Stomatologija

OKT i "socijalni" rok - upis ocjena - prof. Preradović

Poštovane koleginice i kolege, 

Upis ocjena za predmet Matematika sa statističkom analizom (MLD smjer), Informatika u medicini (opšti smjer) i Osnovi informatike i informatika u dentalnoj medicini (DM smjer) kod prof. Preradovića za oktobarski i "socijalni" ispitni rok će biti održani u srijedu, 16.10.2019. u URC-u, sa početkom u 12.30 časova. Studenti treba sa sobom da ponesu prjave i indekse, te da provjere u eStudent nalogu da li su prijavili ispit. Ponavljamo da prof. Preradović potpisuje ispit Informatika u medicini (na prvoj godini studija), a ne predmet Medicinska statistika i informatika (na trećoj godini studija). 

Predmetna asistentica

Log in