Stomatologija

DENTALNA MEDICINA- PRVA POMOĆ -REZULTATI ISPITA

DENTALNA MEDICINA- PRVA POMOĆ

REZULTATI ISPITA- FEBRUARSKI ROK ŠK.2019./2020.- objavljeno na sajt 11.02.2010.

Napomena: uvid u test je od 08-09 h u SHMP. Poništavanje ocjene je 48 h od dana objavljivanja na sajtu.

Napomena: T- test, PP- prisustvo predavanju, PV- prisustvo vježbama, PI –praktični ispit

                                                                                       Šef Katedre za urgentnu medicinu

                                                                                          Prof.dr sci med. Nada Banjac

 

No.

 

Student

 

Test

 

PP

 

PV

 

PI

 

Zbir bodova

 

Konačna ocjena

 

 

1.

 

Ivana Balaban

22b.

5

5

26

52,8+5+5+26=88,8

 

9( devet)

 

2.

 

Tamara Lolić

21,5b.

5

5

28

51,6+5+5+28=89,6

 

9(devet)

 

3.

 

Ivana Gvero

20,5b.

5

5

27

49,2+5+5+27=86,2

 

9(devet)

 

4.

 

Lana Kondić

20b.

5

5

26

49,2+5+5+26=85,2

 

9(devet)

 

5.

 

Ivona Antić

20b.

5

4

26

49,2+5+4+26=84,2

 

9(devet)

 

6.

 

Kristina Lujić

19,5b.

5

5

20

46,8+5+5+20=76,8

 

8(osam)

 

7.

 

Milica Golijanin

19,5b.

5

5

25

46,8+5+5+25=81,8

 

9(devet)

 

 

8.

 

Melisa Kahrić

19,5b.

5

4

21

46,8+5+4+21=76,8

 

8(osam)

9.

 

 

Stefan Gostimirović

18,5b.

5

5

25

44,4+5+5+25=79,4

 

8(osam)

 

10.

 

Milica Vekić

18b.

5

4

20

43,2+5+4+25=72,2

 

8(osam)

 

11.

 

Ajša Kulašić

16,5b.

5

5

22

39,6+5+5+22=71,6

 

8(osam)

 

12.

 

Ifeta Ljutić

16,5b.

5

5

24

39,6+5+5+214=73,6

 

8(osam)

Log in