Logo
Odštampajte ovu stranicu

Ispit iz Radiološke anatomije

Ispit iz Radiološke anatomije održaće se 15.07.2019. godine u 10 časova u Zavodu za kliničku radiologiju.

 

 

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.