Medicina

Oglasna tabla - Nacionalna politika lijekova

Oglasna tabla - Nacionalna politika lijekova (33)

JUNSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 30.6. u amfiteatru MF u 9h

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  3.7.2020. u amfiteatru MF u 9h.

Prijava ispita je elektronska, u studentskoj službi, osim za studente koji studiraju po starom planu i programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita (i za kliničku farmakologiju i za farmakologiju i za NPL) se OBAVEZNO obavlja do 28.6.2020. godine, 18h na linku:

https://forms.gle/9U7R7g6vBnK15fqLA

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, pisaće Vam poruka: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku), te se na osnovu gore navedenih potvrda studenata koji izlaze samo na usmeni dio ispita prave rasporedi za usmeni dio ispita.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit.

Studenti su u obavezi da na dan ispita (pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije i da nose zaštitne maske.

VAŽNO

U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM, STUDENTI ĆE BITI NASUMIČNO RASPOREĐENI KOD ISPITIVAČA, TE SE NEĆE ORGANIZOVATI “IZVLAČENJE“ ISPITIVAČA. NAKON OBJAVLJIVANJA REZULTATA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA, BIĆE OBJAVLJEN I LINK NA KOJI TREBA DA SE PRIJAVE STUDENTI KOJI ŽELE DA IZAĐU NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (MEDICINA, FARMACIJA I STOMATOLOGIJA) U DATOM TEKUĆEM ISPITNOM ROKU. LINK ĆE BITI DOSTUPAN ZA PRIJAVE DO 13H 3.7.2020, NAKON ČEGA ĆE BITI NAPRAVLJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD ISPITIVAČA.

Pročitaj više...

RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

 

RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Grupe su pravljene preko aplikacije Random List. Raspored po grupama je u prilogu ove objave.

Prof. Šatara - ispit počinje u 9h

15.6.

Grupe 5 i 6

16.6.

Grupe 12 i 13

17.6.

Grupe 18 i 19

19.6.

Grupa 21

Prof. Nežić - ispit počinje u 13h

17.6.

Grupa 3 i 4

18.6.

Grupa 10 i 11

19.6.

Grupa 16 i 17

Doc. Stojaković - ispit počinje u 9h

16.6.

Grupa 1 i 2

17.6.

Grupa 8 i 9

18.6.

Grupa 14 i 15

Prof. Škrbić

Grupa 7 i 20 (termin će oglašen)

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

 

Pročitaj više...

Aprilski ispitni rok - termin održavanja - jun 2020

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

 

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 8.6. u amfiteatru MF u 9h

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  10.6.2020. u amfiteatru MF u 15.30h.

Prijava ispita je elektronska, u studentskoj službi, osim za studente koji studiraju po starom planu i programu.

Studenti su u obavezi da na dan ispita (pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije i da nose zaštitne maske.

 

VAŽNO

U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM, STUDENTI ĆE BITI NASUMIČNO RASPOREĐENI KOD ISPITIVAČA, TE SE NEĆE ORGANIZOVATI “IZVLAČENJE“ ISPITIVAČA. NAKON OBJAVLJIVANJA REZULTATA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA, BIĆE OBJAVLJEN I LINK NA KOJI TREBA DA SE PRIJAVE STUDENTI KOJI ŽELE DA IZAĐU NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (MEDICINA, FARMACIJA I STOMATOLOGIJA) U DATOM TEKUĆEM ISPITNOM ROKU. LINK ĆE BITI DOSTUPAN ZA PRIJAVE DO 14H 11.6.2020, NAKON ČEGA ĆE BITI NAPRAVLJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD ISPITIVAČA.

Pročitaj više...

Aprilski ispitni rok - termin održavanja - jun 2020

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

APRILSKI ISPITNI ROK (na ispit mogu izaći studenti koji su slušali predmet završno sa 2018/2019. godinom i studenti koji izlaze na jednosemestralni predmet koji su odslušali završno sa zimskim semestrom 2019/2020. godine i ranijih godina)

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 8.6. u amfiteatru MF (tačan termin ćemo oglasiti nakon potvrde izlaska na ispit, tj. kada budemo znali tačan broj studenata koji izlaze na ispit).

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  10.6.2020. u amfiteatru MF (tačan termin ćemo oglasiti nakon potvrde izlaska na ispit, tj. kada budemo znali tačan broj studenata koji izlaze na ispit).

Prijava ispita je elektronska, u studentskoj službi, osim za studente koji studiraju po starom planu i programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita (i za kliničku farmakologiju i za farmakologiju i za NPL) se OBAVEZNO obavlja do 1.6.2020. godine, 10h na linku:

https://forms.gle/fsTKMZwgEwF5QtSz9

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku), te se na osnovu gore navedenih potvrda studenata koji izlaze samo na usmeni dio ispita prave rasporedi za usmeni dio ispita.

Studenti su u obavezi da na dan ispita (pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit.

VAŽNO

U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM, STUDENTI ĆE BITI NASUMIČNO RASPOREĐENI KOD ISPITIVAČA, TE SE NEĆE ORGANIZOVATI “IZVLAČENJE“ ISPITIVAČA. NAKON OBJAVLJIVANJA REZULTATA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA, BIĆE OBJAVLJEN I LINK NA KOJI TREBA DA SE PRIJAVE STUDENTI KOJI ŽELE DA IZAĐU NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (MEDICINA, FARMACIJA I STOMATOLOGIJA) U DATOM TEKUĆEM ISPITNOM ROKU. LINK ĆE BITI DOSTUPAN ZA PRIJAVE DO 16H, NAKON ČEGA ĆE BITI NAPRAVLJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD ISPITIVAČA.

Pročitaj više...

Obavještenje o ispitnim rokovima - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Obavještenje za kontinuiranu provjeru znanja za studente šk. 2019/20. godine

Farmakologija

Stomatologija

 1. kolokvij I (popravni, trebao biti u martu)- 5.6. u 9h, u Amfiteatru MF

Molim predstavnika godine da pošalje spiskove studenata koji izlaze na kolokvij I-popravni do 1.6. 2020. godine

 1. Kolokvij II (test, 30 pitanja + praktični)- 12.6. u 9h, u Amfiteatru MF
 2. Kolokvij II (popravni)- 19. 6. u 9h, u Amfiteatru MF

Medicina i farmacija

 1. Kolokvij II (test, 30 pitanja + praktični)- 12.6. u 9h, u Amfiteatru MF
 2. Kolokvij II (popravni)- 19. 6. u 9h, u Amfiteatru MF

Na drugi kolokvij imaju pravo izaći studenti koji su položili kolokvij I. Molim predstavnike godine da pošalju spiskove studenata koji izlaze na kontinuiranu provjeru, kolokvij II do 10.6. 2020. godine

Klinička farmakologija- stomatologija i zdravstvena njega

 1. kolokvij 5.6. u Amfiteatru MF, o vremenu održavanja bićete obavješteni

Neće biti popravnog pismenog kolokvija.

Molim predstavnike godine da pošalju spiskove studenata koji izlaze na kontinuiranu provjeru do 1.6. 2020. godine

 

 

 

Obavještenje o ispitnim rokovima (FARMAKOLOGIJA)

 

 

Medicina i farmacija

Pismeni                                                          praktični                                odgovorni prof.

8.6.                                                                  10.6.                                        prof. Šatara

30.6.                                                                3.7.                                          prof. Nežić

15.7.                                                                17.7.                                        doc.Stojaković

19.8.                                                                21.8.                                        prof.Šatara

2.9.                                                                  4.9.                                          prof. Nežić

16.9.                                                                18.9.                                        doc. Stojaković

7.10.                                                                9.10.                                        prof. Šatara

21.10.                                                              23.10.                                      prof. Nežić

Stomatolozi izlaze samo na praktični ispit u gore navedenim terminima.

Vrijeme polaganja pismenog i praktičnog ispita -naknadno obavještenje, kada utvrdimo br. studenata koji izlaze na ispit.

Studenti zdravstvene njege, fizioterapije i babištva polažu samo usmeni ispit u gore navedenim terminima pismenog ispita farmakologija, a prema rasporedu koji oglasi Katedra.

Nacionalna politika lijekova

Studenti polažu pismeni ispit u istim terminima pismenog ispita farmakologija.

Klinička farmakologija (med., stom., z. njega)

Studenti polažu samo usmeni ispit u gore navedenim terminima pismenog ispita farmakologija, a prema rasporedu koji oglasi Katedra.

 

Pročitaj više...

Početak predavanja i vježbi - farmakologija i klinička farmakologija

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

 

Predavanja za sve studijske programe počinu od 17.2, a vježbe od 24.2.

Izborni predmet - Nacionalna politika lijekova - predavanja će se održati u blok nastavi u drugoj polovini aprila.

 

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

Pročitaj više...

Usmeni spit - doc. Stojaković

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Doc. Dr Stojaković Nataša

11.2. u 10h

 1. Jerković Jelena-doc. Stojaković
 2. Ukmar Sonja-doc. Stojaković
 3. Gajić Dragana-doc. Stojaković

12.2. u 10h

 1. Radoja Marko-doc. Stojaković
 2. Galešić Ivan-doc. Stojaković
 3. Dodik Jelena-doc. Stojaković

13.2. u 10h

 1. Komljenović Ljubiša-doc. Stojaković
 2. Garić Gorana-doc. Stojaković
 3. Japić Jelena-doc. Stojaković
 4. Dragan Čalija-doc. Stojaković (stari plan i program)
 5. Anđelić Anja-doc. Stojaković (upis ocjene)
Pročitaj više...

Teme za diplomske radove - Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

 

Prijedlog tema diplomskih radova za šk.2019/20

Prof. Škrbić, mentor

 1. Neracionalna primjena inhibitora protonske pumpe 
 2. Klinički značaj polimorfizma gena u metabolizmu antikoagulantnih lijekova
 3. Propisivanje benzodiazepina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Prof. Šatara, mentor

 1. Farmakološke karakteristike beta blokatora i razlike u djelotvornosti kod najčešćih kliničkih primjena
 2. Primjena marihuane u terapijske svrhe
 3. Vanbolnička potrošnja antiinflamatornih i antireumatskih lijekova (ATC M01 i M02) 

Prof. Nežić, mentor

 1. Dermatotoksični lijekovi
 2. Pleiotropna dejstva hipolipemijskih lijekova

 

 

Pročitaj više...

FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

FEBRUARSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 7.2.2020. godine u 12h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  10.2.2020. u 9.30h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača održaće se 10.2.2020 u 12h kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 7.2.2020. u 11h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 7.2.2020. u 11h kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 3.2.2020. godine, 18h na linku:

https://forms.gle/rnPUDhxbdwgjqLKU7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in