Stomatologija

OBAVJEŠTENJE

Univerzitet u Banjaluci

Medicinski fakultet

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

 

Vježbe za sve studijske programe (izuzev za stomatologiju - vježbe će se održavati od 24.10.) počinju sljedeće sedmice. 

 

 

Mr pharm Ana Golić Jelić

viši asistent

Log in