Stomatologija

Plan i raspored predavanja i vježbi iz Patološke fiziologije

clip_image002.jpg

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за Патолошку физиологију

 

Школска година

Предмет

Шифра предмета

Студијски програм

Циклус студија

Година студија

Семестар

Број студената

Број група за вјежбе

2019/2020.

Патолошка физиологија

 

СТОМАТОЛОГИЈА

Интегрисани

Трећа

VI

36

3

 

ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Дан

Датум

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Наставник

I

П1

-          Поремећаји кардиоваскуларног система I

Четвртак

27.02.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

II

П2

-          Поремећаји кардиоваскуларног система II

Четвртак

05.03.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

III

П3

Поремећаји црвене крвне лозе

Четвртак

12.03.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

IV

П4

Поремећаји респираторног система

Четвртак

19.03.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

V

П5

Поремећаји бијеле крвне лозе

Четвртак

26.03.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

VI

П6

Поремећаји хемостазе

Четвртак

02.04.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

VII

П7

Поремећаји функције гастроинтестиналног система I

Четвртак

09.04.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

VIII

П8

Поремећаји функције гастроинтестиналног система II

Четвртак

16.04.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

IX

П9

Патофизиологија хепатобилијарног система

Четвртак

23.04.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

X

П10

Поремећаји функције бубрега и мокраћног система

Четвртак

30.04.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

XI

П11

Поремећаји функције централног нервног система

Четвртак

07.05.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

XII

П12

Поремећаји функције периферног нервног система

Четвртак

14.05.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

XIII

П13

Поремећаји локомоторног система

Четвртак

21.05.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

XIV

П14

Консултације и колоквијуми

Четвртак

28.05.2020.

11:00 - 12:30

Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

XV

П15

Тест колоквиј II

Четвртак

04.06.2020.

11:00 – 12:30

Амфитеатар Медицински факултет

2

Доц. др Милорад Вујнић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч – Часова

 

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В1

ТВ +ПВ

Функционално испитивање кардиоваскуларног система I

-основи електрокардиографије

-одређивање фреквенције и ритма срцчаног рада

-поремећаји срчаног ритма

II

В2

ТВ+ПВ

Функционално испитивање кардиоваскуларног система II

-одређивање електричне осовине срца

-одређивање хипертрофије преткомора и комора срца

-електрокардиографска и биохемијска дијагностика инфаркта миокарда

-ергометрија

III

В3

ТВ+ ПВ

Функционално испитивање црвене крвне лозе

-еритроцитопоеза, ретикулоцити

-поремећаји еритроцитне лозе (анемија и еритроцитозе)

-дијагностика поремећаја црвене крвне лозе

-сидеропенијска и мегалобластна анемија-анализа препарата

IV

В4

ТВ+ПВ

Функционално испитивање бијеле крвне лозе

-леукоцитопоеза

-диференцијална крвна слика и дијагностика поремећаја бијеле крвне лозе

-акутна лимфатичка и хронична мијелоидна леукемија: анализа препарата

V

В5

ТВ+ПВ

Функционално испитивање хемостазног система I

-функцијске одлике и механизми дјеловања хемостазног система

-капиларопатије-тест капиларне отпорности

-тромбоцитопоеза, функционалне и морфолошке карактеристике тромбоцита

-поремећаји тромбоцитне лозе

-вријеме крварења по Дјуку;тромбоцити-препарат

VI

В6

ТВ+ПВ

Функционално испитивање хомеостазног система II

-механизми коагулације и антикоагулације

-урођени и стечени поремећаји механизма коагулације

-урођени и стечени поремећаји механизма антикоагулације

-ПВ, АПТТ

VII

В7

ТВ+ ПВ

Функционално испитивање дигестивног система I

Функционално испитивање егзокриног панкреаса

-одређивање секреције егзокриног панкреаса

-акутни и хронични панкреатитис

-одређивање активности амилазе у урину

-интерпретација патолошког налаза

VIII

В8

ТВ + ПВ

Функционално испитивање дигестивног система II

-метаболизам билирубина

-поремећај метаболизма билирубина и интерпретација патолошког налаза

-доказивање директног и индиректног билирубина у серуму

-доказивање билирубина, уробилиногена и уробилина у урину

IX

В9

ТВ + ПВ

Функционално испитивање уропоетског система I

-физикални преглед урина

- хемијска анализа урина помоћу тест тракица

-седимент урина:микроскопски преглед

-интерпретација патолошког налаза

X

В10

ТВ + ПВ

Функционално испитивање уропоетског система II

-азотне материје

-одређивање дилуционе и концентрационе способности бубрега

-бубрежни клиренси

-одређивање концентрације креатинина у урину и клиренса креатинина

XI

В11

ТВ + ПВ

Функционално испитивање респираторног система

-поремећаји вентилације, дифузије и перфузије плућа

-испитивање вентилацијске функције плућа-мала спирометрија (анализа спирограма и интерпретација патолошког налаза)

XII

В12

ТВ

Функционално испитивање нервног система –СЕМИНАР

-основи патофизиологије нервног система

-анализа цереброспиналног ликвора

-основе ЕЕГ –а и осталих функционалних дијагностичких метода нервног система

XIII

В13

ТВ

Колоквији и провјера знања

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

 

 

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба,ПВ – Практична вјежба

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Група

Дан

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Сарадник

Г1

Сриједа

12:30 – 14:00

Практикум за патолошку физиологију

2

Мр сц. Татјана Миловојац, виши асс.

Г2

Сриједа

14:00 – 15:30

Практикум за патолошку физиологију

2

Мр сц. Алма Пртина, виши асс.

Г3

Сриједа

15:30 - 17:00

Практикум за патолошку физиологију

2

Мр сц. Алма Пртина, виши асс.

Г1, Г2, Г3, Г4 – Група прва, Група друга, Група трећа, Група четврта, Ч – Часова

   17.02.2020.                                                                                                                                                                                     ШЕФ КАТЕДРЕ:

                                                                                                                                                           Проф. др Нела Рашета Симовић

Log in