Medicina

Oglasna tabla - Patološka fiziologija

Oglasna tabla - Patološka fiziologija (32)

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije-Doc.dr Milorad Vujnić junski rok

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 11,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. BOGIĆ MIA - usmeni
 2. BOTIĆ TIJANA
 3. VUČKOVIĆ HELENA
 4. GOJKOVIĆ STEFAN
 5. ŽUPARIĆ NELA
 6. JUKANOVIĆ INGA - usmeni

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. RADOVIĆ MILICA
 2. TADIĆ ILIJA
 3. TEPAVČEVIČ ANA
 4. ČAVIĆ JELENA
 5. PAŠIĆ HUSEIN -usmeni
 6. TEŠANOVIĆ DRAŽANA - usmeni
 7. HORVAT EMINA - usmeni

ČETVRTAK, 02.07.2020. ZDRAVSTVENI STUDIJI (RT I ZNJ07) - PRAKTIČNI ISPIT U 10,00 čas. (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Borjanić Marijana......................RT
 2. Petrović Slađana
 3. Šmitran Dejana
 4. Stanivuk Nevena....................ZNJ

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: PONEDELJAK 06.07.2020. u 8,30 ČASOVA U AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKULTETA. NA TEST MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: FIZIOTERAPIJA NE POLAŽE PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

 

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -ispitivač : Prof.dr Darko Golić-junski rok

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 13,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

 1. Preradović Valentina
 2. Salkičević Nora
 3. Šantić Valentina
 4. Toroman Tanja - usmeni
 5. Pavlović Mitrović Doris ..................... stari program
 6. Škorić Vesna   - usmeni

UTORAK, 30.09.2020. MEDICINA U 13,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Zrnić Milica
 2. Jurišić Nikola
 3. Milovanović Teodora
 4. Moskić Dušana
 5. Kaurin Zoran................. stari program
 6. Mršić Nataša - usmeni
 7. Kenjalo Lazar - usmeni

SRIJEDA, 01.07.2020. ZDRAVSTVENA NJEGA 16 - PRAKTIČNI ISPIT

U 9,00 časova:                                                                  U 11,30 časova:

 1. Garić Gorana                                                         1. Kežić Andreja
 2. Grujić Damjana                                                     2. Lojić Zorana
 3. Dolić Rada                                                           3. Prodanović Zagorka
 4. Draganić anastasija                                               4. Ristić Dajana
 5. Japić Jelena                                                           5. Savković Katarina

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U JUNSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 06.07.2020., PONEDELJAKU 8,30 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 07.07.2020., UTORAK, DO 10 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Pročitaj više...

Obavještenje za Kliničku biohemiju-junski rok

O B A V J E Š T E NJ E

za Kliničku biohemiju - junski rok

 

STUDENTI KOJI SU OSTVARILI USLOV ZA UPIS OCJENE - DOBILI ZAVRŠNU OCJENU IZ KLINIČKE BIOHEMIJE TREBAJU DONIJETI INDEXE LABORANTICI U PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU (1. SPRAT) U ČETVRTAK, 02.07.2020., DO 11,00 časova.

 

Banja Luka, 26.06.2020.                                       Prof. dr Nela Rašeta Simović

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -junski rok

PROF. DR NELA RAŠETA SIMOVIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

 

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA

U 9,00 časova:                                                                             U 11,00 časova:

 1. JURIŠKOVIĆ IVONA                                                  1. MARTINOVIĆ KLARA
 2. KVOČKA BILJANA                                                       2. MARUŠIĆ BARBARA
 3. KOKOTOVIĆ NIKOLINA
 4. KOMLEN DEJANA

 

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA

U 9,00 časova (PRAKTIKUM)                                        U 12,00 časova(KANCELARIJA)

 1. BEČIĆ RAISA                                                         1. VUJNIĆ TAMARA
 2. VIDOVIĆ VEDRAN                                                  2. ĐURIĆ RADOVAN
 3. DROBNJAK TAMARA                                               3. STJEPANOVIĆ MARKO
 4. ĐURIČIĆ MIRJANA                                              U 14,00 časova(KANCELARIJA)
 5.                                                                             1. GVERO MILENA
 6.                                                                             2. SUBOTIĆ TANJA

 

SRIJEDA, 01.07.2020. FARMACIJA (KANCELARIJA)

 

U 9,00 časova:

 1. BLAGOJEVIĆ MARIJA
 2. KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA
 3. PEKEZ JOVANA

SRIJEDA, 01.07.2020. u 11,00 časova BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI MEDICINA:

INDEXE ZA UPIS OCJENE DONIJETI LABORANTICI U PRAKTIKUM DO 11,00 č

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za aprilski ispitni rok - Prof.dr Milorad Vujnić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Doc. dr Milorad Vujnić

UTORAK, 09.06.2020. u 15,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. Jukanović Inga
 2. Martinović Klara
 3. Salkičević Nora
 4. Šantić Valentina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

SRIJEDA, 10.06.2020. u 15,00 čas.-PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJ.

 1. Prodanović Zagorka
 2. Savković Katarina

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 15,00 časova - MEDICINA

 1. Vujnić Tamara
 2. Medić Milan
 3. Radović Milica
 4. Horvat Emina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

 

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za aprilski ispitni rop -Prof.dr Darko Golić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Prof. dr Darko Golić

 

UTORAK, 09.06.2020. u 12,30 časova - MEDICINA

 1. Bečić Raisa
 2. Kenjalo Lazar
 3. Pjeranović Slavena
 4. Tešanović Dražana

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

SRIJEDA, 10.06.2020. u 12,00 časova - PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJEGA

 1. Vidović Danijela
 2. Ristić Dajana
 3. Milaković Adrijana - RADIOTERAPIJA

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 12,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. El-Sabeh Sara
 2. Komlen Dejana
 3. Pezerović Nataša
 4. Toroman Tanja

Ispit, praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

Pročitaj više...

Obavještenje za aprilski ispitni rok iz Patološke fiziologije

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Prof. dr Nela Rašeta Simović

 

UTORAK, 09.06.2020. u 9,00 časova - MEDICINA

 1. Bednarčuk Nataša
 2. Zrnić Milica
 3. Pašić Husein
 4. Tepavčević Ana

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

SRIJEDA, 10.06.2020. u 9,00 časova-PRAKTIČNI ISPIT - Zdravstvena njega

 1. Dukić Gorjana
 2. Kovačević Aleksandra
 3. Špirić Tanja

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 9,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. Bogić Mia
 2. Kokotović Nikolina
 3. Marušić Barbara

Ispit, praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 12,00 časova-FARMACIJA (kancelarija na MF

 1. Jokanović Mirjana
 2. Oljača Tanja

KLINIČKA BIOHEMIJA - UPIS OCJENA

SRIJEDA, 10.06.2020. u 13,00 časova - MEDICINA (kancelarija na MF)

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

Pročitaj više...

Ispitni rokovi iz Patološke fizioogije

ISPITNI ROKOVI

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, PATOFIZIOLOGIJA,

BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI I KLINIČKA BIOHEMIJA

 • 09.06.2020................................ APRILSKI nadoknada
 • 29.06.2020................................. JUNSKI
 • 13.07.2020................................. JULSKI
 • 20.08.2020................................. AVGUSTOVSKI
 • 03.09.2020................................. SEPTEMBAR I
 • 18.09.2020................................. SEPTEMBAR II
 • 05.10.2020................................. OKTOBAR I
 • 19.10.2020................................. OKTOBAR

  BANJA LUKA, 21.05.2020.                                 ŠEF KATEDRE

                                                                                 Prof. dr Nela Rašeta Simović

Pročitaj više...

Obavještenje za studente Biohemiskih testova-izborni predmet

SPISAK STUDENATA I TEME SEMINARSKIH RADOVA

Prof. dr Nela Rašeta Simović, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI – izborni predmet

 

 1. BOGIČEVIĆ KRISTINA (6861/2012)

Laboratorijske metode ispitivanja poremećaja metabolizma proteina, ugljenih hidrata i lipida

 

 1. JANKOVIĆ ALEKSANDAR (7176/2014)

Laboratorijske metode ispitivanja poremećaja metabolizma vode, elektrolita i acido-baznog statusa i klinička interpretacija

 

 1. TIČIĆ DANIJELA (7392/2016)

Biohemijski, citološki i imunološki pregled likvora i druge laboratorijske metode u funkcionalnoj procjeni centralnog nervnog sistema

 

 1. TOŠIĆ NIKOLINA (7417/2016)

Laboratorijske metode u funkcionalnoh procjeni uropoetskog sistema i klinička interpretacija

 

 1. TOPIĆ MILANA (7440/2016)

Laboratorijske metode u funkcionalnoj procjeni gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sistema i klinička interpretacija

 

 1. VANOVAC MAJA (7543/2017)

Laboratorijske metode u funkcionalnoj procjeni endokrinog sistema i klinička interpretacija

 

 1. RAMOVIĆ JOVAN (7609/2017)

Biohemijske metode dijagnostičkog i prognostičkog ispitivanja malignih tumora

 

 1. IVANČEVIĆ NEBOJŠA (7471/2016)

Laboratorijske metode u funkcionalnoj procjeni crvene i bijele krvne loze i klinička interpretacija

 

 1. ĐURICA OLJA (7431/2016)

Laboratorijske metode u procjeni hemostaze i klinička interpretacija

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in