Logo
Odštampajte ovu stranicu

Upis ocjena iz Engleskog jezika - Dentalna medicina (1. godina)

Upis ocjena i potpisi iz Engleskog jezika kod prof. Zrnić su u četvrtak 10.10.2019. god. u 12.00 na Mašinskom fakultetu, kabinet 13. 

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.