Medicina

Oglasna tabla - Klinička praksa II

Oglasna tabla - Klinička praksa II (16)

Klinička praksa II – Prva pomoć – Rezultati ispita - 2018/2019.-

Klinička praksa II – Prva pomoć – 3. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- objavljeno na sajt, 15.07.2019.

 

NAPOMENA: U konačnom zbiru ( prvi i drugi dio gradiva, praktična nastava- ispit, prisustvo na predavanju i vježbama .) formirana je završna ocjena. Studenzi koji su polagali 12.07.2019. i formirana im je ocjena, označeni su crvenom bojom.

T1- Test 1, T2- Test 2, PI –praktični ispit, PP –prisustvo predavanju, PV- prisustvo vježbama.

                                                                                                                  

NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

T 1

 

T 2

 

PI

 

PP

 

 

PV

 

Zbir bodova

 

Završna ocjena

 

1.

Gorana Radaković

10(21)

10(20)

20,8

6,5

5

61,5+20,8+6,5+5=93,8

10(deset)

2.

Jovana Cvijanović

10(21)

10(20)

15,2

5,5

6

61,5+15,2+5,5+6=88,2

9(devet)

3.

Srđan Kovačević

10(20,5)

10(20)

24

4

6

60,75+34+4+6=94,75

10(deset)

4.

Dajana Božić

10(20,5)

10(20)

17,6

4,5

4

60,75+17,6+4,5+4=86,85

9(devet)

5.

Luka Simatović

10(20,5)

10(20)

19,2

5,5

5

60,75+19,2+5,5+5=90,45

9(devet)

6.

Jelena Đekić

10(21)

10(20)

23,2

5

5

61,5+23,2+5+5=94,7

10(deset)

7.

Zerina Žlibanović

10(21)

10(20)

23,2

4,5

5

61,5+23,2+4,5+5=94,2

10(deset)

8.

Ajla Mraković

9(18,5)

9(18)

20

2,5

6

54,75+20+2,5+6=83,25

9(devet)

9.

Sanja Bilanović

10(20,5)

9(18)

20,8

4,5

6

57,75+20,8+4,5+6=89,05

9(devet)

10.

Jelena Roljić

10(20,5)

10(21)

23,2

6,5

6

62,25+23,2+6,5+6=97,95

10(deset)

11.

Olivera Nukić

10(20,5)

10(21)

18,4

6,5

4

62,25+18,4+6,5+4=91,15

10(deset)

12.

Nikolina Stupar

9(19,5)

7(14)

23,6

6,5

6

50,25+23,6+6,5+6=86,35

9(devet)

13.

Danijela Prodić

10(21)

10(21)

20,8

5

6

63+20,8+5+6=94,8

10(deset)

14.

Nikola Daničić

9(19,5)

8(17)

16,8

0,5

2

54,75+16,8+0,5+2=74,05

8(osam)

15.

Slavica Vrančić

10(20,5)

10(20)

21,6

2,5

4

60,75+21,6+2,5+4=88,85

9(devet)

16.

Andrea Vidović

10(20,5)

10(21)

20,8

4,5

5

62,25+20,8+4,5+5=92,55

10(deset)

17.

Esad Dedić

9(19,5)

7(14)

21,6

4,5

6

50,25+21,6+4,5+6=82,35

9(devet)

18.

Miodrag Božić

10(20,5)

6(12)

19,2

6,5

5

48,75+19,2+6,5+5=79,45

8( osam)

19.

Duško Kojić

10(20,5)

9(18)

24

5,5

5

57,75+24+5,5+5=92,25

10(deset)

 

20.

Rajna Latinović

10(21)

10(21)

18,4

4

6

63+18,4+18,4+4+6=91,4

10(deset)

21.

Vasilija Gajić

10(20,5)

/

/

3,5

1

   

22.

Dijana Bakal

10(20,5)

10(21)

19,2

4,5

5

62,25+19,2+4,5+5=90,95

9( devet)

23.

Nataša Avramović

10(20,5)

9(19)

16,8

5

6

59,25+16,8+5+6=87,05

9( devet)

24.

Mihailo Samardžija

10(20,5)

9(19)

18,4

2,5

4

59,25+18,4+2,5+4=84,15

9(devet)

25.

Helena Dujmović

10(20,5)

8(17)

20

4,5

6

56,25+20+4,5+6=86,75

9(devet)

26.

Ema Markek

10(20,5)

8(17)

20

1

4

56,25+20+1+4=81,25

9(devet)

27.

Andrea Ševo

9(19,5)

7(15)

21,6

6,5

6

51,75+21,6+6.5+6=85,85

9(devet)

28.

Leonardo Jukić

9(19)

9(19)

18,4

3,5

4

57+18,4+3,5+4=82,9

9(devet)

29.

Una Novitović

10(20,5)

10(20)

24

5

5

60,75+24+5+5=94,75

10(deset)

30.

Andrea Milosavac

10(20,5)

10(20)

24

4

6

60,75+24+4+6=94,75

10(deset)

31.

Vladan Gačić

10(20,5)

10(20)

23,2

5

6

60,75+23,2+5+6=94,95

10(deset)

32.

Maja Vanovac

10(20,5)

8(17)

21,6

5,5

6

56,25+21,5+5,5+6=89,25

9(devet)

33.

Dajana Panić

10(20,5)

10(20)

21,6

6,5

6

60,75+21,6+6,5+6=94,85

10(deset)

34.

Vedrana Šajinović

9(19,5)

10(20)

19,5

6

5

59,25+19,5+6+5=89,75

9(devet)

35.

Vanja Golić

10(20,5)

10(20)

21,6

2

3

60,75+21,6+2+3=87,35

9(devet)

36.

Dajana Marjanović

10(20,5)

9(18)

24

5,5

6

57,75+24+5,5+6=93,25

10(deset)

37.

Jelena Miljković-korekcija

10(20,5)

8(16)

24

5,5

6

54,75+24+5,5+6=90,25

9(devet)

38.

Jovana Filipović

10(20,5)

10(20)

22,4

6,5

6

60,75+22,4+6,5+6=95,65

10(deset)

39.

Dejana Raulić

10(20,5)

9(19)

23,2

7

6

59,4+23,2+7+6=95,6

10(deset)

40.

Danijela Zeljković

10(20,5)

8(16)

20,8

5,5

5

54,75+20,8+5,5+5=86,05

9(devet)

41.

Snježana Đurić

10(20,5)

10(20)

21,6

6

6

60,75+21,6+6+6=94,35

10(deset)

42.

Amna Džanić

10(20,5)

10(20)

18,4

5

5

60,75+18,4+5+5=89,15

9(devet)

43.

Hanna Hadžijusufović

10(20,5)

9(18)

20

6

6

57,75+20+6+6=89,75

9(devet)

44.

Klaudija Antunović

10(20,5)

8(16)

20,8

3,5

5

54,75+20,8+3,5+5=84,05

9(devet)

45.

Ivana Čukić

10(20,5)

8(17)

21,6

5,5

6

56,25+21,6+5,5+6=89,35

9(devet)

46.

Milica Ćetojević

9(19,5)

8 (17)

22,8

6,5

6

54,75+22,8+6,5+6=90,05

9(devet)

47.

Jusuf Mulalić

10(20,5)

9(18)

16,8

1

4

57,75+16,8+1+4=79,55

8(osam)

48.

Pavle Janjić

10(20,5)

6(13)

21,6

1,5

6

50,25+21,6+1,5+6=79,35

8(osam)

 

49.

Jovana Radonić

9(19,5)

10(20)

23,2

6

6

59,25+23,2+6+6=94,45

10(deset)

50.

Valentina Krnetić

7(15,5)

/

17,6

4

6

   

51.

Amel Terzić

7(14)

9(18)

20,4

1,5

5

48+20,4+1,5+5=74,9

8(osam)

52.

Dženis Čaušević

7(14)

9(18)

20,4

5,5

5

48+20,4+5,5+5=78,9

8(osam)

53.

Marina Miškić

9(18,5)

/

23,2

5

6

   

 

54.

 

Bogdan Bogdanović

7(14)

 

5(20 )-cijelo gradivo

 

14,4

 

0

 

0

Nema ga na spisku predavanja , a bio samo na 2 vježbe?javiti se prof.

 

5(pet)

55.

Anđela Ćelić

9(19)

7(14)

17,6

5,5

6

49,5+17,6+5,5+6=78,6

8(osam)

56.

Aleksandar Grbić

6(27b.)svo gradivo

18,4

2

0

42,5+18,4+2+0=62,9

7(sedam)

57.

Aleksandar Đuza

9(18)

9(19)

24

0

6

55,5+24+0+6=85,5

9( devet)

58.

Zorica Janković

9(19)

10(21)

24

5,5

5

60+24+5,5+5=94,5

10(deset)

59.

Nemanja Gogić

8(16)

9(18)

20,8

5,5

 

51+20,8+5,5+5=82,3

9(devet)

60.

Srđan Štrkić

9(18,5)

/

21,6

6,5

6

   

61.

 

Anja Glavaš- javiti se prof.- 2x upisana

1.dio 8/17b.-poništeno

1.dio 2x 9(18)

 

7(15)

 

21,6

 

5

 

6

 

49,5+21,6+5+6=82,1

 

9(devet)

62.

Slobodanka Grahovac

7(15)

10(20)

20,8

2

6

52,5+20,8+2+6=81,3

9(devet)

63.

Zorana Kajtez

9(19)

10(20)

22,4

4

6

58,5+22,4+4+6=90,9

9(devet)

64.

Nataša Dobraš

9(18)

10(21)

22,4

5,5

5

58,5+22,4+5,5+5=91,4

10(deset)

65.

Maja Čulić

9(19,5)

9(19)

23

5,5

5

57,75+23,2+5,5+5=91,45

10(deset)

66.

Ognjen Radonjić

8(16b.)

10(21)

18,4

0,5

6

55,5+18,4+0,5+6=80,4

8( osam)

 

67.

Katarina Kovačević, br indeksa 7618/17-

/

/

20,8

4,5

6

   

68.

Katarina Kovačević – br.7635/17

7(15,5)

5(3)

16,8

4,5

5

5(pet)

69.

Boško Trifunović

9(19b.)

8(17)

23,2

6

5

54+23,2+6+5=88,2

9(devet)

70.

Miloš Malešević

8(16b.)

10(21)

23,2

5

6

55,5+23,2+5+6=89,7

9(devet)

71.

Nataša Zeljković

10(20b.)

9(19)

24

5,5

6

58,5+24+5,5+6=94

10(deset)

72.

Goran Obradović

8(17b.)

10(20)

21,6

5,5

6

55,5+21.6+5,5+6=88,6

9( devet)

 

73.

Nataša Plavšić

10(20b.)

10(21)

23,2

6

6

61,5+23,2+6+6=96,7

10(deset)

74.

Marija Bulajić

10(21b.)

10(21)

23,2

6

6

63+23,2+6+6=98,2

10(deset)

75.

Stefan Mišković

10(20b.)

9(19)

23,2

4

4

58,5+23,2+4+4=89,7

9(devet)

76.

Stefan Božić

10(21b.)

10(21)

22,4

5,5

6

63+22,4+5,5+6=96,9

10(deset

77.

Savina Vojvodić

6(12b.)

/

23,2

1

6

   

78.

Jovana Blagojević

9(18b.)

9(18)

21,6

0

4

54+21,6+0+4=79,6

8(osam)

79.

Tijana Tepić

8(17b.)

9(19)

21,6

3

6

54+21,6+3+6=84,6

9(devet)

80.

Aleksandra Marković

8(32)svo gradivo

18,4

4

6

50,4+18,4+4+6=78,8

8(osam)

81.

Amar Prlja

5(10b.)

/

/

2

2

   

82.

Katarina Mišić

8(16b.)

10(21)

21,6

0

4

55,5+21,6+0+4=81,1

9(devet)

83.

Margita Janjanin

8(16b.)

9(18)

20

0

3

51+20+0+3=74

8(osam)

84.

Vladimir Kozomara

8(17b.)

9(19)

14,4

2,5

6

54+14,4+2,5+6=76,9

8(osam)

85.

Tamara Vrebac

9(19b.)

10(20)

24

5,5

5

58,5+24+5,5+5=93

10(deset)

86.

Julijo Raič

9(19b.)

10(20)

20

1

6

58,5+20+1+6=85,5

9(devet)

87.

Jovana Rajak

9( 18b.)

9(18)

20,8

4,5

6

54+20,8+4,5+6=85,3

9(devet)

 

88.

Anđela Arar

9(19b.)

10(20)

21,6

   

58,5+21,6+3+4=87,1

9(devet)

89.

Milijana Popović

8(16b.)

9(19)

21,6

5

6

52,5+21,6+5+6=85,1

9(devet)

90.

Anja Glavaš- 2x upisana, pod 61.

             

91.

Ivana Gajić

8(16b.)

9(18)

22,4

3,5

6

51+22,4+3,5+6=82,9

9(devet)

92.

Munibe Bašanović

7(15b.)

10(20)

23,2

2,5

4

52,5+23,2+2,5+4=82,2

9( devet)

93.

Nedim Mušeta

9(18b.)

/

22,4

4,5

6

   

94.

Milutin Ćelić

8(17b.)

10(20)

18,8

5,5

5

55,5+18,8+5,5+5=84,8

9(devet)

 

95.

Ivana Dobrijević

8(17b.)

 

10(21)

23,2

5,5

6

57+23,2+5,5+6=91,7

10(deset)

 

96.

 

Jovana Latinović

 

8(17b.)

10(20)

16,8

3,5

6

55,5+16,8+3,5+6=81,8

9(devet)

 

97.

Marijana Smiljić

8(17b.)

9(18)

22,4

6

5

52,5+22,4+6+5=85,9

9(devet)

98.

Marija Mićić

8(16b.)

10(21)

22,4

0

5

55,5+22,4+0+5=82,9

9(devet)

99.

Radivoje Stjepanović

8(16b.)

7(15)

18,4

4

5

46,5+18,4+4+5=73,9

8(osam)

100.

Dunja Beatović

6(12b.)

10(20)

16,8

1,5

6

48+16,8+1,5+6=72,3

8(osam)

101.

Gabrijel Željko

6 (27b.) svo gradivo

16

0,5

3

42,5+16+0,5+3=62

7(sedam)

 

102.

Ljilja Cvijetić ( prenos )

7

(sedam)

9 ( devet)

+

/

/

 

8( osam)

 

103.

Jovana Savanović

( prenos-upis ocjene)

8(osam)

10(deset)

+

/

 

/

 

9( devet)

104.

Nikola Aćimović

/

/

20

0,5

4

 

/

               

105.

Martina Andrić

/

15,2

1

0

   

106.

Jasmin Hodžić

7(28bodova)

18,4

6

4

44,1+18,4+6+4=72,5

8(osam)

107.

Monika Gotovac

/

20,8

0

6

   

108.

Upisana pod br.25

           

109.

Ana Barbarić

8(32 boda)

20,8

2

6

50,4+20,8+2+6=79,2

8(osam)

110.

Valentina Rašljić

/

20

1,5

4

   

111.

Mila Komosar

/

22,4

4,5

6

   

112.

Đorđe Tontić

/

/

3,5

2

   

113.

Tijana Erak

/

21,6

2,5

5

   

114.

Jovan Kalamanda

/

/

0,5

1

   

115.

Dajana Smiljanić

/

22,4

0

3

   

116.

Jovan Ramović

8(32)

21,6

6

6

50,4+21,6+6+6=84

9(devet)

117.

Emir Softić

9(36)

19,2

3,5

6

56,7+19,2+3,5+6=85,4

9(devet)

118.

Ajla Midžić

T1 9(18,5)+T2 9(18)

16,8

2,5

5

54,75+16,8+2,5+5=79,05

8(osam)

119.

Ružica Milovanović

/

17,6

3,5

6

   

120.

Aleksandar Lazarević

5(20b.) svo

gradivo

14,4

0

5

Nije položio test - cijelo gradivo

 

121.

Aida Selmanović-

8(33 b.)

*

/

/

Prenos ocjene

8(osam)

122.

Aleksandra Gašić

9(36b.)

16,4

3,5

3

56,7+16,4+3,5+3=79,6

8(osam)

123.

Jelena Grbić

8(34 b.)

19,2

3,5

3

53,5+19,2+3,5+3=79,2

8 (osam)

124.

Kosana Deronjić

8(35)

20

3,5

3

55,1+20+3,5+3=81,6

9( devet)

125

Slađana Deronjić

7( 28)

44,1+16,8+3,5+3=67,4

7( sedam)

126.

Kenana Hasić

8(35)

Odslušao po starom

8 ( osam)

127.

Vladimir Jokanović

7(29)

20

3,5

3

45,7+20+3,5+3=72,2

8 ( osam)

128.

Bjanka Jukić

7(28)

19,2

3,5

3

44,1+19,2+3,5+3=69,8

7( sedam)

129.

Ajla Hamulić

8(34)

Odslušala po starom

8 ( osam)

130.

Jovana Cvjetković

5 (21)

5 (pet)

131.

Sandra Janković

10(39)

Odslušala po starom

10( deset)

 

 

Pročitaj više...

Kliničke prakse II - Prva pomoć- 12.07.2019.

Drugi dio gradiva:

 1. Jovana Filipović – 20/21 = deset( 10)
 2. Milutin Ćelić – 20/21 = deset ( 10)
 3. Katarina Kovačević, br. indeksa 7635/17, 3/21 = pet(5)
 4. Marijana Smiljić -18/21 = devet( 9)
 5. Nikola Daničić – 17/21= osam ( 8)
 6. Tijana Tepić -19/21= devet ( 9)
 7. Boško Trifunović -17/21= osam ( 8)
 8. Ivana Gajić- 18/21= devet ( 9)
 9. Leonardo Jukić – 19/21= devet ( 9)

Cijelo gradivo:

 1. Hodžić Jasmin - 28/40= sedam ( 7)
 2. Kenan Hasić -  35/40 = osam ( 8)
 3. Vladimir Jokanović – 29/40 = sedam (7)
 4. Emir Softić – 36/40 =devet( 9)
 5. Branka Jukić – 28/40 = sedam(7)
 6. Jovan Ramović – 32/40 =osam( 8)
 7. Ana Barbarić -32/40= osam ( 8)
 8. Ajla Hamulić -34/40=osam(8)
 9. Sandra Janković – 39/40 = deset( 10)
 10. Jovana Cvjetković -21/40=pet (5)
 11. Zorana Popovac – 28/40 =sedam( 7)
 12. Slađana Deronjić – 28/40= sedam ( 7)
 13. Kosana Deronjić – 35/40 =osam ( 8)

Napomena: uvid u ocjenu je u narednih 48 h od dana objavljivanja rezultata ispita, tj. u ponedeljak i u utorak od 08-09 h u SHMP. Nakon toga je formiranje završne ocjene u procentima ( T1+T2+PI+PP+PV), a u srijedu od 08 -10 h je upis ocjene u prijavu i indeks.

Pročitaj više...

Klinička praksa II- rezultati ispita nakon uvida u test

 

 1. Aleksandra Gašić: Test 1 + Test 2= 56,7 + TI=16,4+ PP=3,5+PV=3 ,     UKUPNO 79,8 bodova, ocjena 8 ( osam)
 2. Jelena Grbić: Test 1 + Test 2= 53,5 + TI=19,2+ PP=3,5+PV=3 ,      UKUPNO 79,2 bodova, ocjena 8 ( osam)
 1. Anja Glavaš – redovan student 2.godina: T1 +T2=49,5+PI =21,6+PP= 5+PV =6,   Ukupno 82,1  , ocjena 9 (devet)
Pročitaj više...

Klinička praksa II – Prva pomoć – Rezultati ispita

Klinička praksa II – Prva pomoć – 3. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- objavljeno na sajt, 19.06.2019.

 

NAPOMENA: U konačnom zbiru ( prvi i drugi dio gradiva, praktična nastava- ispit, prisustvo na predavanju i vježbama .) na kraju godine se po bolonjskom principu bodovanja sabiraju svi bodovi i formira se završna ocjena, koja se upisuje u indeks.

 • Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 10-11 h u SHMP.
 • Pojedini studente trebaju da se jave profesoru zbog nejasnoće oko ocjenjivanja ( prenose ispit ili nemaju uslov za upis ocjene)
 • Neka imena i prezimena su nečitka na testovima,te molim da se studenti jave ukoliko ima korekcija.
 • Poništena ocjena podrazumijeva usmeno polaganje iz cijelog gradiva u narednom ispitnom roku.

T1- Test 1, T2- Test 2, PI –praktični ispit, PP –prisustvo predavanju, PV- prisustvo vježbama.

                                                                                                                  

NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

T 1

 

T 2

 

PI

 

PP

 

 

PV

 

Zbir bodova

 

Završna ocjena

 

1.

Gorana Radaković

10(21)

10(20)

20,8

6,5

5

61,5+20,8+6,5+5=93,8

10(deset)

2.

Jovana Cvijanović

10(21)

10(20)

15,2

5,5

6

61,5+15,2+5,5+6=88,2

9(devet)

3.

Srđan Kovačević

10(20,5)

10(20)

24

4

6

60,75+34+4+6=94,75

10(deset)

4.

Dajana Božić

10(20,5)

10(20)

17,6

4,5

4

60,75+17,6+4,5+4=86,85

9(devet)

5.

Luka Simatović

10(20,5)

10(20)

19,2

5,5

5

60,75+19,2+5,5+5=90,45

9(devet)

6.

Jelena Đekić

10(21)

10(20)

23,2

5

5

61,5+23,2+5+5=94,7

10(deset)

7.

Zerina Žlibanović

10(21)

10(20)

23,2

4,5

5

61,5+23,2+4,5+5=94,2

10(deset)

8.

Ajla Mraković

9(18,5)

9(18)

20

2,5

6

54,75+20+2,5+6=83,25

9(devet)

9.

Sanja Bilanović

10(20,5)

9(18)

20,8

4,5

6

57,75+20,8+4,5+6=89,05

9(devet)

10.

Jelena Roljić

10(20,5)

10(21)

23,2

6,5

6

62,25+23,2+6,5+6=97,95

10(deset)

11.

Olivera Nukić

10(20,5)

10(21)

18,4

6,5

4

62,25+18,4+6,5+4=91,15

10(deset)

12.

Nikolina Stupar

9(19,5)

7(14)

23,6

6,5

6

50,25+23,6+6,5+6=86,35

9(devet)

13.

Danijela Prodić

10(21)

10(21)

20,8

5

6

63+20,8+5+6=94,8

10(deset)

14.

Nikola Daničić

9(19,5)

/

0

0,5

2

/

 

15.

Slavica Vrančić

10(20,5)

10(20)

21,6

2,5

4

60,75+21,6+2,5+4=88,85

9(devet)

16.

Andrea Vidović

10(20,5)

10(21)

20,8

4,5

5

62,25+20,8+4,5+5=92,55

10(deset)

17.

Esad Dedić

9(19,5)

7(14)

21,6

4,5

6

50,25+21,6+4,5+6=82,35

9(devet)

18.

Miodrag Božić

10(20,5)

6(12)

19,2

6,5

5

48,75+19,2+6,5+5=79,45

8( osam)

19.

Duško Kojić

10(20,5)

9(18)

24

5,5

5

57,75+24+5,5+5=92,25

10(deset)

 

20.

Rajna Latinović

10(21)

10(21)

18,4

4

6

63+18,4+18,4+4+6=91,4

10(deset)

21.

Vasilija Gajić

10(20,5)

/

/

3,5

1

   

22.

Dijana Bakal

10(20,5)

10(21)

19,2

4,5

5

62,25+19,2+4,5+5=90,95

9( devet)

23.

Nataša Avramović

10(20,5)

9(19)

16,8

5

6

59,25+16,8+5+6=87,05

9( devet)

24.

Mihailo Samardžija

10(20,5)

9(19)

18,4

2,5

4

59,25+18,4+2,5+4=84,15

9(devet)

25.

Helena Dujmović

10(20,5)

8(17)

20

4,5

6

56,25+20+4,5+6=86,75

9(devet)

26.

Ema Markek

10(20,5)

8(17)

20

1

4

56,25+20+1+4=81,25

9(devet)

27.

Andrea Ševo

9(19,5)

7(15)

21,6

6,5

6

51,75+21,6+6.5+6=85,85

9(devet)

28.

Leonardo Jukić

9(19)

5(10)

18,4

3,5

4

Nije položio 2.dio

 

29.

Una Novitović

10(20,5)

10(20)

24

5

5

60,75+24+5+5=94,75

10(deset)

30.

Andrea Milosavac

10(20,5)

10(20)

24

4

6

60,75+24+4+6=94,75

10(deset)

31.

Vladan Gačić

10(20,5)

10(20)

23,2

5

6

60,75+23,2+5+6=94,95

10(deset)

32.

Maja Vanovac

10(20,5)

8(17)

21,6

5,5

6

56,25+21,5+5,5+6=89,25

9(devet)

33.

Dajana Panić

10(20,5)

10(20)

21,6

6,5

6

60,75+21,6+6,5+6=94,85

10(deset)

34.

Vedrana Šajinović

9(19,5)

10(20)

19,5

6

5

59,25+19,5+6+5=89,75

9(devet)

35.

Vanja Golić

10(20,5)

10(20)

21,6

2

3

60,75+21,6+2+3=87,35

9(devet)

36.

Dajana Marjanović

10(20,5)

9(18)

24

5,5

6

57,75+24+5,5+6=93,25

10(deset)

37.

Jelena Miljković

10(20,5)

8(16)

24

5,5

6

56,25+24+5,5+6=91,75

10(deset)

38.

Jovana Filipović

10(20,5)

/

22,4

6,5

6

   

39.

Dejana Raulić

10(20,5)

9(19)

23,2

7

6

59,4+23,2+7+6=95,6

10(deset)

40.

Danijela Zeljković

10(20,5)

8(16)

20,8

5,5

5

54,75+20,8+5,5+5=86,05

9(devet)

41.

Snježana Đurić

10(20,5)

10(20)

21,6

6

6

60,75+21,6+6+6=94,35

10(deset)

42.

Amna Džanić

10(20,5)

10(20)

18,4

5

5

60,75+18,4+5+5=89,15

9(devet)

43.

Hanna Hadžijusufović

10(20,5)

9(18)

20

6

6

57,75+20+6+6=89,75

9(devet)

44.

Klaudija Antunović

10(20,5)

8(16)

20,8

3,5

5

54,75+20,8+3,5+5=84,05

9(devet)

45.

Ivana Čukić

10(20,5)

8(17)

21,6

5,5

6

56,25+21,6+5,5+6=89,35

9(devet)

46.

Milica Ćetojević

9(19,5)

8 (17)

22,8

6,5

6

54,75+22,8+6,5+6=90,05

9(devet)

47.

Jusuf Mulalić

10(20,5)

9(18)

16,8

1

4

57,75+16,8+1+4=79,55

8(osam)

48.

Pavle Janjić

10(20,5)

6(13)

21,6

1,5

6

50,25+21,6+1,5+6=79,35

8(osam)

 

                                            

49.

Jovana Radonić

9(19,5)

10(20)

23,2

6

6

59,25+23,2+6+6=94,45

10(deset)

50.

 Valentina Krnetić

7(15,5)

/

17,6

4

6

   

51.

Amel Terzić

7(14)

9(18)

20,4

1,5

5

48+20,4+1,5+5=74,9

8(osam)

52.

Dženis Čaušević

7(14)

9(18)

20,4

5,5

5

48+20,4+5,5+5=78,9

8(osam)

53.

Marina Miškić

9(18,5)

/

23,2

5

6

   

 

54.

 

Bogdan Bogdanović

7(14)

 

5(20 )-cijelo gradivo

 

14,4

 

0

 

0

Nema ga na spisku predavanja , a bio samo na 2 vježbe?javiti se prof.

 

5(pet)

55.

Anđela Ćelić

9(19)

7(14)

17,6

5,5

6

49,5+17,6+5,5+6=78,6

8(osam)

56.

Aleksandar Grbić

6(27b.)svo gradivo

18,4

0

0

42,5+18,4+0+0=60,9

6(šest)

57.

Aleksandar Đuza

9(18)

9(19)

24

0

6

55,5+24+0+6=85,5

9( devet)

58.

Zorica Janković

9(19)

10(21)

24

5,5

5

60+24+5,5+5=94,5

10(deset)

59.

Nemanja Gogić

8(16)

9(18)

20,8

5,5

 

51+20,8+5,5+5=82,3

9(devet)

60.

Srđan Štrkić

9(18,5)

/

21,6

6,5

6

   

61.

 

Anja Glavaš- javiti se prof.

1.dio 8/17b.

1.dio 2x 9(18)

 

7(15)

 

21,6

 

5

 

6

 

 

 

 

62.

Slobodanka Grahovac

7(15)

10(20)

20,8

2

6

52,5+20,8+2+6=81,3

9(devet)

63.

Zorana Kajtez

9(19)

10(20)

22,4

4

6

58,5+22,4+4+6=90,9

9(devet)

64.

Nataša Dobraš

9(18)

10(21)

22,4

5,5

5

58,5+22,4+5,5+5=91,4

10(deset)

65.

Maja Čulić

9(19,5)

9(19)

23

5,5

5

57,75+23,2+5,5+5=91,45

10(deset)

66.

Ognjen Radonjić

8(16b.)

10(21)

18,4

0,5

6

55,5+18,4+0,5+6=80,4

8( osam)

 

67.

Katarina Kovačević, br indeksa 7618/17- javiti se prof.

7(15,5)

/

20,8

4,5

6

   

68.

Katarina Kovačević – javiti se prof.

/

 

16,8

4,5

5

   

69.

Boško Trifunović

9(19b.)

/

23,2

6

5

   

70.

Miloš Malešević

8(16b.)

10(21)

23,2

5

6

55,5+23,2+5+6=89,7

9(devet)

71.

Nataša Zeljković

10(20b.)

9(19)

24

5,5

6

58,5+24+5,5+6=94

10(deset)

72.

Goran Obradović

8(17b.)

10(20)

21,6

5,5

6

55,5+21.6+5,5+6=88,6

9( devet)

 

73.

Nataša Plavšić

10(20b.)

10(21)

23,2

6

6

61,5+23,2+6+6=96,7

10(deset)

74.

Marija Bulajić

10(21b.)

10(21)

23,2

6

6

63+23,2+6+6=98,2

10(deset)

75.

Stefan Mišković

10(20b.)

9(19)

23,2

4

4

58,5+23,2+4+4=89,7

9(devet)

76.

Stefan Božić

10(21b.)

10(21)

22,4

5,5

6

63+22,4+5,5+6=96,9

10(deset

77.

Savina Vojvodić

6(12b.)

/

23,2

1

6

   

78.

Jovana Blagojević

9(18b.)

9(18)

21,6

0

4

54+21,6+0+4=79,6

8(osam)

79.

Tijana Tepić

8(17b.)

/

21,6

3

6

   

80.

Aleksandra Marković

8(32)svo gradivo

18,4

4

6

50,4+18,4+4+6=78,8

8(osam)

81.

Amar Prlja

5(10b.)

/

/

2

2

   

82.

Katarina Mišić

8(16b.)

10(21)

21,6

0

4

55,5+21,6+0+4=81,1

9(devet)

83.

Margita Janjanin

8(16b.)

9(18)

20

0

3

51+20+0+3=74

8(osam)

84.

Vladimir Kozomara

8(17b.)

9(19)

14,4

2,5

6

54+14,4+2,5+6=76,9

8(osam)

85.

Tamara Vrebac

9(19b.)

10(20)

24

5,5

5

58,5+24+5,5+5=93

10(deset)

86.

Julijo Raič

9(19b.)

10(20)

20

1

6

58,5+20+1+6=85,5

9(devet)

87.

Jovana Rajak

9( 18b.)

9(18)

20,8

4,5

6

54+20,8+4,5+6=85,3

9(devet)

 

88.

Anđela Arar

9(19b.)

10(20)

21,6

   

58,5+21,6+3+4=87,1

9(devet)

89.

Milijana Popović

8(16b.)

9(19)

21,6

5

6

52,5+21,6+5+6=85,1

9(devet)

90.

Anja Glavaš

9(18b.)

/

21,6

5

6

   

91.

Ivana Gajić

8(16b.)

/

22,4

3,5

6

   

92.

Munibe Bašanović

7(15b.)

10(20)

23,2

2,5

4

52,5+23,2+2,5+4=82,2

9( devet)

93.

Nedim Mušeta

9(18b.)

/

22,4

4,5

6

   

94.

Milutin Ćelić

8(17b.)

/

18,8

5,5

5

   

 

95.

Ivana Dobrijević

8(17b.)

 

10(21)

23,2

5,5

6

57+23,2+5,5+6=91,7

10(deset)

 

96.

 

Jovana Latinović

 

8(17b.)

10(20)

16,8

3,5

6

55,5+16,8+3,5+6=81,8

9(devet)

 

97.

Marijana Smiljić

8(17b.)

/

22,4

6

5

   

98.

Marija Mićić

8(16b.)

10(21)

22,4

0

5

55,5+22,4+0+5=82,9

9(devet)

99.

Radivoje Stjepanović

8(16b.)

7(15)

18,4

4

5

46,5+18,4+4+5=73,9

8(osam)

100.

Dunja Beatović

6(12b.)

10(20)

16,8

1,5

6

48+16,8+1,5+6=72,3

8(osam)

101.

Gabrijel Željko

6 (27b.) svo gradivo

16

0,5

3

42,5+16+0,5+3=62

7(sedam)

 

102.

Ljilja Cvijetić ( prenos )

7

(sedam)

9 ( devet)

+

/

/

 

8( osam)

 

103.

Jovana Savanović

( prenos-upis ocjene)

8(osam)

10(deset)

+

/

 

/

 

9( devet)

104.

Nikola Aćimović

/

/

20

0,5

4

 

/

               

105.

Martina Andrić

/

15,2

1

0

   

106.

Jasmin Hodžić

/

18,4

6

4

   

107.

Monika Gotovac

/

20,8

0

6

   

108.

Helena Dujmović

/

20

4,5

6

   

109.

Ana Barbarić

/

20,8

2

6

   

110.

Valentina Rašljić

/

20

1,5

4

   

111.

Mila Komosar

/

22,4

4,5

6

   

112.

Đorđe Tontić

/

/

3,5

2

   

113.

Tijana Erak

/

21,6

2,5

5

   

114.

Jovan Kalamanda

/

/

0,5

1

   

115.

Dajana Smiljanić

/

22,4

0

3

   

116.

Jovan Ramović

/

21,6

6

6

   

117.

Emir Softić

 

19,2

3,5

6

   

118.

Ajla Midžić

/

16,8

2,5

5

   

119.

Ružica Milovanović

/

17,6

3,5

6

   

120.

Aleksandar Lazarević

5(20b.) svo

gradivo

14,4

0

5

Nije položio test - cijelo gradivo

 

121.

Aida Selmanović

8(33 b.)

?

?

?

Javiti se profesoru

 

122.

Aleksandra Gašić

9(36b.)

?

?

?

Javiti se profesoru

 

123.

Jelena Grbić

8(34 b.)

19,2

?

?

Javiti se profesoru

 
Pročitaj više...

Klinička praksa II – 1. Dio.- aprilski rok - korekcije

 1. Naime , zbog nečitkog rukopisa , u Spisku ocjena, pod rednim brojem 4, napisano je Savan Obradović, a treba da piše Goran Obradović.
 1. Studentica, Savina Vojvodić je poništila ocjenu– dobila 6 ( 12 bodova od 21 bod).

 

                                                                                           Šef katedre za urgentnu medicinu

                                                                                             Prof.dr sci med. Nada Banjac

Pročitaj više...

Klinička praksa II – Prva pomoć – Rezultati ispita

Klinička praksa II – Prva pomoć – 3. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- 1.dio – 2.rok- objavljeno na sajt, 19.04.2019.

Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 08-09 h u SHMP( ponedeljak i utorak).

NAPOMENA: Na osnovu tačnih odgovora formirana je ocjena ( 60% za prolaznost), ali u konačnom zbiru ( drugi dio gradiva, praktična nastava, prisustvo na predavanju i vježbama) na kraju godine će se po bolonjskom principu bodovanja sabirati svi bodovi i formiraće se na osnovu tih bodova odgovarajuća, konačna ocjena, koja se upisuje u indeks.

                                                                                                                   NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

1. dio

TEST

2. dio

TEST

Vježbe

prisustvo

Predavanja

prisustvo

Vježbe

ispit

Zbir bodova

Konačna ocjena

1.

Boško Trifunović

9(19b.)

           

2.

Miloš Malešević

8(16b.)

           

3.

Nataša Zeljković

10(20b.)

           

4.

Savan Obradović

8(17b.)

           

5.

Ognjen Radonjić

8(16b.)

           

6.

Nataša Plavšić

10(20b.)

           

7.

Marija Bulajić

10(21b.)

           

8.

Stefan Mišković

10(20b.)

           

9.

Stefan Božić

10(21b.)

           

10.

Savina Vojvodić

6(12b.)

           

11.

Jovana Blagojević

9(18b.)

           

12.

Tijana Tepić

8(17b.)

           

13.

Aleksandra Marković

5(10b.)

           

14.

Amar Prlja

5(10b.)

           

15.

Katarina Mišić

8(16b.)

           

16.

Margita Janjanin

8(16b.)

           

17.

Vladimir Kozomara

8(17b.)

           

18.

Tamara Vrebac

9(19b.)

           

19.

Julijo Raič

9(19b.)

           

20.

Jovana Rajak

9( 18b.)

           
 

21.

Anđela Arar

9(19b.)

           

22.

Milijana Popović

8(16b.)

           

23.

Anja Glavaš

9(18b.)

           

24.

Ivana Gajić

8(16b.)

           

25.

Munibe Bašanović

7(15b.)

           

26.

Nedim Mušeta

9(18b.)

           

27.

Milutin Ćelić

8(17b.)

           

 

28.

Ivana Dobrijević

8(17b.)

 

 

         

 

29.

 

Jovana Latinović

 

8(17b.)

 

         

 

30.

Marijana Smiljić

8(17b.)

 

         

31.

Marija Mićić

8(16b.)

 

         

32.

Radivoje Stjepanović

8(16b.)

 

         

33.

Dunja Beatović

6(12b.)

 

         
     

 

         

 

1.

 

Nikola Dodoš

 

8(34b.) cijelo gradivo

 

   

Položio praktični

(8)

   

 

2.

 

Selma Ćatić

 

10(38b.)cijelo gradivo

 

   

 

Nije položila praktični

   

 

3.

 

Snežana Glamočić

 

10(40b.) cijelo gradivo

 

   

Položila praktični

(10)

   
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in