Logo
Odštampajte ovu stranicu

TERMINI ODRŽAVANJA VJEŽBI IZ ANATOMIJE, PO GRUPAMA 2019/2020 - I SEMESTAR

TERMINI ODRŽAVANJA VJEŽBI IZ ANATOMIJE, PO GRUPAMA - MEDICINA

                                                            2019/2020 - I SEMESTAR

PONEDELJAK:          12,00 - 14,15 (I, II, III GRUPA)               SALA IV

                              14,15 - 16,30 (IV, V, VI GRUPA)                        SALA IV

UTORAK:                 10,15 – 12,30 (VII, VIII, IX GRUPA)      SALA IV

                              12,30 - 14,45 (X, XI, XII GRUPA)                        SALA IV

                              14,45 – 17,00 (XIII,XIV,XV GRUPA)      SALA IV

SRIJEDA:                 08,00 - 09,30 (I, II, III GRUPA)               SALA IV

                              09,30 - 11,00 (IV, V, VI GRUPA)                        SALA IV

                              11,00 -12,30 (VII, VIII, IX GRUPA)        SALA IV

                              12,30 - 14,00 (X, XI, XII GRUPA)                        SALA IV

                              14,00 – 15,30 (XIII,XIV,XV GRUPA)      SALA IV

VJEŽBE POČINJU U PONEDELJAK, 07.10.2019. GODINE

TERMINI ODRŽAVANJA VJEŽBI IZ ANATOMIJE, PO GRUPAMA – DENT. MEDICINA

 

ČETVRTAK:               08,00 - 09,30 (I, II, III GRUPA)               SALA IV

                               09,30 - 11,00 (IV, V, VI GRUPA)                        SALA IV

                                   

VJEŽBE POČINJU U ČETVRTAK, 10.10.2019. GODINE

TERMINI ODRŽAVANJA VJEŽBI IZ ANATOMIJE, PO GRUPAMA - ZDRAV. NJEGA

 

UTORAK:                   08,00 - 10,15 (Z.NJ. i FT- redovni)          SALA IV                           

SRIJEDA:                   16,00 - 18,15 (svi vanredni studenti)     SALA IV

ČETVRTAK:               11,00 - 12,30 (sanit. inž. i mld - redovni) SALA IV

                                12,30 - 14,45 (bab. i rad. teh. - redovni) SALA IV

                                   

VJEŽBE POČINJU U UTORAK, 08.10.2019. GODINE

STUDENTI NA VJEŽBAMA OBAVEZNO MORAJU IMATI BIJELI MANTIL

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.