Logo
Odštampajte ovu stranicu

Spisak studenata za usmeni dio ispita iz patološke fiziologije za prvi septembarski ispitni rok

SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE USMENOG DIJELA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE

                                                         PRVI SEPTEMBARSKI ROK

ISPITIVAČ:Doc.dr Milorad Vujnić

PONEDELJAK,09.09.2019. U 10,00 ČAS.

  1. Dujaković Aleksandra
  2. Railić Brankica
  3. Javorić Aleksandra

UPIS OCJENA JE U PONEDELJAK,09.09.2019. U 12,00 ČASOVA.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.