Medicina

Oglasna tabla - Ginekologija i akušerstvo

Oglasna tabla - Ginekologija i akušerstvo (80)

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO - OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

MEDICINSKI FAKULTET U BANJALUCI

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE:

 Paktični ispit iz ginekologije i akušerstva biće održan u srijedu 20. novembra 2019. godine u 9,00 h, prema rasporedu.

 Izvlačenje kartice sa imenom profesora za usmeni ispit biće održano u u srijedu 20.novembra 2019. godine u 11,00h.

 Usmeni ispit iz ginekologije i akušerstva biće održan u petak 22. novembra 2019. godine.

                                                                                                    Šef katedre

                                                                                               Prof. dr Nenad Lučić  

Pročitaj više...

GINEKOLOGIJA - PROGRAM NASTAVE šk. 2019/2020.godina

MEDICINA - PROGRAM NASTAVE šk. 2019/2020.godina

 

   GINEKOLOGIJA - IX semestar 2+3         Utorak 8.00- 9.30h                                                                          

1. Ženski polni organi .Uvodno predavanje, značaj ginekologije i akušerstva u medicini i društvu.

Anatomija ženske karlice,spoljnih i unutrašnjih genitalnih organa.

Krvni i limfni sudovi, inervacija male karlice.Normalan razvoj i nepravilnosti razvoja genitalnih organa žene.   

                                                                                                                 Prof. dr Nenad Lučić   15.10.2019

2. Fiziologija polnih organa žene. Polni hormoni u ginekologiji. Stereoidogeneza , ovarijalna funkcija ( uloga hipofize , hipotalamusa, ovarijuma i ostalih endokrinih žlijezda)Menstrualni ciklus ( ovarijalni ,materični , vaginalni ) .      

Polno sazrijevanje i životna razdoblja žene . Pubertet , generativno doba,  klimakterijum i senijum. Najćešća patološka stanja u pojedinim dobima                                                                                                      

                                                                                                                    Prof dr Vesna Ećim- Zlojutro   22.10.2019

3. Poremećaji funkcije jajnika .Nepravilnosti menstruacionog ciklusa ( anomalije ritma, tipa, aciklična krvarenja,perzistentni folikul.Hormonska terapija u ginekologiji .

 Amenoreja, premenstrualni sindrom, dismenoreja.Podjela , dijagnostika i terapija  amenoreje.Premenstualni sindrom i dismenoreja.

                                                                                                                 Prof. dr Vesna Ećim – Zlojutro   29.10.2019

4. Pobačaj. Podjela, uzroci nastanka, klinički oblici i terapija spontanih pobačaja.

Način prekida ranije odmakle trudnoće, posljedice , značaj prevencije pobačaja

Ektopična trudnoća. Podjela, uzroci, klinička slika, dijagnostika i terapija ektopične trudnoće.

Endometrioza. Podjela,patofiziologija , klinička slika, dijagnostika i terapija endometrioze                                         

                                                                                                                        Doc. dr Branka Čančarević -Đajić   05.11.2019

5. Dijagnostički postupci u ginekologiji . Bimanualni pregled , pregled pod  spekulumom, dodatni ginekološki pregledi i procedure (citodijagnostika, kolposkopija , UZV , HSG ,Laparoskopija , CT i MR ).                                                                                                                Doc. dr Dragica Draganović 12.11. 2019

6. Položaj unutrašnjih polnih organa žene. Normalan položaj i poremećaji statike  ( descensus vaginalnih zidova , cistorektokele , descensus i prolaps uterusa ).

 Stres Inkontinencija i urodinamika u ginekološkoj praksi                                                                           

                                                                                                                Prof. dr Nenad Lučić   19.11.2019

7. Infekcije i upale donjeg genitalnog trakta. Upale vulve,vagine i cerviksa, bakterijske vaginoze. Seksualno prenosive bolesti- uzročnici, kliničke manifestacije,

dijagnostika i liječenje. Rane i kasne komplikacije i posljedice

                                                                                                                 Prof. dr Vesna Ećim – Zlojutro       26.11.2019

8. Infekcije i upale gornjeg genitalnog trakta. Upale sluzokože i tijela materice. Upale adneksa, parametrija i karličnog peritoneuma , tuboovarijalni apsces i apsces      

     Douglasovog prostora Uzročnici, klinička slika, dijagnostika i terapija

Akutni abdomen u ginekologiji. Etiologija ( ektopična tudnoća , torzija adneksa,peritonitis ). Diferencijalna dijagnoza i terapija

                                                                                                                           Prof. dr Nenad Lučić   03.12.2019

9. Bračna neplodnost. Definicija primarnog i sekundarnog infertiliteta. Uzroci ženskog  i muškog infertiliteta. Spermiogram i spermiokultura.Dijagnostičke procedure.

(dozaža hormona,UZV folikulometrija, HSG ,histeroskopija,biopsija endometrijuma,LPSC.

Liječenje Asistirana reproduktivna tehnologija.Indikacije, rizik i uspiješnost

                                                                                                                 Prof.dr Sanja Sibinčić 10.12.2019

10. Planiranje porodice i kontracepcija.Značaj planiranja porodice. Vrste kontracepcije ( hormonska i nehormonska )

                                                                                                                     Doc dr Branka Čančarević -Đajić   17.12.2019

11. Genetika u ginekologiji. Genetički poremećaj u ginekologiji.Determinacija seksa i interseksualizam (pravi hermafroditizam, ženski muški psudohermafroditizam , dizgenezija gonada,Klinefelterov sindrom)

Klinički,laboratorijski,citogenetski i histološki nalazi.

                                                                                                                Prof.dr Sanja Sibinčić   24.12.2019

12. Tumori polnih organa žene. Benigni tumori vulve, vagine,uterusa i tube.

     Distrofija vulve (prulitus,krauroza,leukoplakija).Displazija cerviksa.Hiperplazija

     i polipi endometrijuma. Rana dijagnostika-skrining metode dijagnostike malignih  

     oboljenja polnih organa žene.                                                        Doc.dr Dragica Draganović 31.12.2019

13. Maligna oboljenja polnih organa žene (vulva,vagina,grlić,tijelo materice i tuba) . Benigni i maligni tumori ovarijuma. Terapija benignih i malignih oboljenja ženskih polnih organa (operativna, zračna , citostatska)                                            

                                                                                                                Prof. dr Nenad Lučić   07.01.2020

14. Gestacijske trofoblasne bolesti  

Oboljenja dojke. Poremećaji razvoja upalni procesi, displazije.

Benigni i maligni tumori. Dijagnostika i liječenje.

                                                                                                             Doc. dr Dragica Draganović   14.01.2020

Kolokvijum  -   21.01.2020

Napomena :

Nastava zimskog semestra se završava 17 . 01. 2020.godine. Sva predavanja koja su u terminu neradnih dana potrebno je nadoknaditi ( dogovor nastavnika- predavača i predstavnika studenata )

                                                                                                     ŠEF KATEDRE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

                                                                                                                                         Prof.dr Nenad Lučić

 

 

Pročitaj više...

ISPIT IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

ISPIT IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA ODRŽAT ĆE SE 16.10.2019. u 9 h.

Prof.dr Vesna Ećim-Zlojutro

 1. Sivac Đemila
 2. Tovilović Zorana,     zdr.njega
 3. Kovačević Radenka, zdr.njega
 4. Vidović Dragana,     zdr.njega

Doc.dr Dragica Draganović

 1. Udovčić Tatjana
 2. Slijepčević Milica
 3. Bogojević Slobodana
 4. Vujmilović Marko

Doc. dr Branka Čančarević Đajić

 1. Karan Pavle
 2. Petrić Danijela
Pročitaj više...

Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva u oktobarskom roku za studente Medicine

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

            Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i  

        akušerstva u oktobarskom roku za studente Medicine

                   ponedeljak, 07. oktobar 2019. godine u 9,00h

 Mr Sc. Dr Mile Bokan

 KRNETA SUZANA

KARAN PAVLE

TOŠIĆ LEA

STANIĆ ANJA

UDOVIČIĆ TATJANA

Mr Sc. Dr Arnela Cerić-Baničević

 KRUNIĆ GORICA

MRŠIĆ ZORICA

SLIJEPČEVIĆ MILICA

MILIVOJEVIĆ MARIJA

IZVLAČENJE KARTICE SA IMENOM PROFESORA ZA POLAGANJE USMENOG ISPITA, OBAVIĆE SE U ponedeljak , 07. oktobra 2019. u 12,00 h

 

                                                                                         Šef katedre

                                                                                Prof. dr Nenad Lučić

Pročitaj više...

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO- OBAVJEŠTENJE

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

 • Praktični ispit iz ginekologije i akušerstva biće održan u ponedeljak 07. oktobra 2019. godine
 • Usmeni ispit iz ginekologije i akušerstva i za studente Medicine biće održan u utorak  8. oktobra 2019.
 • Izvlačenje kartice sa imenom profesora za polaganje usmenog ispita biće održano u ponedeljak 07. oktobra 2019. godine u 12 h.

                                                                                                                       ŠEF KATEDRE

                                                                                                                  Prof. Dr Nenad Lučić

Pročitaj više...

Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva u II septembarskom roku za studente Medicine

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

            Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i  

        akušerstva u II septembarskom roku za studente Medicine

                   petak, 20. septembar 2019. godine u 9,00h

 Doc. Dr Branka Čančarević – Đajić

MILIČEVIĆ BILJANA

MALIĐA GORAN

AJDARIĆ ALEKSANDAR

DUŠANIĆ MIRELA

KESIĆ MISLAV

 Doc. Dr Dragica Draganović

SERDAR GORANA

NOVIĆ NATAŠA

SIVAC ĐEMILA

DRAGANOVIĆ JOVANA

Prim. Mr Sc. Dr Vladimir Perendija

LAZAREVIĆ NIKOLA

RODIĆ DAJANA

MALIĆ ALJOŠA

PETRIĆ DANIJELA

Mr Sc. Dr Mile Bokan

ĐUKIĆ DRAGANA

TRKULJA MILICA

BOGOJEVIĆ SLOBODANA

RADIĆ MILANA

Mr Sc. Dr Arnela Cerić-Baničević

MIŠIĆ BOŽANA

ŠTRBAC DANILA

KOCKA DANIJELA

VRANIĆ DUŠKA

 • IZVLAČENJE KARTICE SA IMENOM PROFESORA ZA POLAGANJE USMENOG ISPITA, OBAVIĆE SE U petak , 20. septembra 2019. u 12,00 h

 

                                                                                   Šef katedre

                                                                           Prof. dr Nenad Lučić

Pročitaj više...

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO-OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

 • Praktični ispit iz ginekologije i akušerstva biće održan u petak 20. septembra 2019. godine
 • Usmeni ispit iz ginekologije i akušerstva i za studente Medicine biće održan u ponedeljak 23. septembra 2019.
 • Izvlačenje kartice sa imenom profesora za polaganje usmenog ispita biće održano u petak 20. septembra 2019. godine u 12 h.

                                                                                                                       ŠEF KATEDRE

                                                                                                                  Prof. Dr Nenad Lučić

Pročitaj više...

Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva u septembarskom roku za studente Medicine

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

            Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i  

        akušerstva u septembarskom roku za studente Medicine

                     četvrtak, 05. septembar 2019. godine u 9,00h

Prim. Mr Sc. Dr Vladimir Perendija

KOSTIĆ BOJANA

SPREMO DEJAN

KRIVOKAPIĆ JELENA

VUKOVIĆ VESNA

ĆULUM JOVANA

 

Mr Sc. Dr Mile Bokan

NOVIĆ NATAŠA

SERDAR GORANA

SAVIĆ PANE

SIVAC ĐEMILA

 

Mr Sc. Dr Arnela Cerić-Baničević

SLIJEPČEVIĆ IGOR

VUJMILOVIĆ MARKO

ULETILOVIĆ MILICA

ŠTRBAC DANILA

 • IZVLAČENJE KARTICE SA IMENOM PROFESORA ZA POLAGANJE USMENOG ISPITA, OBAVIĆE SE U petak , 06. septembra 2019. u 12,00 h

                                                                                  Šef katedre

                                                                          Prof. dr Nenad Lučić

Pročitaj više...

Obavještenje - KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

KATEDRA – MEDICINSKI FAKULTET

28.08.2019.

                                                          O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo studente MEDICINE da će se:

PRAKTIČNI ISPITodržat 05.09.2019.četvrtak u 9 h

IZVLAĆENJE KARTICA-PROFESTORA KOD KOGA ĆE STUDENT POLAGATI ISPIT, OBAVIT ĆE SE:  06.09.2019. u 12 h (na III spratu Ginekologije)

I S P I T I   će se održati :

09.09.2019. ponedeljak u 9 h

10.09.2019.  utorak    u 9 h.

 

                                                                      Šef Katedre: Prof.dr sc Nenad Lučić

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in