Medicina

Rezultati ispita - Nacionalna politika lijekova

Rezultati ispita - Nacionalna politika lijekova (11)

Rezultati pismenog i praktičnog dijela ispita

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

 

Prezime Ime Broj indeksa Bolonja/Spp Odsijek Broj bodova na testu Praktični dio ispita +/-
Amidžić Igor 7295/15 BP M   +
Ana Tepavcevic 6481/10 BP M    
Balaban Milana 7446/16   M 22  
Batinica Sanja 7429/16 BP M 39 -
Bijelić Milena 1419/15 BP F 25  
Blagojevic Marija 1231/12 BP F 12  
Bokan Marijana 6340/2009 BP M    
Budić Tamara 20/Ф-Р/2018 BP ZNJ    
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19  
Burzić Adnan 7074/14 BP M 17  
Ćetojević  Živko 7244/15 BP M 31 -
Ćosić Sara 7394/'16. BP M 39 +
Cvijetic Predrag 7053/14 BP M 19  
Đokić Dušanka 7383/15 BP M 17  
Đukić Petra 6836/12 BP M 32  
Dulić Angelina 7403/16 BP M 33 +
Frljić David 7106/14 BP M 27  
Gajić Nikolina 7423/16 BP M 38  
Gengo Branko 7376/2015 BP M 16  
Grbić Jovana 6842 BP M 29  
Grbić Mladen 7453/16 BP M 42 -
Horvat Emina 6972/13 BP M 6  
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 26 -
Ivetić Nevena 6922/13 BP M   +
Janjetović Bojan 7225/15 BP M 26 -
Japić Jelena 526/17 BP ZNJ    
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 18  
Jurinović Vlado 1617/14 BP S   +
Karabegović Adna 6881/13 BP M 19  
Karij Josipa 1652/15 BP S    
Kličić Almedina 7112/14 BP M 34 -
Knezović Zorica 7945/19   M 11  
Letić Jovana 7339 BP M 25 -
Lovšin Sonja 6828/12 BP M    
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 22  
Malkoč Adna 6903/13 BP M    
Malkoč Adna         -
Markovic Tatjana 6834 BP M 19  
Martić Martin 7491/16 BP M 31 -
Matić Jovana 6618/11 BP M    
Milanovic Ivana 7451/16 BP M 41 -
Milanović Vesna 7309/15 BP M   +
Milanović Boban  7331/15 BP M 30 -
Milic Dragana 5962/06 SPP M 33 +
Miskovic Tamara 7406/16 BP M 19  
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 22  
Mitrović Tanja 1270/13 BP F    
Mitrović Jovana 7030/13   M 15  
Moskić Dušana 7329/15 BP M 17  
Novaković Anđela 7240/15 BP M 17  
Panić Darko 7397/16 BP M 25 +
Pašić Husein 7315 BP M 19  
Pašić Husein 7315 BP M    
Pekez Jovana 1191/12 BP F 19  
Perendija Žana 6724 BP M 25  
Popovic Mladen 1354/14 BP F 36 +
Prostran Maja 6722/11 BP M 22  
Radić Miljana 7051/2014 BP M 25 -
Radoja Igor 7155/14 BP M 39  
Ratković Zorana         +
Regojević Darko 7276/15 BP M 21  
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M    
Stanić Srđan 7010/13 BP M 25 -
Stijaković Maja 7294/15 BP M    
Stojaković Radmila         +
Strika Ljiljana 7091/14 BP M 43 -
Šurlan Milica         +
Tadić Ilija 6582 BP M 6  
Terzija Ivana 7759 BP M 15  
Topić Slađana 1141/11 BP F    
Trninić Nikolina 1258/12 BP F 21  
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S   +
Vrančić Bojan 7006/13 BP M 11  
Vržina Goran 6808/12   M 19  
Vučković Helena 1691/15 BP S    
Vujasin Ana Sneška         -
Vujmilović Tamara 8/FR/2018 BP ZNJ    
Vujnic Tamara 6939/13 BP M 30 -
Vulin Sanja 6666/2011 BP M 23  
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 34 -
Zeljković  Ivana 6764/12 BP M 32 -
Zrnić Jelena 7401/16 BP M 39 +
Župarić Nela 1696/2016 BP S   +

Jotanović Anja - NPL - 27 bodova

Pročitaj više...

Rezultati pismenog dijela ispita

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

Prezime: Ime: Broj indeksa:   Odsijek Broj bodova na testu
Tadić Ilija 6582 BP M 6
Gajić Nikolina 7423/16 BP M 38
Dulić Angelina 7403/16 BP M 33
Batinica Sanja 7429/16 BP M 39
Panić Darko 7397/16 BP M 25
Zrnić Jelena 7401/16 BP M 39
Milic Dragana 5962/06 SPP M 33
Pašić Husein 7315 BP M 19
Регојевић Дарко 7276/15 BP M 21
Letić Jovana 7339 BP M 25
Janjetović Bojan 7225/15 BP M 26
Terzija Ivana 7759 BP M 15
Martić Martin 7491/16 BP M 31
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 22
Grbić Jovana 6842 BP M 29
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 22
Kličić Almedina 7112/14 BP M 34
Stanić Srđan 7010/13 BP M 25
Đukić Petra 6836/12 BP M 32
Radić Miljana 7051/2014 BP M 25
Horvat Emina 6972/13 BP M 6
Vulin Sanja 6666/2011 BP M 23
Генго Бранко 7376/2015 BP M 16
Strika Ljiljana 7091/14 BP M 43
Grbić Mladen 7453/16 BP M 42
Radoja Igor 7155/14 BP M 39
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 18
Popovic Mladen 1354/14 BP F 36
Trninić Nikolina 1258/12 BP F 21
Zeljković  Ivana 6764/12 BP M 32
Ćetojević  Živko 7244/15 BP M 31
Perendija Žana 6724 BP M 25
Vujnic Tamara 6939/13 BP M 30
Prostran Maja 6722/11 BP M 22
Frljić David 7106/14 BP M 27
Novaković Anđela 7240/15 BP M 17
Cvijetic Predrag 7053/14 BP M 19
Burzić Adnan 7074/14 BP M 17
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 26
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19
Blagojevic Marija 1231/12 BP F 12
Đokić Dušanka 7383/15 BP M 17
Milanović Boban  7331/15 BP M 30
Milanovic Ivana 7451/16 BP M 41
Vrančić Bojan 7006/13 BP M 11
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 34
Moskić Dušana 7329/15 BP M 17
Miskovic Tamara 7406/16 BP M 19
Ćosić Sara 7394/'16. BP M 39
Markovic Tatjana 6834 BP M 19
Karabegović Adna 6881/13 BP M 19
Pekez Jovana 1191/12 BP F 19
Bijelić Milena 1419/15 BP F 25
Mitrović Jovana 7030/13   M 15
Knezović Zorica 7945/19   M 11
Balaban Milana 7446/16   M 22
Vržina Goran 6808/12   M 19
           
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova.
           
           
Jotanovic Anja 6930 BP M Nacionalna politika lijekova   27
Pročitaj više...

Rezultati - 10.10.2019. godina - praktični dio ispita i test iz Nacionalne politike lijekova

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

REZULTATI 

PRAKTIČNI ISPIT

Radović Milica               +

Dodik Radiša                 +

Lovšin Sonja                  +

Bezbradica Tamara         +

Vujasin Ana-Sneška         -

Župarić Nela                  -

 

USMENI ISPIT

Bezbradica Tamara - prof. Šatara

Lovšin Sonja -  doc. Stojaković

Radović Milica - prof. Nežić

Dodik Radiša - doc. Stojaković

 

Usmeni ispit će biti održan u narednoj sedmici. Tačan datum i vrijeme usmenog ispita će biti oglašen na web stranici Medicinskog fakulteta.

Stojaković Radmila           -

NPL

Terzija Ivana                + (23)

 

                                                                                             

Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27 nije položio/la  
Bogić Mia 1670/2015 BP S   položio/la  
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak  Milica 7246/15 BP M      
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S   položio/la  
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković  Sonja 6820 /12  BP M      
Čovičković  Sonja  6820 /12  BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F   položio/la  
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric  Ivana  3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36 položio/la  
Dodik Radisa 7333 BP M 30 nije položio/la  
Đurić  Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić  Tamara 6665 /11 BP M   položio/la  
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25 nije položio/la  
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28 položio/la  
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana  5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović  Tanja 1270/13 BP F   položio/la  
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S   nije položio/la  
Pekez Anđela 7407/16 BP M   položio/la  
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M   nije položio/la  
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S   položio/la  
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M   položio/la  
Stijaković Maja 7294/15 BP M   položio/la  
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F   položio/la  
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S   nije položio/la  
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S   položio/la  
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković  Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S   nije položio/la  
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović  Jovana       22    
Terzija Ivana           18 (nije položio/la)
Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

 Prezime: Ime: Broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27    
Bogić Mia 1670/2015 BP S      
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak Milica 7246/15 BP M      
Bukovica Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S      
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F      
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric Ivana 3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36    
Dodik Radisa 7333 BP M 30    
Đurić Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić Tamara 6665 /11 BP M      
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25    
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28    
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana 5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović Tanja 1270/13 BP F      
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S      
Pekez Anđela 7407/16 BP M      
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M      
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M      
Stijaković Maja 7294/15 BP M      
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S      
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S      
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S      
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović Jovana       22    
Terzija Ivana          
18 (nije položio/la)
               

PISMENI DIO ISPITA SU POLOŽILI STUDENTI SA 25 I VIŠE BODOVA.

Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - II septembarski rok

Prezime: Ime: Upišite broj indeksa: Studijski program Odsijek Potvrda izlaska   Potvrda izlaska Potvrda izlaska SAMO na: Datum polaganja pismenog dijela ispita i broj bodova: Datum polaganja praktičnog dijela ispita: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 17.9.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 19.9.2019. NPL
                           
                           
Amidžić Igor 7295/15 BP M Test Rp         14    
Ana Đurić 404/98 SPP S Test   Usmeni            
Bečič Raisa 6848/12 BP M   Rp Usmeni            
Bokan Marijana 6340/09 BP M   Rp Usmeni   Jul 2019. godine. 25 bodova        
Bošnjak Milica 7246/15 BP M       Usmeni Jun, 2019,25 bodova Jul, 2019      
Bukovica Savo 6845/12 BP M Test Rp Usmeni       11    
Burzić Adnan 7074/14 BP M Test                
Calic Tatjana 6800/2012 BP M Test Rp Usmeni       33    
Čanković Marko 7149/14 BP M   Rp Usmeni            
Cekic Denis 6932/13 BP M     Usmeni Usmeni 6.2019,25 bodova 5.9.2019      
Ćosić Olivera 7299/15 BP M Test                
Čovičković Sonja 6820/12 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019, 25 bodova        
Čovičković Sonja 6820/12 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019, 25 bodova        
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F Test Rp         29    
Davidović Jovana 1460/12 BP S     Usmeni Usmeni   5.9.2019      
Dervić Rašida 7109/14 BP M   Rp Usmeni   09.2019. 26 bodova        
Dević Rade 6843/12 BP M   Rp Usmeni   jun 2019. (25)        
Dobraš Dejana 1272/13 BP F Test Rp Usmeni       19    
Dodik Radisa 7333 BP M Test Rp Usmeni       16    
Đokić Dušanka 7383/2015 BP M Test                
Egić Jelena 6384 BP M Test           12    
El-Sabeh Sara 1648/2015 BP S   Rp     1.parcijalni 20/30 bodova polozeno u januaru 2019 2.parcijalni 25/30 bodova položeno u junu 2019        
Erak Jelena 7205/2015 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019. (32 boda)        
Garača Marija 6141/07 BP M   Rp Usmeni   Septembar 2019. 25        
Gengo Branko 7376/2015 BP M Test Rp Usmeni       19    
Grbić Jovana 6842/12 BP M Test           17    
Grujic Dragana 861/08 BP F       Usmeni April 2019, 33 Jun, 2019      
Grujic Milica 6974/13 BP M Test                
Ivančević Jovana 6720/11 BP M Test Rp Usmeni       16    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M Test Rp Usmeni       14    
Jolić Dajana 6987/13 BP M   Rp Usmeni            
Josipovic Tijana 6823/12 BP M Test Rp Usmeni       16    
Karakas Sinisa 514/16 BP ZNJ       Usmeni          
Karanović Dragan 6698 BP M Test           14    
Karij Josipa 1652/2015 BP S       Usmeni   7.2019      
Kitić Slađan 503/16 BP ZNJ       Usmeni          
Kostic Aleksandra 1277/13 BP F       Usmeni februar 2019. 29 bodova april 2019      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F       Usmeni 18.06.2019 , 33 boda jul, 2019      
Kozlica Nedim 7122/14 BP M Test           11    
Lalić Tamara 6665/11 BP M   Rp Usmeni   09.2019.(25)        
Letic Jovana 7339/15 BP M Test           10    
Lovšin Sonja 6828/12 BP M Test Rp Usmeni       17    
Luzija Natasa 6059/06 SPP M       Usmeni          
Makarić Nemanja 6950/13 BP M Test Rp Usmeni       16    
Malkoč Adna 6903/13 BP M   Rp Usmeni   Januar 2019, 27 bodova        
Manojlovic Irina 1297/13 BP F       Usmeni April 2019, 25 bodova. Septembar 2019      
Markovic Tatjana 6834 BP M Test Rp         13    
Martić Martin 7491 BP M Test                
Mataruga Dario 6727/11 BP M     Usmeni Usmeni Septembar 2019, 30 Septembar 2019      
Mataruga Dejan 6726/11 BP M   Rp Usmeni   April, 25        
Matić Jovana 6618/11 BP M       Usmeni Jun 2019 Jul 2019      
Merdzic Jakupovic Aneta 1426/11 BP S     Usmeni Usmeni   Septembar 2019      
Mićanović Milena 1239/12 BP F   Rp Usmeni   septembar I 2019. 25 bodova        
Mijatović Goran 6775 BP M       Usmeni januar 2019. 36 bodova januar 2019.      
Milanović Vesna 7309/15 BP M Test Rp         25    
Milanović Dušan 7499/16 BP M   Rp Usmeni   9/2019-26        
Milic Aleksandra 1249/2012 BP F       Usmeni Jun 2019 Jul 2019      
Milic Dragana 5962/06 SPP M Test           13    
Milinkovic Natasa 1657 BP S   Rp              
Misic Dragan 18/F-R/2018 BP ZNJ       Usmeni          
Mitrović Tanja 1270/13 BP F Test Rp Usmeni       30    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M Test           15    
Pekez Andjela 7407/16 BP M Test Rp         25    
Perendija Žana 6724/11 BP M Test           11    
Pezerović Nataša 1639/15 BP S   Rp              
Popović Tade 7465/16 BP M Test Rp Usmeni       27    
Radman Marko 7281/15 BP M   Rp Usmeni   9, 2019, 25        
Regojević Darko 7276/15 BP M Test Rp Usmeni       18    
ristic dejana 726/06 SPP F Test           5    
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ     Usmeni Usmeni          
Savić Ružica 1677/15 BP S   Rp     Prvi test (februar 2019) 20 bodova; drugi test (jun 2019) 26 bodova.        
Serdar Dajana 1300/13 BP F     Usmeni Usmeni April 2019, 25 bod Jul 2019      
Simic Zeljka 110/14 BP ZNJ     Usmeni Usmeni          
Škaro Ružica 6924/13 BP M       Usmeni Januar, 2019.; 25 Jun, 2019.      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M Test Rp Usmeni       25    
Stanetic Ena 7118/14 BP M Test Rp Usmeni       28    
Stevandic Danilo 7280/15 BP M   Rp Usmeni   Jul , 26 /      
Stijaković Maja 7294/15 BP M Test Rp Usmeni       25    
Stojanović Darko 7208/2015 BP M Test Rp              
Štrbac Danilo 1174/2011 BP F Test Rp         12    
Strika Ljiljana 7091/14 BP M Test           18    
Sučić Ivo 7207/2015 BP M       Usmeni 6/2019, 25 bodova 9/2019      
Tepavcevic Ana 6481 BP M       Usmeni April 2019 25 Jul 2019      
Tepavcevic Ana 6481 BP M       Usmeni April2019, 25bodova Jul 2019      
Topic Svjetlana 746/02 SPP S   Rp              
Topić Slađana 1141/11 BP F Test Rp Usmeni       25    
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F   Rp Usmeni   Septembar,2019. 25 bodova        
Vržina Goran 6808 BP M Test               29 (8)
Vučen Natalija 7229/15 BP M     Usmeni Usmeni jun, 2019, 25 bodova jul, 2019.      
Vučković Helena 1691/15 BP S   Rp              
Vukman Ana 7108 BP M Test               23 (6)
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test                
Vuković Nedeljka 7641/17 BP M Test                
Zelenika Ante 1610/14. BP S   Rp              
Zeljković Ivana 6764 /12 BP M Test                
Žmirić Marija 6209/08 BP M       Usmeni Jun, 2019.godine, 35 bodova Jul, 2019.godine      

ISPIT IZ FARMAKOLOGIJE SU POLOŽILI STUDENTI SA 25 I VIŠE BODOVA.

 

Pročitaj više...

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE I NPL

Prezime: Ime: Broj indeksa: Plan i program Odsijek:   REZULTATI - PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.9.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 5.9.2019. NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA, BROJ BODOVA (OCJENA)
Amidžić Igor 7295/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 14    
Bajric Sanda 6519 Bolonjskom programu Medicina        
Bečić Raisa 6848/12 Bolonjskom programu Medicina        
Bokan Marijana 6340/09 Bolonjskom programu Medicina        
Bukovica Savo 6845/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 6    
Čalić Tatjana 6800/2012 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 16    
Čanković Marko 7149/14 Bolonjskom programu Medicina        
Cekic Denis 6932/13 Bolonjskom programu Medicina        
Čovičković Sonja 6820/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Davidović Jovana 1460 Bolonjskom programu Stomatologija        
Dević Rade 6843/12 Bolonjskom programu Medicina        
Dervić  Rašida 17109/14       26    
Dobraš Dejana 1272/13 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 17    
Dodik Radisa 7333/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 9    
Erak Jelena 7205/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 32    
Galić Ružica 1697/16 Bolonjskom programu Stomatologija        
Garača Marija 6141/07 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Gengo Branko 7376/2015 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 13    
Ivančević Jovana 6720/11 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Ivetic Nevena 6922 Bolonjskom programu Medicina        
Jacimovic Nenad 7384/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Janjetović Bojan 7225/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 13    
Jolić  Dajana 6987/13 Bolonjskom programu Medicina        
Kisin Marina 7274/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Kljujić Stefan 7081 Bolonjskom programu Medicina        
Komlen Dejana 1650/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Kurcela Jadranka 1662/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Lalić Tamara         25    
Lovšin  Sonja 6828/12 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Makarić Nemanja 6950/13 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 17    
Manojlovic Irina 1297/13 Bolonjskom programu Farmacija        
markovic tatjana 6834 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 10    
Mataruga Dejan 6726/11 Bolonjskom programu Medicina        
Mataruga Dario 6727/11 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 30    
Merdzic Aneta 1426 Bolonjskom programu Stomatologija        
Mićanović Milena 1239/12 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 25    
Milanović  Dušan  7499/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 26    
Milekic Maja 1089/06 Starom planu i programu Stomatologija        
Miličević Jovan 7391/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Miljatovic Djordje 5876/05 Starom planu i programu Medicina Pismeni dio ispita      
Mitrović Dejana         7    
Papić Mario 981 Bolonjskom programu Farmacija        
Petković Mladen 1655/2015 Bolonjskom programu Stomatologija        
Popović Tade 7465/16 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Rađenović Katarina 7127/14 Bolonjskom programu Medicina        
Radman Marko 7281/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 25    
Regojević Darko 7276/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 12    
Salkičević Nora 1665/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Smiljanić Gospana         15    
Stanetic Ena 7118/14 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 15    
Stevandic Danilo 7280/15 Bolonjskom programu Medicina        
Stijaković Maja 7294/15 Bolonjskom programu Medicina Pismeni dio ispita 12    
Sučić Ivo 7207/2015 Bolonjskom programu Medicina        
Toroman Tanja 1582/14 Bolonjskom programu Stomatologija        
Udovičić Nikolina 1324/13 Bolonjskom programu Farmacija Pismeni dio ispita 25    
Vještica Milan 7136/2014 Bolonjskom programu Medicina        
Vučković Helena 1691/15 Bolonjskom programu Stomatologija        
Živković Leonora 1614/14 Bolonjskom programu Stomatologija        
                 
                 
Kličić Almedina               22 (6)
Zrnić Milica               27 (8)
Radman Marko               23 (6)
                 
Pročitaj više...

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE I NPL

16.2.2019

Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

 

REZULTATI TESTA IZ FARMAKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE ODRŽANOG 15.2.2019. GODINE

 1. Nikolina Knežević.     42
 2. Ivana Mamuza          35
 3. Dragana Blagojević   33
 4. Aleksandra Kostić      29
 5. Sanja Narić                29
 6. Srđan Preselj            25
 7. Amir Ćehajić              20
 8. Nikola Gagula            20
 9. Dajana Serdar           20
 10. Dragana Adamović    20
 11. Slađana Bojić             20
 12. Snježana Stojanović  19
 13. Dragana Grujić           18
 14. Ivana Zeljković           17
 15. Ajla Merdanić             16
 16. Jelena Arežina           16
 17. Dejan Mataruga         15
 18. Marijana Bokan          14
 19. Nedim Kozlica            14
 20. Dajana Kovačević       13
 21. Aleksandra Milić         13
 22. Irina Manojlović          12
 23. Saša Vulić                  12
 24. Aleksandra Sušić       11
 25. Tijana Josipović           9
 26. Đorđe Miljatović           6
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova.
 
 
Rezultati testa iz predmeta Nacionalna politika lijekova su slijedeći:
 1. Sanja Vulin                 30
Pročitaj više...

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 2.10.2017. GODINE

Zavod za klinčku farmakologiju

Medicinski fakultet                                                                                                     02.10.2017.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE i NPL ODRŽANIH 02.10.2017. GODINE

Ispit su položili studenti koji imaju 25 i više bodova!

Prezime i ime

TEST

   

Anić Ana

25

Blagojević Jelena

25

Cvijić Milica

26

Đukić Đurđica

16

Gajić Dragana

14

Gajić Nino

12

Grabovac Tatjana

25

Ilić Željana

25

Janković Maja

35

Kalaba Dragana

15

Kaloperović Siniša

12

Kekerović Bojana

25

Krunić Gorica

12

Lukić Nemanja

25

Mamić Đurđina

25

Mirković Tanja

32

Popović Svjetlana

25

Ružić Anica

19

Savić Marija

31

Slijepčević Jelena

25

Spremo Dejan

19

Stanivuković Željko

11

Tadić Kristina

8

   

Žana Perendija – Nacionalna politika lijekova

29 bodova

   
   
   

      

Pročitaj više...

Nacionalna politika lijekova- rezultati ispita održanog 11.9.2017.

Rezultati testa iz Nacionalne politike lijekova- 11.9.2017.

Studenti koji su osvojili 20 i više bodova supoložili ispit.

20-23=6

24-26=7

27-29=8

30-32=9

33-34=10

 1. Radmanović Vanja         28
 2. Ćorić Nikolina                   28
 3. Čekić Denis                        25
 4. Jerković Jelena                28
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in