Medicina

Oglasna tabla - Klinička praksa II

Oglasna tabla - Klinička praksa II (19)

Klinička praksa II – Prva pomoć – rezultati ispita - 2018/2019.

Klinička praksa II – Prva pomoć – 3. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- 1.dio - objavljeno na sajt, 01.02.2019.

 

NAPOMENA: Na osnovu tačnih odgovora formirana je ocjena ( 60% za prolaznost), ali u konačnom zbiru ( drugi dio gradiva, praktična nastava, prisustvo na predavanju i vježbama ..) na kraju godine će se po bolonjskom principu bodovanja sabirati  svi bodovi i formiraće se na osnovu tih bodova odgovarajuća, konačna ocjena koja se upisuje u indeks. Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 08-09 h u SHMP( u ponedeljak).

                                                                                                                   NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

1. dio

TEST

2. dio

TEST

Vježbe

prisustvo

Predavanja

prisustvo

Vježbe

ispit

Zbir bodova

Konačna ocjena

1.

Gorana Radaković

10(21)

           

2.

Jovana Cvijanović

10(21)

           

3.

Srđan Kovačević

10(20,5)

           

4.

Dajana Božić

10(20,5)

           

5.

Luka Simatović

10(20,5)

           

6.

Jelena Đekić

10(21)

           

7.

Zerina Žlibanović

10(21)

           

8.

Ajla Midžić

9(18,5)

           

9.

Sanja Bilanović

10(20,5)

           

10.

Jelena Roljić

10(20,5)

           

11.

Olivera Nukić

10(20,5)

           

12.

Nikolina Stupar

9(19,5)

           

13.

Danijela Prodić

10(21)

           

14.

Nikolina Daničić

9(19,5)

           

15.

Slavica Vrančić

10(20,5)

           

16.

Andera Vidović

10(20,5)

           

17.

Esad Dedić

9(19,5)

           

18.

Miodrag Božić

10(20,5)

           

19.

19.

Duško Kojić

10(20,5)

           

 

20.

Rajna Latinović

10(21)

           

21.

Vasilija Gajić

10(20,5)

           

22.

Dijana Bakal

10(20,5)

           

23.

Nataša Avramović

10(20,5)

           

24.

Mihailo Samardžija

10(20,5)

           

25.

Helena Dujmović

10(20,5)

           

26.

Ema Markez

10(20,5)

           

27.

Andrea Ševo

9(19,5)

           

28.

Leonardo Jukić

9(19)

           

29.

Una Nartović

10(20,5)

           

30.

Andrea Milosavac

10(20,5)

           

31.

Lana Gačić

10(20,5)

           

32.

Maja Vanovac

10(20,5)

           

33.

Dajana Panić

10(20,5)

           

34.

Vedrana Šajinović

9(19,5)

           

35.

Vanja Golić

10(20,5)

           

36.

Dajana Marjanović

10(20,5)

           

37.

Jelena Miljković

10(20,5)

           

38.

Jovana Pilipović

10(20,5)

           

39.

Dejana Raulić

10(20,5)

           

40.

Danijela Zeljković

10(20,5)

           

41.

Snježana Đurić

10(20,5)

           

42.

Amina Džanić

10(20,5)

           

43.

Hanna Hadžijusufović

10(20,5)

           

44.

Klaudija Antunović

10(20,5)

           

45.

Ivana Čukić

10(20,5)

           

46.

Milica Ćetojević

9(19,5)

           

47.

Jusuf Mulalić

10(20,5)

           

48.

Pavle Janjić

10(20,5)

           

49.

 

Mirjana Radonić

 

 

9(18)

         

50.

 

Dino Mažar

 

 

 

 

 

 

8(33)-cijelo gradivo

51.

 

Svjetlana Popović

 

 

 

 

 

 

9(38)cijelo gradivo

Pročitaj više...

Klinička praksa: Termini rokova za ispite u 2019.

Medicina, prva godina, predmet: Klinička praksa I

 

Januarski rok: 24.01.2019.god. od 09h-10h

Februarski rok: 08.02.2019. od 09-10 h

Aprilski rok: 17.04.2019. od 09h-10h

Junski rok: 11.06.2019. od 09h-10h

Julski rok. 11.07.2019. od 09h-10h

Septembarski rok, prvi termin: 26.08.2019. od 09h-10h

Septembarski rok. Drugi termin: 06.09.2019.od 09h-10h

Oktobarski rok: 03.09.2019. od 09h-10h

Medicina, druga godina, predmet: Klinička praksa II

Januarski rok: 25.01.2019.god. od 09h-10h

Februarski rok: 14.02.2019. od 09-10 h

Aprilski rok: 19.04.2019. od 09h-10h

Junski rok: 14.06.2019. od 09h-10h

Julski rok. 12.07.20189 od 09h-10h

Septembarski rok, prvi termin: 28.08.2019. od 09h-10h

Septembarski rok. Drugi termin: 10.09.2019.od 09h-10h

Oktobarski rok: .04.10.2019. od 09h-10h

Pročitaj više...

Klinička praksa: Termini rokova za ispite u 2018. god

Medicina, prva godina, predmet: Klinička praksa I

Januarski rok: 24.01.2018.god. od 09h-10h
Februarski rok: 08.02.2018. od 09-10 h

Aprilski rok: 17.04.2018. od 09h-10h

Junski rok: 11.06.2018. od 09h-10h
Julski rok. 12.07.2018. od 09h-10h

Septembarski rok, prvi termin: 22.08.2018. od 09h-10h
Septembarski rok, drugi termin: 06.09.2018.od 09h-10h

Oktobarski rok: 24.09.2018. od 09h-10h


Medicina, druga godina, predmet: Klinička praksa II

Januarski rok: 25.01.2018.god. od 09h-10h
Februarski rok: 16.02.2018. od 09-10 h

Aprilski rok: 20.04.2018. od 09h-10h

Junski rok: 14.06.2018. od 09h-10h
Julski rok: 13.07.2018. od 09h-10h

Septembarski rok, prvi termin: 20.08.2018. od 09h-10h
Septembarski rok, drugi termin: 10.09.2018.od 09h-10h

Oktobarski rok: .01.10.2018. od 09h-10h

Prof.dr sci.med. Nada Banjac

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in