Medicina

Rezultati ispita - Farmakologija sa toksikologijom

Rezultati ispita - Farmakologija sa toksikologijom (53)

Farmakologija-rezultati praktičnog ispita, februar 2020.

REZULTATI PRAKTIČNOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE 10.02.2020.

 

Čučak Slađana

+

Miljana Radić

+

Sladojević Nikolina

+

Strika Ljiljana

+

Frljić David

+

Vujnić Tamara

+

Zelenika Slobodanka

+

Milanović Ivana

+

Drobnjak Tamara

+

Senić Nataša

-

Knezović Zorica

-

Pekez Jovana

-

Đurić Ana

-

Trninić Nikolina

-

Bijelić Milena

+

Makarić Nemanja

+

Zeljković Ivana

+

Topić Bojan

+

Regojević Darko

-

Đukić Petra

-

Kenjalo Lazar

-

Pašić Husein

-

Stanić Srđan

+

Martić Martin

+

Janjetović Bojan

+

Radoja Igor

+

Ivančević Jovana

-

Balaban Milana

+

Gajić Nikolina

+

Ćetojević Živko

+

Grbić Jovana

+

Cvijetić Predrag

-

Burzić Adnan

-

Milanović Boban

+

Prostran Maja

-

Novaković Anđela

-

Perendija Žana

+

Milinović Boško

+

Rogić Sanja

+

Letić Jovana

+

Muhamedagić Kanita

+

Nedić Slađan

+

Batinica Sanja

+

Grbić Mladen

+

Kličić Almedina

+

Moskić Dušana

+

Vujasin Ana-Snežka

+

Pavlović-Mitrović Doris

-

Pročitaj više...

Rezultati pismenog dijela ispita - februar 2020

PREZIME IME BR. INDEKSA PLAN I PROGRAM ODSIJEK TEST (položili su studenti sa 25 i više bodova)
Amidžić Igor 7295/15 BP M  
Bajric Ajla 7387/2015 BP M 8
Balaban Milana 7446/16 BP M 25
Batinica Sanja 7429/16 BP M  
Bijelić Milena 1419/15 BP F  
Blagojevic Marija 1231/12 BP F 15
Bokan Marijana 6340/2009 BP M  
Budić Tamara 20/Ф-Р/2018 BP ZNJ  
Bukovica Savo 6845/12 BP M 19
Burzić Adnan 7074/14 BP M 26
Ćetojević  Živko  7244/15 BP M  
Ćorić Nikolina 6952/13 BP M  
Ćosić Sara 7394/'16. BP M  
Čučak Slađana 5895/05 SPP M 41
Ćulum Jovana 7022/13 BP M  
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F  
Cvijetić Predrag 7053/14 BP M 27
Davidović Jovana 1460 BP S  
Despenic Nikolina 7342 BP M 7
Dobraš Dejana 1272/13 BP F  
Đokić Dušanka 7383/2015 BP M 20
Dragonjić Romana 7468 BP M 16
Dramac Mariana 7481 BP M 13
Drobnjak Tamara  7396/16 BP M 25
Đukić Petra 6836/12 BP M  
Dulić Angelina 7403/16 BP M  
Đurić Ana 404/98 SPP S  
Duronjić Kristina       14
Frljić David 7106/14 BP M  
Gajić Nikolina 7423/16 BP M  
Garic Gorana 523/17 BP ZNJ  
Gengo Branko 7376/15 BP M 19
Gotovac Andjela 7273/15 BP M 25
Grbić Jovana 6842 BP M  
Horvat Emina 6972/13 BP M 15
Ivančević Jovana 6720/11 BP M  
Ivetic Nevena 6922/13 BP M  
Ivetić  Bojana 1031/09 BP F 2
Janjanin Dijana 1359/14 BP F 10
Janjetović Bojan 7225/15 BP M  
Janjić Nataša 7046/14 BP M  
Japić Jelena 526/17 BP ZNJ  
Jelena Zrnić 7401/16 BP M  
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 21
Jurinović Vlado 1617/14 BP S  
Karabegović Adna 6881/13 BP M 21
Karij Josipa 1652 BP S  
Kecman Irena 795/07 BP F  
Kenjalo Lazar 7187/14 BP M 28
Kežić Andreja 532/17 BP ZNJ  
Kličić Almedina 7112/14 BP M  
Knezović Zorica 7945 BP M 9
Komljenovic Ljubisa 7058/2014 BP M  
Kovacevic Borislav 7190/2014 SPP M 12
Letić Jovana 7339 BP M  
Letić Jovana 7339 BP M  
Lovšin Sonja 6828/12 BP M  
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 28
Markovic Tatjana 6834 BP M 17
Martić Martin 7491/16 BP M  
Matić Jovana 6618/11 BP M  
Mauna Danijela 7235/15 BP M 20
Milanovic Ivana 7451\16 BP M  
Milanović  Boban  7331/15 BP M  
Milic Dragana 5962/06 SPP M  
Milinović Boško 7129/14 BP M 25
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 18
Mitrović Tanja 1270/13 BP F  
Mitrović Jovana       25
Mladen Grbic 7453/16 BP M  
Moskić Dušana 7329/15 BP M 27
Muhamedagić  Kanita  1386/15 BP F 26
Nedić Slađan 1411/15 BP F 36
Novaković Anđela 7240/15 BP M 25
Panic Darko 7397/16 BP M  
Papovic Nevena 1374/14 BP F  
Pasic Husein 7315 BP M 31
Pavlovic-Mitrovic  Doris 1099/06 SPP S  
Pekez Jovana 1191/12 BP F 28
Perendija Žana 6724 BP M  
Perendija Žana 6724 BP M  
Popović Aleksandra 7260/15 BP M 5
Popović Helena       12
Prostran Maja 6722/11 BP M 28
Radić Miljana 7051/2014 BP M  
Radoja Igor 7155/14 BP M  
Rakić Sanja 1382/2015 BP F 28
Regojević Darko 7276/15 BP M 37
Reljić Dragana 7418/16 BP M 16
Rogić Sanja 1390/15 BP F 41
Sajak Nataša 7252/15 BP M 20
Senić Nataša 1311/13 BP F 25
Simanic Anja 1232/12 BP F 10
Škorić Vesna 448/99 SPP S  
Sladojević Nikolina 1348/14 BP F 36
Stanić Srđan 7010/13 BP M  
Stijaković Maja 7294/15 BP M  
Štrbac Danilo 1174/2011 BP F 14
Strika Ljiljana 7091/14 BP M  
Sušić Aleksandra 6317/08 SPP M 7
Tadić Ilija 6582 BP M 3
Tadić Vanja  7002/13 BP M  
Tepavcevic Ana 6481/10 BP M  
Terzija Ivana 7759/2018 BP M 12
Topić Bojan 7169/14 BP M 26
Topić Slađana 1141/11 BP F  
Trninić Nikolina 1258/12 BP F 26
Vesna Milanović 7309/15 BP M  
Vučković Helena 1691/15 BP S  
Vujasin Ana Snežka  1537/2013 BP S  
Vujmilović Tamara  8/FR/2018 BP ZNJ  
Vujnic Tamara 6939/13 BP M  
Vukovic Vesna 7045/14 BP M  
Vulevic Bojana 567/04 SPP F  
Vulin Sanja 6666/2011 BP M 17
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M  
Zeljković  Ivana 6764/12 BP M  
           
Mišović Danijela       Nacionalna politika lijekova 30
           
Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog dijela ispita

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

 

Prezime Ime Broj indeksa Bolonja/Spp Odsijek Broj bodova na testu Praktični dio ispita +/-
Amidžić Igor 7295/15 BP M   +
Ana Tepavcevic 6481/10 BP M    
Balaban Milana 7446/16   M 22  
Batinica Sanja 7429/16 BP M 39 -
Bijelić Milena 1419/15 BP F 25  
Blagojevic Marija 1231/12 BP F 12  
Bokan Marijana 6340/2009 BP M    
Budić Tamara 20/Ф-Р/2018 BP ZNJ    
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19  
Burzić Adnan 7074/14 BP M 17  
Ćetojević  Živko 7244/15 BP M 31 -
Ćosić Sara 7394/'16. BP M 39 +
Cvijetic Predrag 7053/14 BP M 19  
Đokić Dušanka 7383/15 BP M 17  
Đukić Petra 6836/12 BP M 32  
Dulić Angelina 7403/16 BP M 33 +
Frljić David 7106/14 BP M 27  
Gajić Nikolina 7423/16 BP M 38  
Gengo Branko 7376/2015 BP M 16  
Grbić Jovana 6842 BP M 29  
Grbić Mladen 7453/16 BP M 42 -
Horvat Emina 6972/13 BP M 6  
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 26 -
Ivetić Nevena 6922/13 BP M   +
Janjetović Bojan 7225/15 BP M 26 -
Japić Jelena 526/17 BP ZNJ    
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 18  
Jurinović Vlado 1617/14 BP S   +
Karabegović Adna 6881/13 BP M 19  
Karij Josipa 1652/15 BP S    
Kličić Almedina 7112/14 BP M 34 -
Knezović Zorica 7945/19   M 11  
Letić Jovana 7339 BP M 25 -
Lovšin Sonja 6828/12 BP M    
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 22  
Malkoč Adna 6903/13 BP M    
Malkoč Adna         -
Markovic Tatjana 6834 BP M 19  
Martić Martin 7491/16 BP M 31 -
Matić Jovana 6618/11 BP M    
Milanovic Ivana 7451/16 BP M 41 -
Milanović Vesna 7309/15 BP M   +
Milanović Boban  7331/15 BP M 30 -
Milic Dragana 5962/06 SPP M 33 +
Miskovic Tamara 7406/16 BP M 19  
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 22  
Mitrović Tanja 1270/13 BP F    
Mitrović Jovana 7030/13   M 15  
Moskić Dušana 7329/15 BP M 17  
Novaković Anđela 7240/15 BP M 17  
Panić Darko 7397/16 BP M 25 +
Pašić Husein 7315 BP M 19  
Pašić Husein 7315 BP M    
Pekez Jovana 1191/12 BP F 19  
Perendija Žana 6724 BP M 25  
Popovic Mladen 1354/14 BP F 36 +
Prostran Maja 6722/11 BP M 22  
Radić Miljana 7051/2014 BP M 25 -
Radoja Igor 7155/14 BP M 39  
Ratković Zorana         +
Regojević Darko 7276/15 BP M 21  
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M    
Stanić Srđan 7010/13 BP M 25 -
Stijaković Maja 7294/15 BP M    
Stojaković Radmila         +
Strika Ljiljana 7091/14 BP M 43 -
Šurlan Milica         +
Tadić Ilija 6582 BP M 6  
Terzija Ivana 7759 BP M 15  
Topić Slađana 1141/11 BP F    
Trninić Nikolina 1258/12 BP F 21  
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S   +
Vrančić Bojan 7006/13 BP M 11  
Vržina Goran 6808/12   M 19  
Vučković Helena 1691/15 BP S    
Vujasin Ana Sneška         -
Vujmilović Tamara 8/FR/2018 BP ZNJ    
Vujnic Tamara 6939/13 BP M 30 -
Vulin Sanja 6666/2011 BP M 23  
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 34 -
Zeljković  Ivana 6764/12 BP M 32 -
Zrnić Jelena 7401/16 BP M 39 +
Župarić Nela 1696/2016 BP S   +

Jotanović Anja - NPL - 27 bodova

Pročitaj više...

Rezultati pismenog dijela ispita

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

Prezime: Ime: Broj indeksa:   Odsijek Broj bodova na testu
Tadić Ilija 6582 BP M 6
Gajić Nikolina 7423/16 BP M 38
Dulić Angelina 7403/16 BP M 33
Batinica Sanja 7429/16 BP M 39
Panić Darko 7397/16 BP M 25
Zrnić Jelena 7401/16 BP M 39
Milic Dragana 5962/06 SPP M 33
Pašić Husein 7315 BP M 19
Регојевић Дарко 7276/15 BP M 21
Letić Jovana 7339 BP M 25
Janjetović Bojan 7225/15 BP M 26
Terzija Ivana 7759 BP M 15
Martić Martin 7491/16 BP M 31
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 22
Grbić Jovana 6842 BP M 29
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 22
Kličić Almedina 7112/14 BP M 34
Stanić Srđan 7010/13 BP M 25
Đukić Petra 6836/12 BP M 32
Radić Miljana 7051/2014 BP M 25
Horvat Emina 6972/13 BP M 6
Vulin Sanja 6666/2011 BP M 23
Генго Бранко 7376/2015 BP M 16
Strika Ljiljana 7091/14 BP M 43
Grbić Mladen 7453/16 BP M 42
Radoja Igor 7155/14 BP M 39
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 18
Popovic Mladen 1354/14 BP F 36
Trninić Nikolina 1258/12 BP F 21
Zeljković  Ivana 6764/12 BP M 32
Ćetojević  Živko 7244/15 BP M 31
Perendija Žana 6724 BP M 25
Vujnic Tamara 6939/13 BP M 30
Prostran Maja 6722/11 BP M 22
Frljić David 7106/14 BP M 27
Novaković Anđela 7240/15 BP M 17
Cvijetic Predrag 7053/14 BP M 19
Burzić Adnan 7074/14 BP M 17
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 26
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19
Blagojevic Marija 1231/12 BP F 12
Đokić Dušanka 7383/15 BP M 17
Milanović Boban  7331/15 BP M 30
Milanovic Ivana 7451/16 BP M 41
Vrančić Bojan 7006/13 BP M 11
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 34
Moskić Dušana 7329/15 BP M 17
Miskovic Tamara 7406/16 BP M 19
Ćosić Sara 7394/'16. BP M 39
Markovic Tatjana 6834 BP M 19
Karabegović Adna 6881/13 BP M 19
Pekez Jovana 1191/12 BP F 19
Bijelić Milena 1419/15 BP F 25
Mitrović Jovana 7030/13   M 15
Knezović Zorica 7945/19   M 11
Balaban Milana 7446/16   M 22
Vržina Goran 6808/12   M 19
           
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova.
           
           
Jotanovic Anja 6930 BP M Nacionalna politika lijekova   27
Pročitaj više...

REZULTATI I PARCIJALNOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE - STOMATOLOGIJA I MEDICINA

REZULTATI I PARCIJALNOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE

16.1.2020. GODINA

STOMATOLOGIJA

Ime i prezime

Broj bodova

Aladdin Hameed

24

Aleksandar Bulajić

6

Amar Hammami

19

Ana Čeko

25

Andrea Tomović

25

Anđela Petrušić

26

Anja Marija Krčić

25

Barbara Marušić

23

Belmina Fejzić

25

Bojana Marjanović

24

Branko Rosić

4

Danijela Miličević

24

Danijela Suvajac

24

Darko Živković

18

Dejan Knežević

25

Dejan Oljača

4

Denis Abdihodžić

30

Dimitrije Babić

23

Dragana Bajkanović

13

Dražana Savić

29

Dunja Čolić

18

Ena Alagić

22

Ivona Jurišković

26

Jasmina Kurbegović

18

Jovana Obradović

25

Karla Bullesbach

22

Klara Martinović

26

Kristina Dumonić

26

Laura Smuđa

24

Magdalena Udovičić

21

Milenko Paponja

16

Milica Mitrović

24

Mirna Gudlin

19

Nada Babić

20

Nataša Momković

24

Petar Herceg

3

Stefan Gojković

23

Sunčica Garić

27

Tea Babić

23

Zorica Kunić

16

Žaklina Ćosić

22

MEDICINA

Radonić Jovana

 21

Ivančević Nebojša

 4

ISPIT SU POLOŽILI STUDENTI SA 18 I VIŠE BODOVA.

Pročitaj više...

Rezultati - 10.10.2019. godina - praktični dio ispita i test iz Nacionalne politike lijekova

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

REZULTATI 

PRAKTIČNI ISPIT

Radović Milica               +

Dodik Radiša                 +

Lovšin Sonja                  +

Bezbradica Tamara         +

Vujasin Ana-Sneška         -

Župarić Nela                  -

Stojaković Radmila           -

NPL

Terzija Ivana                + (23)

 

USMENI ISPIT

Bezbradica Tamara - prof. Šatara

Lovšin Sonja -  doc. Stojaković

Radović Milica - prof. Nežić

Dodik Radiša - doc. Stojaković

Usmeni ispit će biti održan u narednoj sedmici. Tačan datum i vrijeme usmenog ispita će biti oglašen na web stranici Medicinskog fakulteta.

                                                                                             

Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27 nije položio/la  
Bogić Mia 1670/2015 BP S   položio/la  
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak  Milica 7246/15 BP M      
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S   položio/la  
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković  Sonja 6820 /12  BP M      
Čovičković  Sonja  6820 /12  BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F   položio/la  
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric  Ivana  3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36 položio/la  
Dodik Radisa 7333 BP M 30 nije položio/la  
Đurić  Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić  Tamara 6665 /11 BP M   položio/la  
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25 nije položio/la  
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28 položio/la  
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana  5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović  Tanja 1270/13 BP F   položio/la  
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S   nije položio/la  
Pekez Anđela 7407/16 BP M   položio/la  
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M   nije položio/la  
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S   položio/la  
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M   položio/la  
Stijaković Maja 7294/15 BP M   položio/la  
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F   položio/la  
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S   nije položio/la  
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S   položio/la  
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković  Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S   nije položio/la  
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović  Jovana       22    
Terzija Ivana           18 (nije položio/la)
Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

 Prezime: Ime: Broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27    
Bogić Mia 1670/2015 BP S      
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak Milica 7246/15 BP M      
Bukovica Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S      
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F      
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric Ivana 3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36    
Dodik Radisa 7333 BP M 30    
Đurić Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić Tamara 6665 /11 BP M      
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25    
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28    
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana 5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović Tanja 1270/13 BP F      
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S      
Pekez Anđela 7407/16 BP M      
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M      
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M      
Stijaković Maja 7294/15 BP M      
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S      
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S      
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S      
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović Jovana       22    
Terzija Ivana          
18 (nije položio/la)
               

PISMENI DIO ISPITA SU POLOŽILI STUDENTI SA 25 I VIŠE BODOVA.

Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - II septembarski rok

Prezime: Ime: Upišite broj indeksa: Studijski program Odsijek Potvrda izlaska   PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 17.9.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 19.9.2019.
Amidžić Igor 7295/15 BP M Test Rp 14  
Ana Đurić 404/98 SPP S Test      
Bečič Raisa 6848/12 BP M   Rp   položio/la
Bokan Marijana 6340/09 BP M   Rp   položio/la
Bošnjak Milica 7246/15 BP M        
Bukovica Savo 6845/12 BP M Test Rp 11  
Burzić Adnan 7074/14 BP M Test      
Calic Tatjana 6800/2012 BP M Test Rp 33 položio/la
Čanković Marko 7149/14 BP M   Rp   položio/la
Cekic Denis 6932/13 BP M        
Ćosić Olivera 7299/15 BP M Test      
Čovičković  Sonja 6820/12 BP M   Rp    
Čovičković  Sonja  6820/12  BP M   Rp   položio/la
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F Test Rp 29  
Davidović Jovana 1460/12 BP S        
Dervić Rašida 7109/14 BP M   Rp   položio/la
Dević Rade 6843/12 BP M   Rp   položio/la
Dobraš Dejana 1272/13 BP F Test Rp 19  
Dodik Radisa 7333 BP M Test Rp 16  
Đokić Dušanka 7383/2015 BP M Test      
Egić Jelena 6384 BP M Test   12  
El-Sabeh  Sara 1648/2015 BP S   Rp   položio/la
Erak Jelena 7205/2015 BP M   Rp   položio/la
Garača Marija 6141/07 BP M   Rp   položio/la
Gengo Branko 7376/2015 BP M Test Rp 19  
Grbić Jovana 6842/12 BP M Test   17  
Grujic Dragana 861/08 BP F        
Grujic Milica 6974/13 BP M Test      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M Test Rp 16  
Janjetović Bojan 7225/15 BP M Test Rp 14  
Jolić Dajana 6987/13 BP M   Rp   položio/la
Josipovic Tijana 6823/12 BP M Test Rp 16  
Karakas Sinisa 514/16 BP ZNJ        
Karanović Dragan 6698 BP M Test   14  
Karij Josipa 1652/2015 BP S        
Kitić Slađan 503/16 BP ZNJ        
Kostic Aleksandra 1277/13 BP F        
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F        
Kozlica Nedim 7122/14 BP M Test   11  
Lalić  Tamara 6665/11 BP M   Rp   nije položio/la
Letic Jovana 7339/15 BP M Test   10  
Lovšin Sonja 6828/12 BP M Test Rp 17  
Luzija Natasa 6059/06 SPP M        
Makarić Nemanja 6950/13 BP M Test Rp 16  
Malkoč Adna 6903/13 BP M   Rp   nije položio/la
Manojlovic Irina 1297/13 BP F        
Markovic Tatjana 6834 BP M Test Rp 13  
Martić Martin 7491 BP M Test      
Mataruga Dario 6727/11 BP M        
Mataruga Dejan 6726/11 BP M   Rp   položio/la
Matić Jovana 6618/11 BP M        
Merdzic Jakupovic Aneta 1426/11 BP S        
Mićanović Milena 1239/12 BP F   Rp   položio/la
Mijatović Goran 6775 BP M        
Milanović Vesna 7309/15 BP M Test Rp 25  
Milanović  Dušan 7499/16 BP M   Rp   položio/la
Milic Dragana  5962/06 SPP M Test   13  
Milinkovic  Natasa 1657 BP S   Rp   položio/la
Milic Aleksandra 1249/2012 BP F        
Misic Dragan 18/F-R/2018 BP ZNJ        
Mitrović Tanja 1270/13 BP F Test Rp 30 nije položio/la
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M Test   15  
Pezerović Nataša 1639/15 BP S   Rp   položio/la
Pekez Andjela 7407/16 BP M Test Rp 25 nije položio/la
Perendija Žana 6724/11 BP M Test   11  
Popović Tade  7465/16 BP M Test Rp 27 položio/la
Radman Marko 7281/15 BP M   Rp   položio/la
Regojević Darko 7276/15 BP M Test Rp 18  
Savić Ružica 1677/15 BP S   Rp    
ristic dejana 726/06 SPP F Test   5  
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ        
Serdar Dajana 1300/13 BP F        
Simic Zeljka 110/14 BP ZNJ        
Škaro Ružica 6924/13 BP M        
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M Test Rp 25 nije položio/la
Stanetic Ena 7118/14 BP M Test Rp 28 položio/la
Stevandic Danilo 7280/15 BP M   Rp   nije položio/la
Stijaković  Maja 7294/15 BP M Test Rp 25 nije položio/la
Stojanović Darko 7208/2015 BP M Test Rp    
Štrbac Danilo 1174/2011 BP F Test Rp 12  
Strika Ljiljana 7091/14 BP M Test   18  
Sučić Ivo 7207/2015 BP M        
Topic Svjetlana 746/02 SPP S   Rp   nije položio/la
Tepavcevic Ana 6481 BP M        
Tepavcevic Ana 6481 BP M        
Topić Slađana 1141/11 BP F Test Rp 25 nije položio/la
Udovičić  Nikolina  1324/13 BP F   Rp   položio/la
Vučković Helena 1691/15 BP S   Rp   položio/la
Vržina Goran 6808 BP M Test      
Vučen Natalija 7229/15 BP M        
Vukman  Ana 7108 BP M Test      
Zelenika Ante 1610/14. BP S   Rp   nije položio/la
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test      
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test      
Zeljković  Ivana  6764 /12 BP M Test      
Žmirić Marija 6209/08 BP M        
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in