Medicina

Oglasna tabla - Porodična medicina

Oglasna tabla - Porodična medicina (12)

PRAKTIČNA NASTAVA PORODIČNA MEDICINA – KLINIČKI STAŽ XII SEMESTAR ŠKOLSKA 2018/2019.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA PORODIČNE MEDICINE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

Banja Luka, 20.02.2019.

 

PRAKTIČNA NASTAVA

PORODIČNA MEDICINA – KLINIČKI STAŽ

XII SEMESTAR

ŠKOLSKA 2018/2019.

 

 

GRUPE

VRIJEME OBAVLJANJA PRAKTIČNE NASTAVE

III, IV

18.03.2019. do 05.04.2019.

I, II

08.04.2019. do 26.04.2019.

VII, VIII, IX, X

29.04.2019. do 17.05.2019.

V, VI

20.05.2019. do 07.06.2019.

Prof. dr Kosana Stanetić  

Grupa III (Milica Petrović)

Grupa I (Sanja Tadić)

Grupa VII (Branka Dragišić, Aleksandra Krivokuća, Miljan Tešić)

Grupa V (Svjetlana Mrazić)

Doc. dr Verica Petrović

Grupa III (Marija Pešikan, Nemanja Vukota)

Grupa I (Jovana Rakić, Jovana Đurić)

Grupa VII (Dragana Blagojević, Nada Narić, Anđela Čanak)

Grupa V (Mirjana Mršić, Marijana Laloš)

Doc. dr Suzana Savić   

Grupa III (Teodora Prerad, Nina Pejičić, Andrea Čolić)

Grupa I (Ljubomir Vlajnić, Mirjana Kondić)

Grupa VIII i IX (Dragan Vujmilović, Denis Okanović, Danila Štrabac)

Grupa V (Ognjen Perlić, Miloš Vesić)

Mr sc. dr Nevena Todorović (viši asistent)

Grupa IV (Vesna Malić)

Grupa II (Svetlana Narić)

Grupa VIII (Mirjana Materić, Borjan Kršić, Vanja Rastović)

Grupa VI (Marija Vidović)

Mr sc. dr Nataša Pilipović – Broćeta  (viši asistent)

Grupa IV (Suzana Stjepanović, Nataša Protić)

Grupa I (Milana Praća, Gordana Đuza)

Grupa VIII i IX (Nikola Nikolić, Milan Ćoćkalo, Dragana Marić, Matea Krišto)

Grupa V (Miljana Pavičić, Sandra Živković)

Mr sc. dr  Biljana Lakić (viši asistent)

Grupa IV (Grozdana Klječanin, Vesna Malić)

Grupa II (Maja Santai, Bogdana Jungić)

Grupa VII i X (Kićo Marjanović, Marina Kalem, Tatjana Vidović, Samra Ćerkez)

Grupa VI (Goran Lazendić, Sonja Đuran)

Mr sc. dr Sanja Tešanović (stručni saradnik)

Grupa IV (Nemanja Šutilović)

Grupa II (Marija Savić, Sara Vukotić)

Grupa IX (Dragana Vulić, Mila Stojković, Dejana Stupar)

Grupa VI (Bojana Arambašić, Milica Jakovljević)

Mr sc. dr Vesna Kević (stručni saradnik)

Grupa IV (Selena Jež)

Grupa II (Gorana Mikanović, Sandra Bratić)

Grupa X (Almin Keranović, Snežana Manojlović, Marija Dobrijević)

Grupa VI (Milica Prodanović, Zvjezdana Sukur)

Praktična nastava će se obavljati u Edukativnom centru porodične medicine - Poliklinika, u gore navedenim terminima.

 

                                                                                                    ŠEF KATEDRE                                                                                                         

                                                                                     Prof.  dr  Gordana Tešanović

Pročitaj više...

Ispitni rokovi za školsku 2018/19. na predmetu porodična medicina

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA PORODIČNE MEDICINE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

Banja Luka, 08.10.2018.

O B A V J E Š T E NJ E

 

Ispitni rokovi za školsku 2018/2019. na predmetu Porodična medicina,

prema Odluci o usvanju Akademskog kalendara broj: 02/04-3.2536-6/18 od 27.09.2018.

              ISPITNI ROK             

STARI PLAN I PROGRAM

BOLONJA

Novembarski

13.11.2018.

 

Decembarski

11.12.2018.

 

Januarski

29.01.2019.

29.01.2019.

Februarski

19.02.2019.

19.02.2019

Martovski

19.03.2019.

 

 Aprilski

23.04.2019.

23.04.2019.

 Majski

21.05.2019.

 

Junski

18.06.2019.

18.06.2019.

Julski

02.07.2019.

02.07.2019.

 Septembarski (prvi)

03.09.2019.

03.09.2019.

                                     Septembarski (drugi)

17.09.2019.

17.09.2019.

 Oktobarski

08.10.2019.

08.10.2019.

Ispit iz predmeta Porodična medicina će se održavati u gore navedenim ispitnim terminima, sa početkom u 11 časova na Katedri porodične medicine, ul. Vladike Platona br. 4 - Borik.

Ispitne prijave je potrebno predati pet dana prije termina ispita u studentsku službu Medicinskog fakulteta.                                                                                                                                                                                                              

ŠEF KATEDRE

                                                                                                Prof. dr Gordana Tešanović

Pročitaj više...

Ispitni rokovi za školsku 2017/18. godinu na predmetu Porodična medicina

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA PORODIČNE MEDICINE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

Banja Luka, 13.03.2018.g.

O B A V J E Š T E NJ E

Ispitni rokovi za školsku 2017/18. godinu na predmetu Porodična medicina

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci br: 02/04-3.2109-3/17 od 13.07.2017. i Odlukom o usvajanju izmjene Akademskog kalendara za školsku 2017/2018. br: 02/04-3.3699-55/17

 

              ISPITNI ROK             

STARI PLAN I PROGRAM

BOLONJA

Novembarski

14.11.2017.

 

Decembarski

12.12.2017.

 

Januarski

29.01.2018.

29.01.2018.

Februarski

13.02.2018.

13.02.2018

Martovski

20.03.2018.

 

                                               Aprilski

24.04.2018.

24.04.2018.

Majski

22.05.2018.

 

Junski

12.06.2018.

12.06.2018.

Julski

02.07.2018.

02.07.2018.

                                       Septembarski - prvi termin

03.09.2018.

03.09.2018.

                                     Septembarski – drugi termin

17.09.2018.

17.09.2018.

 Oktobarski

08.10.2018.

08.10.2018.

Ispit iz predmeta Porodična medicina će se održavati u gore navedenim ispitnim terminima, sa početkom u 11 časova na Katedri porodične medicine, ul. Vladike Platona br. 4 - Borik. Ispitne prijave je potrebno predati pet dana prije termina ispita u studentsku službu Medicinskog fakulteta.                                                                                                                                                                                                                                                     ŠEF KATEDRE

                                                                                                Prof. dr Gordana Tešanović

 

Pročitaj više...

Raspored vježbi iz porodične medicine ljetni semestar 2017/2018.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA PORODIČNE MEDICINE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

Banja Luka, 19.02.2018. godine

 

PRAKTIČNA NASTAVA IZ PORODIČNE MEDICINE - KLINIČKI STAŽ XII SEMESTAR ŠKOLSKA 2017/2018.

 

Grupe III i IV vježbaju u terminu od 19.03.2018. do 06.04.2018.

Grupe I i II vježbaju u terminu od 09.04.2018. do 27.04.2018.

Grupe VII, VIII, IX i X vježbaju u terminu od 30.04.2018. do 18.05.2018.

Grupe V i VI vježbaju u terminu od 21.05.2018. do 08.06.2018.

Prof. dr Kosana Stanetić

Grupa III (Kozić Vesna)

Grupa I (Petreš Nikola)

Grupa VII (Nedinić Dragana, Todorović Marinko)

Grupa V (Vujinović Mirjana)

Doc. dr Verica Petrović

Grupa III (Beganović Neira)

Grupa I (Todorović Nikolina, Radojčić Milica)

Grupa X (Đurić Dajana, Družić Amela)

Grupa V (Nedić Bojana)

Doc. dr Suzana Savić   

Grupa IV  (Rendić Kristina)

Grupa II (Mijatović Olivera, Đurić Tamara)

Grupa IX (Malešević Nikola, Radovanović Zoran)

Grupa VI (Bobar Momir)

 Mr sc. dr Nevena Todorović

Grupa III (Latinović Bojana)

Grupa I (Štrbac Branko)

Grupa VII (Udovičić Nataša, Pavlović Sanja)

Grupa V (Jevđić Jovana)

Mr sc. dr Nataša Pilipović Broćeta

Grupa III (Đukić Sara)

Grupa I (Ovčina Irma)

Grupa VIII i IX  (Dujaković Milijana, Tomaš Neda, Đumić Đorđe)

Grupa V (Jelen Marina, Todorović Ivana)

Mr sc. dr  Biljana Lakić

Grupa IV (Vuković Aleksandar)

Grupa I i II (Jorgić Jovana, Đukić Dragana)

Grupa X (Đurić Snježana, Jović Dragiša, Rosić Marija)

Grupa VI (Karalić Aleksandra, Pekić Ljubica)

Mr sc. dr Sanja Tešanović

Grupa IV (Radulović Aleksandra, Reljić Vesna)

Grupa II (Mutić Jelena)

Grupa VII i VIII (Panić Jovana, Marković Miloš, Vujmilović Jovana)

Grupa V (Knežević Arijana)

Dr Brankica Marković

Grupa IV (Knežević Alen, Jamedžija Miloš)

Grupa II (Antić Slađana)

Grupa VIII (Sučević Mirjana, Lazić Suzana, Topić Nataša)

Grupa VI (Stjepanović Anđela)

Dr Mladen Šukalo

Grupa III (Đurić Mladen, Kozomara Milana)

Grupa II (Bosančić Nikolina)

Grupa IX  (Šuta Đino, Bokan Goran, Karanović Branislava)

Grupa VI (Imamović Denis, Dragić Teodora)

Studenti studijskog programa medicina - bolonja treba da se jave navedenim nastavnicima i asistentima u Edukativni centar porodične medicine  Poliklinika,  u navedenim terminima, za obavljanje kliničkog staža na predmetu Porodična medicina.

 

                                                                                                ŠEF KATEDRE           

                                                                                Prof.  dr  Gordana Tešanović

Pročitaj više...

Praktična nastava iz porodične medicine XI semestar školska 2017/2018.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA PORODIČNE MEDICINE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

Banja Luka, 24.10.2017. godine

 

PRAKTIČNA NASTAVA IZ  PORODIČNE MEDICINE  XI SEMESTAR  ŠKOLSKA 2017/2018.

Doc. dr Kosana Stanetić

Grupa I (Petreš Nikola, Štrbac Branko, Ovčina Irma, Đukić Dragana, Todorović Nikolina, Radojčić Milica)

Doc. dr Verica Petrović

Grupa II (Latinović Jovana, Kozić Vesna, Đukić Sara, Beganović Neira, Đurić Mladen, Kozomara Milana)

Doc. dr Suzana Savić   

Grupa I i II  (Mutić Jelena, Jorgić Jovana, Mijatović Olivera, Antić Slađana, Đurić Tamara, Bosančić Nikolina)

 Mr sc. dr Nevena Todorović

Grupa III (Knežević Alen, Vuković Aleksandar, Rendić Kristina, Jamedžija Miloš, Reljić Vesna, Radulović Aleksandra)

Mr sc. dr Nataša Pilipović - Broćeta

Grupa III (Jelen Marina, Todorović Ivana, Vujinović Mirjana, Nedić Bojana, Jevđić Jovana, Knežević Arijana)

Mr sc. dr  Biljana Lakić

Grupa IV (Karalić Aleksandra, Pekić Ljubica, Bobar Momir, Dragić Teodora, Stjepanović Anđela, Imamović Denis)

Mr sc. dr Sanja Tešanović

Grupa IV i V (Nedinić Dragana, Todorović Marinko, Marković Miloš, Panić Jovana, Udovičić Nataša, Pavlović Sanja)

Dr Brankica Marković

Grupa IV (Sučević Mirjana, Lazić Suzana, Topić Nataša, Dujaković Milijana, Tomaš Neda, Vujmilović Jovana, Đumić Đorđe)

Dr Mladen Šukalo

Grupa V i VI (Šuta Đino, Bokan Goran, Radovanović Zoran, Malešević Nikola, Karanović Branislava, Rosić Marija, Družić Amil)

Studenti studijskog programa medicina - bolonja treba da se jave navedenim nastavnicima i asistentima u Edukativni centar porodične medicine  Poliklinika,  radi dogovora o terminima za obavljanje praktične nastave iz porodične medicine.

 

                                                                                                ŠEF KATEDRE                                                                                                        

                                                                                 Prof.  dr  Gordana Tešanović

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in