

6

21,6

56,25+6,5+6+21,6=90,35

 

9 ( 90,35)

 

87.

 

Nikola Tešanović

9(18,5)

10(20)

7

5

22,4

57,75+7+5+22,4=92,15

 

10 (92,5)

 

88.

 

Sanja Vukojević

10(20,5)

10(20)

6

6

23,2

60,75+6+6+23,2=95,95

 

10 (95,95)

 

89.

 

Ilijana Kovačević

8(16,5)

9(18)

6,5

5

21,6

51,75+6,5+5+21,6=84,85

 

9 ( 84,85)

 

90.

 

 

Silvana Mijatović

10(20)

10(21)

7

5

23,2

61,5+7+5+23,2=96,7

 

10(deset)

 

91.

 

Vanja Savić

5(11)

/

7

3

   

 

 

 

92.

 

Dajana Bibić

10(20)

10(20)

7

5

24

60+7+5+24=96

 

10 ( 96)

 

 

93.

 

Tamara Crnomarković

9(19,5)

9(19)

7

6

23,2

57,75+7+6+23,2=93,95

 

10 (93,95)

 

94.

 

Diana Panić

9(19)

9(18)

5

5

18,4

55,5+5+5+18,4=83,9

 

9 ( 83,9)

 

95.

 

Radomir Vidić( 1.dio2x)

7(14,5)

7(14)

5,5

4

20,8

42,75+5,5+4+20,8=73,05

 

8 ( 73,05)

 

96.

 

Manuela Drljić

9(19,5)

10(21)

7

5

16,8

60,75+7+5+16,8=89,55

 

9 (89,55)

 

97.

 

Violeta Marinković

9(18)

6(13)

6,5

5

20

46,5+6,5+5+20=78

 

8 ( 78)

 

98.

 

 

Nenad Tuzlančić (1.dio 2x)

7(15)

/

5

1

16,8

 

 

 

99.

 

Veljko Stojković

7(14,5)

10(20)

6

5

20

51,75+6+5+20=82,75

 

9 ( 82,75)

 

100.

 

Ante Jelić

7(14)

9(18)

6,5

6

21,6

48+6,5+6+21,6=82,1

 

9 ( 82,1)

 

101.

 

Adriana Ban ( 1.dio2X )

7(15)

6(13)

3,5

0

18,4

42+3,5+0+18,4=63,9

 

7 (63,9)

 

102.

 

Galić Ajda

 

/

/

7

6

22,4

 

 

                 

 

103..

 

Snježana Opačić

10(20)

9(18)

7

6

24

57+7+6+24=94

10 ( 94 )

 

104.

 

Zlatko Pavlović

10(20)

10(20)

7

5

24

60+7+5+24=96

10(deset)

 

 

             

 

105.

 

Pejić Đorđe

10(21)

10(20)

7

6

19,2

61,5+7+6+19,2=93,7

 

10 (93,7)

 

106.

 

Miloš Đukić

9(19,5)

9(18)

6,5

5

20,8

56,25+6,5+5+20,8=

88,55

 

9 ( 88,55)

 

107.

 

Damir Puškar

9(18)

10(21)

7

6

24

58,5+7+6+24=95,5

 

10 (95,5)

 

108.

 

Vanja Savić

7(15,5)

/

7

3

   

 

 

109.

 

Neira Novkinić

9(18,5)

9(18)

6

6

20,8

54+6+6+20,8=86,8

 

9 ( 86,8)

 

110.

 

 

Anđela Milekić

           9 (36 )

Cijelo gradivo

6,5

5

23,2

56.7+6,5+6+23,2=

91,4

 

10 (91,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

 

 

Regoda Maja

/

/

7

6

23,2

 

 

 

112.

 

Rade Dević -prenos

 

          

7 (27)

Cijelo gradivo

 

 

 

3,5

 

3

 

17,6

 

42+3,5+3+17,6=66,1

 

7 (66,1)

 

 

Pročitaj više...

Rezultati ispita iz Klinička praksa 1. na dan 11.07.2019. god

Rezultati ispita iz Klinička praksa 1., na dan 11.07.2019.god.- drugi dio gradiva:

 1. Zlatko Pavlović – 20/21 = 10 ( deset)
 2. Aleksandra Sadžak – 20/21 =10 ( deset)
 3. Jovana Pantelić -19/21 = 9 ( devet)
 4. Andreja Zgonjanin -19/21 = 9 ( devet)
 5. Jelena Paspalj – 18/21 =9 ( devet)
 6. Silvana Mijatović – 21/21 = 10 ( deset)
 7. Anđela Suvajac – 20/21 = 10 ( deset)

Rezultati ispita iz cijelog gradiva:

 1. Nataša Jović – 37/40 = 9 ( devet)

Napomena: uvid u test je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, tj. petak i ponedeljak od 08-09 h u SHMP.

Konačna ocjena će nakon uvida u test biti formirana od T1 + T2 ( TEST 1 i 2)+ PI ( praktični ispit) + PP( prisustvo predavanju +PV( prisustvo vježbama)

Šef Katedre za urgentnu medicinu

Prof.dr sci med. Nada Banjac

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in