Stomatologija

Rezultati - 10.10.2019. godina - praktični dio ispita i test iz Nacionalne politike lijekova

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

REZULTATI 

PRAKTIČNI ISPIT

Radović Milica               +

Dodik Radiša                 +

Lovšin Sonja                  +

Bezbradica Tamara         +

Vujasin Ana-Sneška         -

Župarić Nela                  -

 

USMENI ISPIT

Bezbradica Tamara - prof. Šatara

Lovšin Sonja -  doc. Stojaković

Radović Milica - prof. Nežić

Dodik Radiša - doc. Stojaković

 

Usmeni ispit će biti održan u narednoj sedmici. Tačan datum i vrijeme usmenog ispita će biti oglašen na web stranici Medicinskog fakulteta.

Stojaković Radmila           -

NPL

Terzija Ivana                + (23)

 

                                                                                             

Log in