Medicina

Oglasna tabla - Nacionalna politika lijekova

Oglasna tabla - Nacionalna politika lijekova (34)

I SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

I SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 3.9.2019. godine u 9 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  5.9.2019. u 9 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održat 5.9.2019. 11.30h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 3.9.2019 11 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 3.9.2019 11 h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 28.8.2019. godine, 8h na linku:

https://forms.gle/CJ5gDhz6GQDETgx68

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...

Usmeni ispit - farmakologija

PROF. ŠATARA

8.7. U 9H

Banović Vladimir

Blaženović Sanja

Vučen Natalija

Kljujić Stefan

Kovačević Dragana

9.7. U 9H

Mijatović Goran

Džinić Lejla

Arežina Jelena

Tešanović Stefan

Lužija Nataša

Karij Josipa

10.7. U 11H

Janjić Radovan

Križanac Elena

Radić Ljiljana

Bates Marko

Adamović Dragana

Ivanović Vladan

Mitrović Jovana

PROF. NEŽIĆ

9.7. U 8H

Kresojević Dajana

Milić Aleksandra

Botić Tijana

Blagojević Dragana

Đerman Mileva

Žmirić Marija

Ivić Marija

Pantić Borjana

Radmanović Vanja

Stojanović Snježana

Ćehajić Amir

Džepina Ana

Škaro Ružica

Zeljković Marko

Pročitaj više...

JULSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JULSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 2.7.2019. godine u 16 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 4.7. u 9 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 4.7.2019. 11.30h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 2.7.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 2.7.2019 15 h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 1.7.2019. godine 8h na linku:

https://forms.gle/ic3R36Zbdk6i3rpV7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...

JUNSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JUNSKI ISPITNI ROK

Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 18.6 2019. godine u 16 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 20.6. u 8.30 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati20.6.2019 11.30 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivačaće se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrdaizlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 16.4.2019. godine 16H na linku:

https://forms.gle/4kADTG1qBV1pBmhQ9

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...

APRILSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

APRILSKI ISPITNI ROK

Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 18.4 2019. godine (četvrtak) u 14 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati u ponedeljak 22.4. u 14 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 23.4.2019(utorak)13 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 18.4.2019 (četvrtak) u 13 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivačaće se održati 18.4.2019 (četvrtak) u 13 hu kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronskau studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrdaizlaskana pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 15.4.2019. godine (ponedeljak) 9hna linku:

https://forms.gle/Suonroz6GnecuL5T6 

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Pročitaj više...

FEBRUARSKI ISPITNI ROK - FARMAKOLOGIJA

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

Februarski rok

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i Nacionalne politike lijekova će se održati 15.02.2019. godine u 15.30 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita će se održati u ponedeljak 18.2. u 9 h u amfiteatru MF.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 07.02.2019. godine - 16h na linku:

https://goo.gl/forms/LWp69BxQs9BRrng72

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

Prijave donijeti u kancelariju asistenata 13.02. u 13h.

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

 “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita u 12 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

 

ANA GOLIĆ JELIĆ

VIŠI ASISTENT

Pročitaj više...

Farmakologija, klinička farmakologija, nacionalna politika lijekova- ispitni rokovi 2018/19

Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2018/19. godinu (svi studijski programi )

Farmakologija i toksikologija

Pismeni ispit (stud. med. i farm.)                                                                                                                                                        Odgovorni nastavnik

 

                                               

 1. 31.01.2019. godine, prof. Šatara
 2. 15.2. 2019. godine,                                     prof. Nežić
 3. 18.4.2019., ,                                    doc.Stojaković.
 4. 18.6.2019.,                                                             prof. Šatara
 5. 2.7.2019,                                     prof. Nežić
 6. 3.9. 2019., , doc.Stojaković
 7. 17.9. 2019., prof.Šatara
 8. 3.10.2019 prof. Nežić

 

TAČNO VRIJEME I MJESTO POLAGANJA OGLASIĆEMO 7 DANA PRED ISPIT!

 

Praktični ispit(stud. med., farm.stom)2 dana poslije pismenogispita. “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita. Položeni pismeni i praktični ispitvaži godinu dana.

Usmeni ispit(stud. med., farm. stom) - neposredno po polaganju praktičnog ispita.

Usmeni ispit za stud. ZDRAVSTVENE NJEGE:

 1. 4.02.2019(izvlačenje ispitivača 31.1. u 12 h kod asistenata)
 2. 19.02.2019(izvlačenje ispitivača 15.2.. u 12 h kod asistenata)
 3. 23.4. 2019(izvlačenje ispitivača 18.4.. u 12 h kod asistenata)
 4. 18.6. 2019
 5. 5.7. 2019
 6. 6.9. 2019.
 7. 19.9. 2019
 8. 4.10.2019

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samousmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 13.oo.Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!!Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita !!!

Klinička farmakologijaza med. i z.njegu                                           KF. STomatologija

 1. 31.01.2019. godine, 1. 31.1.2019
 2. 15.2. 2019. godine, 2. 15.2.2019.
 3. 18.4.2019. 3.18.4.2019.
 4. 18.6.2019. 4. 17.6.2019
 5. 3.7.2019. 5. 9.7.2019
 6. 4.9. 2019. 6. 10.9.2019
 7. 18.9. 2019. 7. 24.9.2019.
 8. 3.10.2019. 8. 3.10.2019.

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja,u mjesecima kad nema redovnog ispitnog roka (novembar, decembar, mart, maj) mogu polagati usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 13.oo. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita

Katedra za farmakologiju

 

Pročitaj više...

Farmakologija, klinička farmakologija, nacionalna politika lijekova- ispitni rokovi 2018/19

Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2018/19. godinu (svi studijski programi )

Farmakologija i toksikologija

Pismeni ispit (stud. med. i farm.)                                                                                                                                                        Odgovorni nastavnik

 

                                               

 1. 31.01.2019. godine, prof. Šatara
 2. 15.2. 2019. godine,                                     prof. Nežić
 3. 18.4.2019., ,                                    doc.Stojaković.
 4. 18.6.2019.,                                                             prof. Šatara
 5. 2.7.2019,                                     prof. Nežić
 6. 3.9. 2019., , doc.Stojaković
 7. 17.9. 2019., prof.Šatara
 8. 3.10.2019 prof. Nežić

 

TAČNO VRIJEME I MJESTO POLAGANJA OGLASIĆEMO 7 DANA PRED ISPIT!

 

Praktični ispit(stud. med., farm.stom)2 dana poslije pismenogispita. “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita. Položeni pismeni i praktični ispitvaži godinu dana.

Usmeni ispit(stud. med., farm. stom) - neposredno po polaganju praktičnog ispita.

Usmeni ispit za stud. ZDRAVSTVENE NJEGE:

 1. 4.02.2019(izvlačenje ispitivača 31.1. u 12 h kod asistenata)
 2. 19.02.2019(izvlačenje ispitivača 15.2.. u 12 h kod asistenata)
 3. 23.4. 2019(izvlačenje ispitivača 18.4.. u 12 h kod asistenata)
 4. 18.6. 2019
 5. 5.7. 2019
 6. 6.9. 2019.
 7. 19.9. 2019
 8. 4.10.2019

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samousmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 13.oo.Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!!Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita !!!

Klinička farmakologijaza med. i z.njegu                                           KF. STomatologija

 1. 31.01.2019. godine, 1. 31.1.2019
 2. 15.2. 2019. godine, 2. 15.2.2019.
 3. 18.4.2019. 3.18.4.2019.
 4. 18.6.2019. 4. 17.6.2019
 5. 3.7.2019. 5. 9.7.2019
 6. 4.9. 2019. 6. 10.9.2019
 7. 18.9. 2019. 7. 24.9.2019.
 8. 3.10.2019. 8. 3.10.2019.

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja,u mjesecima kad nema redovnog ispitnog roka (novembar, decembar, mart, maj) mogu polagati usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 13.oo. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita

Katedra za farmakologiju

 

Pročitaj više...

OBAVJEŠTENJE O PROMJENI LOKACIJE KATEDRE

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

OBAVJEŠTENJE O PROMJENI LOKACIJE KATEDRE

Kancelarije Katedre za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju su preseljene na lokaciju Medicinskog fakulteta u centru grada.

                                                                                                                                                             ANA GOLIĆ JELIĆ

                                                                                                                                                               VIŠI ASISTENT

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in